Innledning

Fagfolk i bransjen er godt kjent med viktigheten av dynamisk balansering i roterende maskiner, spesielt i viftesystemer. Ubalanserte vifterotorer kan føre til en rekke komplikasjoner, blant annet økt slitasje, støyforurensning og høyt energiforbruk. Denne artikkelen tar for seg de spesifikke problemene knyttet til forhøyede vibrasjoner i ulike typer vifter - ekornbur, vifterotorer, viftehjul, turbiner, lameller, lober og sentrifugalvifter - og diskuterer balanseringsprosessen ved hjelp av en bærbar vibrasjonsanalysator. Balanset-1A.

Problemer forbundet med forhøyede vibrasjoner i blåsesystemer

 1. Utmattelse av komponenter: Overdreven vibrasjon belaster materialet, noe som fører til for tidlig svikt og utmatting.
 2. Operasjonell ineffektivitet: En ubalansert rotor fører til høyere energiforbruk og redusert gjennomstrømning.
 3. Akselerert lagerslitasje: Forhøyede vibrasjoner fører til økt lagerslitasje, noe som krever hyppig vedlikehold eller utskifting.
 4. Støyforurensning: Ubalanse i rotoren fører til økt støynivå, noe som kan være farlig på arbeidsplassen.
 5. Strukturell resonans: Høye vibrasjonsnivåer kan føre til resonansfenomener, noe som kan føre til at vibrasjonsnivåene eskalerer ytterligere og medføre risiko for katastrofale feil.
en dynamisk balanseringsprosess i to plan for en industriell radialvifte. Prosedyren tar sikte på å eliminere vibrasjoner og ubalanse i viftehjulet. Balanset-1 Vibromera

en dynamisk balanseringsprosess i to plan for en industriell radialvifte. Prosedyren tar sikte på å eliminere vibrasjoner og ubalanse i viftehjulet. Balanset-1 Vibromera

Prosess for dynamisk balansering ved bruk av Balanset-1A

 1. Innledende diagnostisk vurdering: Ved hjelp av Balanset-1As vibrasjons- og rotasjonshastighetssensorer måles de innledende vibrasjonsnivåene for å etablere en basislinje.
 2. Balansering på stedet: Den største fordelen med å bruke Balanset-1A er muligheten til å utføre balansering i maskinens egne lagre, noe som eliminerer behovet for å demontere rotoren.
 3. Forsøksvektfeste: Små vekter festes på punkter på rotoren for å måle hvordan systemet reagerer, slik at programvaren kan beregne korreksjonsfaktorer.
 4. Dataanalyse og beregninger: Balanset-1A behandler de innsamlede dataene for å beregne den nøyaktige massen og vinkelposisjonen til vektene som kreves for å oppnå balanse.
 5. Endelig verifisering: Når de korrigerende vektinstallasjonene er fullført, gjennomføres en sluttkjøring for å sikre at vibrasjonene er effektivt dempet.
bærbar dynamisk balanseringsenhet, vibrasjonsanalysator "Balanset-1A"

bærbar dynamisk balanseringsenhet, vibrasjonsanalysator "Balanset-1A"

Fordeler med in-situ-balansering med Balanset-1A

 1. Tids- og kostnadseffektivitet: Eliminerer behovet for å fjerne og installere rotoren på nytt, og sparer dermed betydelig nedetid og tilhørende kostnader.
 2. Eliminering av monteringsfeil: Ved å unngå demontering elimineres potensielle feil ved montering eller defekter på grunn av transport.
 3. Presisjon: Balanset-1As høyoppløselige sensorer gir presise avlesninger, noe som muliggjør mer nøyaktige vektjusteringer.

Konklusjon

Dynamisk balansering er en ufravikelig vedlikeholdsrutine for ulike typer viftesystemer for å sikre optimal effektivitet og lang levetid. Ved hjelp av avanserte bærbare vibrasjonsanalysatorer som Balanset-1A kan balansering utføres på stedet uten at rotoren må demonteres, noe som gir betydelige tids- og kostnadsbesparelser. Med tanke på de mange komplikasjonene som er forbundet med rotorubalanse, er det både trygt og økonomisk forsvarlig å investere i slike spesialiserte balanseringsmetoder.

Bærbar balanseringsenhet, vibrasjonsanalysator

Bærbar balanseringsenhet, vibrasjonsanalysator

 


0 Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Plassholder for avatar
Norsk bokmål