μια διαδικασία δυναμικής εξισορρόπησης δύο επιπέδων για έναν βιομηχανικό ακτινικό ανεμιστήρα. Η διαδικασία αποσκοπεί στην εξάλειψη των κραδασμών και της ανισορροπίας στην πτερωτή του ανεμιστήρα. Balanset-1 Vibromera

Επί τόπου δυναμική εξισορρόπηση ρότορα για βιομηχανικούς φυσητήρες

Εισαγωγή Η σημασία της δυναμικής εξισορρόπησης σε περιστροφικά μηχανήματα, ιδίως σε συστήματα ανεμιστήρων, είναι καλά κατανοητή από τους επαγγελματίες του κλάδου. Οι μη ζυγοσταθμισμένοι ρότορες φυσητήρων μπορούν να οδηγήσουν σε πολυάριθμες επιπλοκές, όπως αυξημένη φθορά, ηχορύπανση και υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να εμβαθύνει στα ειδικά ζητήματα που αφορούν τον αυξημένο Διαβάστε περισσότερα...

Εξισορρόπηση του ανεμιστήρα εξάτμισης.

Εξισορρόπηση του ανεμιστήρα εξάτμισης

  Εισαγωγή: Μέσα σε πολυώροφα κτίρια, οι ανεμιστήρες απαγωγής παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της βέλτιστης κυκλοφορίας του αέρα και στη διατήρηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων. Με την πάροδο του χρόνου, αυτοί οι ανεμιστήρες μπορεί να απαιτούν συντήρηση για να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία τους χωρίς υπερβολικό θόρυβο ή κραδασμούς. Η πρόκληση: Πρόσφατα, η ανάγκη εξισορρόπησης αρκετών ανεμιστήρων απαγωγής που έχουν εγκατασταθεί Διαβάστε περισσότερα...

Ελληνικά