kahden tason dynaaminen tasapainotusprosessi teolliselle radiaalipuhaltimelle. Menettelyllä pyritään poistamaan tuulettimen juoksupyörän tärinä ja epätasapaino. Balanset-1 Vibromera

Teollisuuspuhaltimien roottorin dynaaminen tasapainotus paikan päällä

Johdanto Alan ammattilaiset ymmärtävät hyvin dynaamisen tasapainotuksen merkityksen pyörivissä koneissa, erityisesti puhallinjärjestelmissä. Epätasapainoiset puhallinroottorit voivat aiheuttaa lukuisia komplikaatioita, kuten lisääntynyttä kulumista, melusaastetta ja suurta energiankulutusta. Tässä asiakirjassa pyritään tarkastelemaan erityiskysymyksiä, jotka liittyvät kohonneeseen Lue lisää...

Poistopuhaltimen tasapainottaminen.

Poistopuhaltimen tasapainottaminen

  Johdanto: Poistopuhaltimilla on monikerroksisissa rakennuksissa ratkaiseva merkitys optimaalisen ilmankierron varmistamisessa ja sisäilman laadun ylläpitämisessä. Ajan myötä nämä puhaltimet saattavat vaatia huoltoa, jotta ne toimisivat tehokkaasti ja ilman liiallista melua tai tärinää. Haaste: Viime aikoina on ollut tarpeen tasapainottaa useita poistopuhaltimia, jotka on asennettu Lue lisää...

Suomi