Kumipintaisten akselien dynaaminen tasapainotus paikan päällä sorvilla

Kumipintaisten akselien dynaaminen tasapainotus sorvissa

Johdanto Yksi arvostetuista asiakkaistamme toimii laitoksessa, joka suunnittelee ja rakentaa jätteiden lajittelukomplekseja, jätteiden siirtokuormausasemia ja valmistaa erilaisia laitteita kiinteän yhdyskuntajätteen lajittelua ja kierrätystä varten. Laitoksen pinta-ala on 14 hehtaaria ja tuotantopinta-ala yli 20 000 neliömetriä. Yrityksen infrastruktuuriin kuuluu mm. Lue lisää...

Sähkömoottorin roottorin tasapainotus. Tasapainotuskone.

Sähkömoottoreiden roottoreiden tasapainotus

Aihe: Sähkömoottoreiden korjaukseen erikoistuneet yritykset kohtaavat usein pelottavan tehtävän: roottorin tarkka tasapainotus korjauksen jälkeen. Jos roottoria ei tasapainoteta oikein, sillä on kauaskantoisia seurauksia, jotka ulottuvat tärinän lisääntymisestä mahdollisiin mekaanisiin vikoihin. Tässä artikkelissa käsitellään budjettiystävällistä menetelmää Lue lisää...

Tyhjiöpumppujen tasapainotusjalusta

Kokoonpantujen tyhjiöpumppujen roottorien tasapainotus.

Johdanto Tehtaalla on kehitetty ja otettu käyttöön avustuksellamme jalustat nopeiden tyhjiöpumppujen koottujen roottorien tasapainottamista varten. Näiden roottoreiden on täytettävä tiukat laatuvaatimukset tasapainotuksen osalta ja noudatettava GOST 22061-76 -standardin mukaisia ensiluokkaisia standardeja, koska niiden toimintataajuus vaihtelee 42 000 - 100 000 mm:n välillä. Lue lisää...

Pakopuhaltimen siipipyörän tasapainotus

Tuulettimien tasapainotus

Johdanto Tuulettimien valmistuksen ja käytön monimutkaisessa ympäristössä roottorin tasapainotus on ensisijaisen tärkeä toimenpide. Puhaltimien vakauden ja optimaalisen suorituskyvyn varmistaminen liittyy suoraan niiden roottorien tasapainottamisen tarkkuuteen. Balancet-sarjan tasapainotuslaitteista on tullut kulmakiviratkaisu tällä alalla, sillä ne tarjoavat paitsi Lue lisää...

Balanset-1 jäähdyttimien tasapainottamiseen

Jäähdyttimet ovat olennainen osa nykyaikaisia elektroniikkalaitteita aina henkilökohtaisista tietokoneista lääketieteellisiin erikoislaitteisiin. Yksi näiden jäähdyttimien tärkeimmistä suorituskykyindikaattoreista on niiden tärinä- ja melutaso, joka voi vaikuttaa suoraan niiden elektronisten laitteiden laatuun ja luotettavuuteen, joihin ne on asennettu. Alempi Lue lisää...

lentokoneen potkurin tasapainottaminen kenttäympäristössä

Lentokoneen potkurin tasapainottamisesta kenttäympäristössä. Osa 2

D. Feldman Chief Technician of OU Vibromera Osa 1 : https://vibromera.eu/example/on-balancing-the-propeller-of-the-aircraft-in-the-field-environment-part-1/ Lentokoneen potkurin tasapainottamisesta kenttäympäristössä "Potkuri on lentokoneen kuljettaja, ja tasapainottaa sen voi vain striver" Potkurin tasapainottamisen tulokset MTV-9-K-C-C/CL 260-27 ja tärinän testauksen tulokset Lue lisää...

fiSuomi