Динамично балансиране на ротори на косачки с перка и горски мулчери

В тази статия ще обясним по прост начин процеса на балансиране на роторите на косачките с перки и мулчерите за горско стопанство. Ще отговорим на често задавани въпроси и ще дадем няколко полезни съвета. Нека започнем с разбирането на това какво представляват вибрациите, какви са опасностите от тях, какво представлява балансирането, защо е необходимо и как се Прочетете повече...

Динамично балансиране на място на гумирани валове с помощта на стругова машина

Динамично балансиране на гумирани валове на стругова машина

Въведение Един от нашите уважавани клиенти управлява предприятие, което проектира и изгражда комплекси за сортиране на отпадъци, станции за претоварване на отпадъци и произвежда различно оборудване за сортиране и рециклиране на твърди битови отпадъци. Съоръжението се простира на огромна площ от 14 хектара, като разполага с над 20 000 квадратни метра производствена площ. Инфраструктурните им постижения включват Прочетете повече...

Фиг.3 Динамичен дисбаланс на ротора. Силите Fc1 и Fc2 създават момент, насочен към разбалансиране на ротора.

Въведение в балансирането на ротора

Роторът е тяло, което се върти около някаква ос и се държи от лагерните си повърхности в опорите. Лагерните повърхности на ротора предават натоварванията към опорите чрез търкалящи се или плъзгащи се лагери. Лагерните повърхности са повърхностите на царгите или повърхностите, които заместват Прочетете повече...

Balanset в 50+ страни!

Докато пишех съдържание за нашия уебсайт, реших да пресметна броя на държавите, в които са продадени нашите устройства. Броят е близо 50 държави по света! Държави, в които се използват Balanset-1A Ето държавите, за които си спомням, в които нашите продукти са намерили пазар: Европа: Голяма Прочетете повече...

интерфейс на програмата на устройството за динамично балансиране.

Балансиране на хидравлични помпи

Хидравличните помпи са ключови компоненти в различни индустриални приложения и тяхната ефективна работа зависи до голяма степен от балансирането на роторните им колела. В това отношение устройствата Balanset-1 са се доказали като ефективно решение за балансиране на роторните колела на хидравличните помпи в техните собствени лагери. Използването на устройствата Balanset-1 Прочетете повече...

Балансиране на ротора на електродвигателя. Балансираща машина.

Балансиране на ротори на електродвигатели

Проблемът: Балансиране на роторите след ремонт Предприятията, специализирани в ремонт на електрически двигатели, често се сблъскват с трудна задача: постигане на прецизно балансиране на роторите след процеса на ремонт. Последиците от неправилното балансиране на ротора са много мащабни - от повишаване на нивата на вибрациите до евентуална механична повреда. В тази статия е описан метод, който не е свързан с бюджета Прочетете повече...

Стойка за балансиране на вакуумни помпи

Балансиране на роторите на сглобени вакуумни помпи.

Въведение В завода с наше съдействие бяха разработени и внедрени стендове за балансиране на сглобени ротори във високоскоростни вакуумни помпи. Тези ротори трябва да отговарят на строги изисквания за качество на балансиране, като се спазват първокласните стандарти по ГОСТ 22061-76, като се има предвид, че работната им честота варира от 42 000 до Прочетете повече...

Балансиране на работното колело на изпускателния вентилатор

Балансиране на вентилаторите

Въведение В сложния пейзаж на производството и експлоатацията на вентилатори балансирането на ротора е процедура от първостепенно значение. Осигуряването на стабилността и оптимизираната работа на вентилаторите е пряко свързано с прецизното балансиране на техните ротори. Серията балансиращи устройства Balancet се превърна в крайъгълен камък в тази област, предлагайки не само Прочетете повече...

Balanset-1 за балансиране на охладители

Охладителите са неразделна част от съвременните електронни устройства - от персонални компютри до специализирано медицинско оборудване. Един от ключовите показатели за работата на тези охладители са техните нива на вибрации и шум, които могат пряко да повлияят на качеството и надеждността на електронното оборудване, в което са монтирани. По-ниска Прочетете повече...

Балансиране на жироскоп. Динамично балансиране на жироскопа.

Балансиране на жироскопите

През 2010 г. нашите специалисти модернизираха стенда за балансиране на ротори на жироскопи в един от заводите в Русия. В процеса на модернизация остарялата измервателна система на стенда беше заменена с наше устройство. В резултат на това беше възможно значително да се намали остатъчният дисбаланс на балансирания ротор и Прочетете повече...

Български