Introduktion

Vigtigheden af dynamisk afbalancering i roterende maskiner, især i blæsersystemer, er velkendt blandt fagfolk i branchen. Uafbalancerede blæserrotorer kan føre til mange komplikationer, herunder øget slitage, støjforurening og højt energiforbrug. Denne artikel har til formål at dykke ned i de specifikke problemer i forbindelse med forhøjede vibrationer i forskellige typer blæsere - ekornbur, blæserrotorer, blæserhjul, turbintype, roterende skovl, lobe og centrifugalblæsere - og diskutere afbalanceringsprocessen ved hjælp af den bærbare vibrationsanalysator. Balanset-1A.

Problemer forbundet med forhøjede vibrationer i blæsesystemer

 1. Udmattelse af komponenter: Overdreven vibration belaster materialet, hvilket fører til for tidlig svigt og udmattelse.
 2. Operationel ineffektivitet: En ubalanceret rotor resulterer i større energiforbrug og reduceret kapacitet.
 3. Accelereret slid på lejer: Forhøjede vibrationer fører til øget slid på lejerne, hvilket kræver hyppig vedligeholdelse eller udskiftning.
 4. Støjforurening: Ubalance i rotoren fører til øget støjniveau, hvilket kan være farligt på en arbejdsplads.
 5. Strukturel resonans: Høje vibrationsniveauer kan føre til et resonansfænomen, der forårsager yderligere eskalering af vibrationsniveauerne og risikerer katastrofale fejl.
en dynamisk afbalanceringsproces i to planer til en industriel radialventilator. Proceduren har til formål at eliminere vibrationer og ubalance i ventilatorens løbehjul. Balanset-1 Vibromera

en dynamisk afbalanceringsproces i to planer til en industriel radialventilator. Proceduren har til formål at eliminere vibrationer og ubalance i ventilatorens løbehjul. Balanset-1 Vibromera

Proces for dynamisk balancering ved hjælp af Balanset-1A

 1. Indledende diagnostisk vurdering: Ved hjælp af Balanset-1A's vibrations- og rotationshastighedssensorer måles de indledende vibrationsniveauer for at etablere en basislinje.
 2. In-situ afbalancering: Den største fordel ved at bruge Balanset-1A er muligheden for at udføre afbalancering i maskinens egne lejer, hvilket eliminerer behovet for at afmontere rotoren.
 3. Fastgørelse af prøvevægt: Små vægte fastgøres til punkter på rotoren for at måle, hvordan systemet reagerer, hvilket gør det muligt for softwaren at beregne korrektionsfaktorer.
 4. Dataanalyse og beregninger: Balanset-1A behandler de indsamlede data for at beregne den nøjagtige masse og vinkelposition for de vægte, der er nødvendige for at opnå balance.
 5. Endelig verifikation: Når de korrigerende vægtinstallationer er afsluttet, udføres en afsluttende kørsel for at sikre, at vibrationerne er blevet effektivt dæmpet.
Bærbar dynamisk afbalanceringsapparat, vibrationsanalysator "Balanset-1A"

Bærbar dynamisk afbalanceringsapparat, vibrationsanalysator "Balanset-1A"

Fordele ved in-situ afbalancering med Balanset-1A

 1. Tids- og omkostningseffektivitet: Eliminerer behovet for at fjerne og geninstallere rotoren, hvilket sparer betydelig nedetid og tilhørende omkostninger.
 2. Eliminering af genmonteringsfejl: Ved at undgå adskillelse elimineres potentielle fejl ved genmontering eller defekter på grund af transport.
 3. Præcision: Balanset-1A's sensorer med høj opløsning giver præcise aflæsninger, hvilket muliggør mere nøjagtige vægtjusteringer.

Konklusion

Dynamisk afbalancering er en vedligeholdelsesprotokol, der ikke er til forhandling for forskellige typer blæsersystemer for at sikre optimal effektivitet og lang levetid. Ved hjælp af avancerede bærbare vibrationsanalysatorer som Balanset-1A kan in-situ afbalancering udføres, uden at det er nødvendigt at fjerne rotoren, hvilket resulterer i betydelige tids- og omkostningsbesparelser. I betragtning af de mange komplikationer, der er forbundet med rotorubalance, er det både en sikker og økonomisk fornuftig beslutning at investere i sådanne specialiserede afbalanceringsmetoder.

Bærbar afbalanceringsapparat, vibrationsanalysator

Bærbar afbalanceringsapparat, vibrationsanalysator

 

Dansk