Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://vibromera.eu.

Πληροφορίες που συλλέγουμε και γιατί

 • Σχόλια: Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά πράκτορα χρήστη του προγράμματος περιήγησης για να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μια ανώνυμη συμβολοσειρά (hash) από το email σας μπορεί να παρέχεται στην υπηρεσία Gravatar για να ελέγχεται αν τη χρησιμοποιείτε. Αφού εγκριθεί το σχόλιό σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι δημόσια ορατή στο πλαίσιο του σχολίου σας.
 • Μέσα ενημέρωσης: Για τις εικόνες που ανεβάζετε στον ιστότοπό μας, θα πρέπει να αποφύγετε την ενσωμάτωση δεδομένων τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες μπορούν να εξάγουν οποιαδήποτε δεδομένα τοποθεσίας από τις εικόνες στον ιστότοπο.
 • Φόρμες επικοινωνίας & Cookies: Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, το email και την ιστοσελίδα σας σε cookies για ευκολία, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε ξανά τα στοιχεία σας. Αυτά τα cookies διαρκούν ένα έτος. Χρησιμοποιούμε cookies για τη σύνδεση λογαριασμού, τις επιλογές εμφάνισης οθόνης και την επεξεργασία/δημοσίευση άρθρων, με διάφορες διάρκειες και σκοπούς, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στον ιστότοπό μας.
 • Ενσωματωμένο περιεχόμενο: Τα άρθρα μπορούν να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες). Τέτοιο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται σαν να έχει επισκεφθεί ο επισκέπτης τον άλλο ιστότοπο, ο οποίος μπορεί να συλλέγει δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιεί cookies ή να ενσωματώνει πρόσθετη παρακολούθηση από τρίτους.
 • Analytics: Οι λεπτομέρειες των αναλυτικών πρακτικών μας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και κοινής χρήσης δεδομένων, κοινοποιούνται με διαφάνεια.

Κοινή χρήση, διατήρηση δεδομένων και δικαιώματα

 • Κοινή χρήση δεδομένων: Τα σχόλια των επισκεπτών μπορεί να ελέγχονται από αυτοματοποιημένες υπηρεσίες ανίχνευσης spam. Δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή μας, εκτός αν απαιτείται από το νόμο.
 • Διατήρηση δεδομένων: Τα σχόλια και τα μεταδεδομένα τους διατηρούνται επ' αόριστον. Για τους εγγεγραμμένους χρήστες, αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στο προφίλ χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τα δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή.
 • Τα δικαιώματά σας: Μπορείτε να ζητήσετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, με ορισμένες υποχρεώσεις διατήρησης των δεδομένων για διοικητικούς, νομικούς σκοπούς ή σκοπούς ασφαλείας.

Προστασία των δεδομένων σας

 • Μέτρα ασφαλείας: Εφαρμόζουμε ισχυρά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση και καταστροφή.
 • Διαδικασίες παραβίασης δεδομένων: Οι διαδικασίες μας για τον χειρισμό παραβιάσεων δεδομένων διασφαλίζουν την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την ενημέρωση των επηρεαζόμενων ατόμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Τρίτα μέρη και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων: Γνωστοποιούμε τις πρακτικές μας σχετικά με τη λήψη δεδομένων από τρίτους και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα χρηστών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες επικοινωνίας και ενημερώσεις

Για ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την πολιτική απορρήτου και ασφάλειας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπό μας. Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να ενημερώνεται περιοδικά και θα σας ενημερώνουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές.

Δέσμευση

Η Vibromera δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας και να διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, τηρώντας τα νομικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές στην προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων.

Ελληνικά