Машина за балансиране на ротора с твърди и меки лагери.

Две забележки относно разумността на изискванията на клиентите към производителите на балансиращи машини

Въведение През последната година и половина нашата компания получи повече от 30 запитвания за закупуване на различни видове балансиращи машини. Анализът на техническите спецификации, приложени към тези запитвания, показва, че повечето от тях включват редица характеристики, които оказват значително влияние върху сроковете за производство и разходите за машините и също така свеждат до минимум списъка с потенциални доставчици. Сред тях се открояват две изисквания: Изискването за осигуряване на специфичен остатъчен дисбаланс, който не трябва да надвишава 0,1 g*mm/kg (µm). Изискването за включване на балансиращата машина в Регистъра на средствата за измерване. Нека да анализираме Прочетете повече...

Динамично балансиране на ротори на косачки с перка и горски мулчери

В тази статия ще обясним по прост начин процеса на балансиране на роторите на косачките с перки и мулчерите за горско стопанство. Ще отговорим на често задавани въпроси и ще дадем няколко полезни съвета. Нека започнем с разбирането на това какво представляват вибрациите, какви са опасностите от тях, какво представлява балансирането, защо е необходимо и как може да се извърши самостоятелно. Балансирането на ротора е процесът на регулиране на разпределението на масата на ротора, за да се намалят или премахнат вибрациите, които се появяват по време на въртенето му. Правилно извършеното балансиране удължава живота на механизма, намалява шума и вибрациите и предотвратява преждевременното износване на лагерите и другите компоненти на машината. Прочетете повече...

Намаляване на вибрациите на дроновете: Разбиране на значението на динамичните балансиращи витла

Въведение Тъй като квадрокоптерите, известни като дронове, се издигат в небето и се превръщат в неразделен инструмент в различни области - от фотографията до селското стопанство, осигуряването на оптималната им работа става от първостепенно значение. Основен фактор за тази оптимална работа е динамичното балансиране на витлата. В тази статия се разглеждат сложните нюанси, свързани с последиците от повишените вибрации и последващата необходимост от динамично балансиране на витлата. Проблеми, произтичащи от повишените вибрации 1. Влошено качество на изображението Докато заснетите изображения са почти перфектни, когато квадрокоптерът виси неподвижно, страничните движения или регулирането на височината внасят аномалии. Този "ефект на желе" и спорадичното разклащане могат да Прочетете повече...

Динамично балансиране на витло на безпилотен самолет върху балансиращ стенд.
Динамично балансиране на място на гумирани валове с помощта на стругова машина

Динамично балансиране на гумирани валове на стругова машина

Въведение Един от нашите уважавани клиенти управлява предприятие, което проектира и изгражда комплекси за сортиране на отпадъци, станции за претоварване на отпадъци и произвежда различно оборудване за сортиране и рециклиране на твърди битови отпадъци. Съоръжението се простира на огромна площ от 14 хектара, като разполага с над 20 000 квадратни метра производствена площ. Инфраструктурните им постижения включват модерен машинен парк, големи камери за боядисване и директен достъп до железопътни линии. Интересно е, че нуждата от балансиращи услуги е спорадична. Тъй като не разполагат със собствено специализирано оборудване за тази цел, нашият експертен екип често е викан на място за динамични задачи по балансиране. В тази статия ще опиша подробно нашия опит и методология Прочетете повече...

Динамично балансиране на ротора на място за промишлени вентилатори

Въведение Важността на динамичното балансиране във въртящите се машини, особено в системите на вентилаторите, се разбира добре от специалистите в бранша. Небалансираните ротори на въздуходувките могат да доведат до множество усложнения, включително повишено износване, шумово замърсяване и висока консумация на енергия. Целта на тази статия е да се вникне в специфичните проблеми, свързани с повишените вибрации в различни видове въздуходувки - клетка с катеричка, ротори на въздуходувки, колела на въздуходувки, турбинен тип, ротационни лопатки, лопатъчни и центробежни въздуходувки - и да се обсъди процесът на балансиране с помощта на преносимия виброанализатор Balanset-1A. Проблеми, свързани с повишените вибрации в системите за вентилация Умора на компонента: Прекомерните вибрации натоварват материала, което води до преждевременна повреда и умора. Оперативни Прочетете повече...

процес на динамично балансиране в две равнини за промишлен радиален вентилатор. Целта на процедурата е да се премахнат вибрациите и дисбалансът в работното колело на вентилатора. Balanset-1 Vibromera
Балансиране на трошачката с помощта на вибрационния анализатор Balanset-1A. Елиминиране на вибрациите на трошачката.

Балансиране на ротора в трошачни машини

Балансирането на ротора е критичен аспект в поддръжката и експлоатацията на трошачките. Тази статия разяснява методологията и ползите от балансирането на ротора, като се обръща специално внимание на използването на преносимото балансиращо устройство Balanset-1A. Въведение: Дробилните машини са предразположени към вибрации, които могат да доведат до преждевременна механична повреда и неефективност на работата. Затова балансирането на ротора е от съществено значение за намаляване на вибрационните сили, оптимизиране на оперативната ефективност и удължаване на живота на компонентите на машината, особено на лагерите и двигателя. Методология: Динамично балансиране на ротора с помощта на Balanset-1A Първоначално измерване на вибрациите: Първоначално се измерват съществуващите нива на вибрации с помощта на устройството Balanset-1A. Прочетете повече...

Български