Pokyny na dynamické vyvažovanie hriadeľa

Obsah Aký je rozdiel medzi statickou a dynamickou rovnováhou? Statické vyváženie Dynamické vyváženie Dynamické vyváženie Návod na vyvažovanie hriadeľa Foto 1: Počiatočné meranie vibrácií Foto 2: Inštalácia kalibračného závažia a meranie zmien vibrácií Foto 3: Presunutie kalibračného závažia a opätovné meranie vibrácií Foto 4: Inštalácia konečného závažia Prečítajte si viac...

Dynamické vyvažovanie pogumovaných hriadeľov na mieste pomocou sústruhu

Dynamické vyvažovanie pogumovaných hriadeľov na sústruhu

Úvod Jeden z našich vážených klientov prevádzkuje zariadenie, ktoré navrhuje a buduje komplexy na triedenie odpadu, prekládkové stanice odpadu a vyrába rôzne zariadenia na triedenie a recykláciu tuhého komunálneho odpadu. Zariadenie sa rozprestiera na obrovskej ploche 14 hektárov a môže sa pochváliť viac ako 20 000 štvorcovými metrami výrobnej plochy. Ich infraštruktúra zahŕňa Prečítajte si viac...

proces dynamického vyvažovania priemyselného radiálneho ventilátora v dvoch rovinách. Cieľom postupu je odstrániť vibrácie a nevyváženosť obežného kolesa ventilátora. Balanset-1 Vibromera

Dynamické vyvažovanie rotorov na mieste pre priemyselné dúchadlá

Úvod Dôležitosť dynamického vyvažovania v rotačných strojoch, najmä v dúchadlových systémoch, si odborníci v tomto odvetví dobre uvedomujú. Nevyvážené rotory dúchadiel môžu viesť k mnohým komplikáciám vrátane zvýšeného opotrebovania, hlučnosti a vysokej spotreby energie. Cieľom tohto článku je preniknúť do špecifických problémov týkajúcich sa zvýšeného Prečítajte si viac...

Vyváženie rotora stroja na ošetrenie pokožky.

Vyvažovanie rotora stroja na spracovanie kože

Dynamické vyvažovanie rotora stroja na holenie kože pomocou Balanset-1A Bezchybné spracovanie kože je základným faktorom výroby vysokokvalitného koženého tovaru. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje nielen vycibrenú remeselnú zručnosť, ale aj spoľahlivé vybavenie. Rozhodujúcou zložkou v postupnosti spracovania kože je stroj na holenie kože, kde sa koža rovnomerne Prečítajte si viac...

Vyvažovanie obežného kolesa výfukového ventilátora

Vyváženie obežného kolesa radiálneho ventilátora

Vyvažovanie obežných kolies radiálnych ventilátorov s Balanset-1A: optimalizácia účinnosti, zníženie vibrácií, predĺženie životnosti Radiálne ventilátory tvoria srdce nespočetných priemyselných ventilačných systémov a zabezpečujú spoľahlivé prúdenie vzduchu pre procesy, ktoré sú od neho závislé. Tak ako každý vysokorýchlostný rotujúci komponent, aj obežné kolesá radiálnych ventilátorov si musia zachovať starostlivé vyváženie. Mierne nerovnováhy spôsobujú vibrácie, ktoré ohrozujú Prečítajte si viac...

Vyvažovanie obežného kolesa výfukového ventilátora

Vyváženie obežného kolesa radiálneho ventilátora

Vyvažovanie odstredivého ventilátora v hutníckom závode: Hutnícke prevádzky sú zložité systémy, v ktorých musí bezchybne a nepretržite fungovať mnoho komponentov. Odsávacia ventilácia je v týchto agresívnych prostrediach veľmi dôležitá - udržiava bezpečnosť na pracovisku, zabezpečuje optimálne podmienky pre technologické operácie a čistí vzduch od škodlivých emisií. Prečítajte si viac...

Vyvažovanie obežného kolesa ventilátora

Vyváženie obežného kolesa radiálneho ventilátora

  Úvod: V ropných rafinériách sa nachádza veľké množstvo rôznych ventilátorov, z ktorých každý zohráva kľúčovú úlohu v prevádzke. Pravidelná údržba týchto ventilátorov je nevyhnutná a rovnako dôležité je mať v pohotovosti záložné ventilátory pre prípad núdze. Nastavenie: V jednej významnej ropnej rafinérii vznikla potreba vyvážiť Prečítajte si viac...

Slovenčina