divu plakņu dinamiskās balansēšanas process rūpnieciskam radiālam ventilatoram. Procedūras mērķis ir novērst ventilatora lāpstiņriteņa vibrāciju un nelīdzsvarotību. Balanset-1 Vibromera

In-situ dinamiskā rotora balansēšana rūpnieciskajiem ventilatoriem

Ievads Nozares profesionāļi labi izprot dinamiskās balansēšanas nozīmi rotācijas mašīnās, jo īpaši ventilatoru sistēmās. Nesabalansēti ventilatoru rotori var radīt daudzus sarežģījumus, tostarp paaugstinātu nolietojumu, trokšņa piesārņojumu un lielu enerģijas patēriņu. Šī raksta mērķis ir iedziļināties īpašos jautājumos, kas saistīti ar paaugstinātu Lasīt vairāk...

Izplūdes ventilatora balansēšana.

Izplūdes ventilatora balansēšana

  Ievads: Daudzstāvu ēkās izplūdes ventilatoriem ir izšķiroša nozīme optimālas gaisa cirkulācijas nodrošināšanā un iekštelpu gaisa kvalitātes uzturēšanā. Laika gaitā šiem ventilatoriem var būt nepieciešama apkope, lai nodrošinātu to efektīvu darbību bez pārmērīga trokšņa un vibrācijas. Uzdevums: Nesen radās nepieciešamība sabalansēt vairākus izplūdes ventilatorus, kas uzstādīti Lasīt vairāk...

Latviešu valoda