Dynamic balancing of a drone propeller on a balancing bench.

Reducing Drone Vibration: Understanding the Importance of Dynamic Balancing Propellers

Introducció A mesura que els quadcopters, coneguts comunament com a drons, s'envolen pels cels i es converteixen en una eina integral en diversos camps que van des de la fotografia fins a l'agricultura, assegurant que el seu rendiment òptim esdevé primordial. Un factor fonamental en aquest funcionament òptim és l'equilibri dinàmic de les hèlixs. Aquest article aprofundeix en l'intricat Read more…

caCatalan