Pokyny na dynamické vyvažovanie hriadeľa

Obsah Aký je rozdiel medzi statickou a dynamickou rovnováhou? Statické vyváženie Dynamické vyváženie Dynamické vyváženie Návod na vyvažovanie hriadeľa Foto 1: Počiatočné meranie vibrácií Foto 2: Inštalácia kalibračného závažia a meranie zmien vibrácií Foto 3: Presunutie kalibračného závažia a opätovné meranie vibrácií Foto 4: Inštalácia konečného závažia Prečítajte si viac...

Dynamické vyvažovanie vrtule dronu na vyvažovacej stolici.

Zníženie vibrácií dronov: Pochopenie významu dynamického vyváženia vrtúľ

Úvod Keďže kvadrokoptéry, všeobecne známe ako drony, lietajú po oblohe a stávajú sa neoddeliteľným nástrojom v rôznych oblastiach od fotografovania až po poľnohospodárstvo, zabezpečenie ich optimálneho výkonu sa stáva prvoradým. Kľúčovým faktorom tejto optimálnej prevádzky je dynamické vyváženie vrtúľ. Tento článok sa zaoberá zložitým Prečítajte si viac...

proces dynamického vyvažovania priemyselného radiálneho ventilátora v dvoch rovinách. Cieľom postupu je odstrániť vibrácie a nevyváženosť obežného kolesa ventilátora. Balanset-1 Vibromera

Dynamické vyvažovanie rotorov na mieste pre priemyselné dúchadlá

Úvod Dôležitosť dynamického vyvažovania v rotačných strojoch, najmä v dúchadlových systémoch, si odborníci v tomto odvetví dobre uvedomujú. Nevyvážené rotory dúchadiel môžu viesť k mnohým komplikáciám vrátane zvýšeného opotrebovania, hlučnosti a vysokej spotreby energie. Cieľom tohto článku je preniknúť do špecifických problémov týkajúcich sa zvýšeného Prečítajte si viac...

proces dynamického vyvažovania priemyselného radiálneho ventilátora v dvoch rovinách. Cieľom postupu je odstrániť vibrácie a nevyváženosť obežného kolesa ventilátora. Balanset-1 Vibromera

Význam vyvažovania ventilátorov pri údržbe priemyselných zariadení

Úvod Vyvažovanie ventilátorov je jedným z najvyhľadávanejších postupov pri údržbe zariadení. Je to spôsobené vysokou citlivosťou ventilátorov na nevyváženosť; aj najmenšia odchýlka môže viesť k výrazným vibráciám. K nevyváženosti dochádza vtedy, keď je geometrický stred hriadeľa v nesúlade so stredom Prečítajte si viac...

Úvod do vyvažovania rotora

Dynamické vyvažovacie zariadenia pre hriadele a strojové zariadenia Balanset-1A v cene 1751 EUR. Rotor je teleso, ktoré sa otáča okolo určitej osi a je držané svojimi ložiskovými plochami v podperách. Ložiskové plochy rotora prenášajú zaťaženie na podpery prostredníctvom valivých alebo klzných ložísk. Ložiská Prečítajte si viac...

Obr. 1. Hlavné pracovné okno programu Balanset.

Zlepšenie kvality mikroventilátorov prostredníctvom presného vyvažovania

Vyváženie chladičov pre zdravotnícke zariadenia Vyváženie dávky 100 chladičov Na základe požiadavky výrobcu zdravotníckeho zariadenia sme sa podujali na úlohu vyvážiť dávku 100 chladičov. Náš postup preukázal vysokú presnosť a účinnosť, čím sa výrazne znížila úroveň vibrácií. Stavba stojana na vyvažovanie chladičov Prečítajte si viac...

Vyvažovanie ventilátorov pomocou prenosného vyvažovacieho zariadenia, analyzátora vibrácií Balanset-1A.

Nákladová efektívnosť zariadení Balanset: Revolúcia vo vyvažovaní rotorov a znižovaní vibrácií

Vyvažovanie rotorov je ústrednou otázkou v mnohých priemyselných odvetviach, najmä v tých, ktoré vyrábajú a prevádzkujú ventilátory. Hoci je potreba presnosti a spoľahlivosti prvoradá, významným faktorom je aj nákladová efektívnosť. Séria zariadení Balanset sa v tejto súvislosti stala prelomovou silou, ktorá ponúka jedinečné Prečítajte si viac...

Slovenčina