Upute za dinamičko balansiranje vratila

Sadržaj Koja je razlika između statičke i dinamičke ravnoteže? Statička vaga Dinamička vaga Upute za dinamičko balansiranje vratila Slika 1: Početno mjerenje vibracija Slika 2: Instalacija kalibracijskog utega i mjerenje promjena vibracija Slika 3: Premještanje kalibracijskog utega i ponovno mjerenje vibracija Slika 4: Instalacija konačnih utega Čitaj više…

hrCroatian