Pokyny na dynamické vyvažovanie hriadeľa

Obsah Aký je rozdiel medzi statickou a dynamickou rovnováhou? Statické vyváženie Dynamické vyváženie Dynamické vyváženie Návod na vyvažovanie hriadeľa Foto 1: Počiatočné meranie vibrácií Foto 2: Inštalácia kalibračného závažia a meranie zmien vibrácií Foto 3: Presunutie kalibračného závažia a opätovné meranie vibrácií Foto 4: Inštalácia konečného závažia Prečítajte si viac...

proces dynamického vyvažovania priemyselného radiálneho ventilátora v dvoch rovinách. Cieľom postupu je odstrániť vibrácie a nevyváženosť obežného kolesa ventilátora. Balanset-1 Vibromera

Dynamické vyvažovanie rotorov na mieste pre priemyselné dúchadlá

Úvod Dôležitosť dynamického vyvažovania v rotačných strojoch, najmä v dúchadlových systémoch, si odborníci v tomto odvetví dobre uvedomujú. Nevyvážené rotory dúchadiel môžu viesť k mnohým komplikáciám vrátane zvýšeného opotrebovania, hlučnosti a vysokej spotreby energie. Cieľom tohto článku je preniknúť do špecifických problémov týkajúcich sa zvýšeného Prečítajte si viac...

Dynamické vyváženie odsávacieho ventilátora.

Vyváženie obežných kolies ventilátora

Dôležitosť vyváženia odsávacích ventilátorov Nevyvážené odsávacie ventilátory môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vzduchu v interiéri, spôsobiť nepohodlie, zvýšenú hladinu hluku a dokonca aj predčasné zlyhanie zariadenia. Pravidelné vyvažovanie ventilátorov je nevyhnutné pre príjemné a zdravé ovzdušie. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, prečo je vyváženie odsávacích ventilátorov kľúčové a ako Prečítajte si viac...

vyváženie obežných kolies ventilátora.

Vyváženie obežných kolies ventilátora

  V nedávnom projekte bolo zariadenie Balanset-1 prvej generácie použité na presnú úlohu vyvažovania kolesa ventilátora s klietkou. Hoci novšie modely Balanset-1A sa dodávajú v kompaktnejších hliníkových puzdrách, pôvodný Balanset-1 sa stále ukazuje ako spoľahlivý a účinný nástroj na takéto špecializované úlohy. Proces vyvažovania Prečítajte si viac...

Vyvažovanie obežného kolesa výfukového ventilátora

fotografie Balanset-1A v Indonézii

Vibromera sa s hrdosťou delí o postrehy od nášho váženého zákazníka Spoločnosť Vibromera sa s radosťou delí o fotografie od jedného z našich vážených zákazníkov z Indonézie, Adjiho Sunarta, ktorý nám nedávno poslal snímky zariadenia Balanset-1A v prevádzke. Adji Sunarto je skúsený špecialista na vyvažovanie rotorov, ktorý používa Balanset-1A na zabezpečenie bezproblémového Prečítajte si viac...

Vyváženie odsávacieho ventilátora.

Vyváženie odsávacieho ventilátora

  Úvod: Odsávacie ventilátory vo viacpodlažných budovách zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní optimálnej cirkulácie vzduchu a udržiavaní kvality vzduchu v interiéri. Časom si tieto ventilátory môžu vyžadovať údržbu, aby sa zabezpečila ich efektívna prevádzka bez nadmerného hluku alebo vibrácií. Výzva: Nedávno sa objavila potreba vyvážiť niekoľko nainštalovaných odsávacích ventilátorov Prečítajte si viac...

Vyvažovanie obežného kolesa turbíny

Vyvažovanie obežného kolesa ventilátora v aerodynamickom tuneli

Cieľ: Cieľom bolo vykonať dynamické vyváženie obežného kolesa ventilátora v aerodynamickom tuneli, ktorý je súčasťou zariadenia schopného zdvihnúť človeka do vzduchu. Zariadenie pozostáva z dvoch ventilátorov, z ktorých každý je poháňaný motorom s výkonom 400 koní. Balanset-1A bol vybraný na túto úlohu vďaka svojej Prečítajte si viac...

Vyvažovanie obežného kolesa výfukového ventilátora

Vyváženie obežného kolesa radiálneho ventilátora

Tento článok sa zaoberá problematikou nevyváženosti rotorov radiálnych ventilátorov používaných v chladiacich systémoch nákupných centier. Predstavuje účinnú metódu vyvažovania pomocou zariadenia Balanset-1A, ktorá optimalizuje prevádzku ventilátorov, znižuje hladinu hluku, predlžuje životnosť, zvyšuje energetickú účinnosť a spoľahlivosť systému. Zabezpečenie pohodlia a bezpečnosti Vytvorenie pohodlného Prečítajte si viac...

Vyvažovanie obežného kolesa výfukového ventilátora

Vyváženie obežného kolesa ventilátora

V snahe znížiť vibrácie vo ventilačných zariadeniach sa na nás obrátil potenciálny klient, aby sme sa presvedčili o účinnosti nášho zariadenia Balanset-1A. Úloha bola dvojaká: - Zabezpečiť požadovaný stupeň vyváženia ventilátora. - Posúdiť funkčnosť zariadenia Balanset-1A s cieľom určiť jeho vhodnosť na kúpu. Úspešné vyváženie ventilátorov pomocou zariadenia Balanset-1A po Prečítajte si viac...

Slovenčina