Динамично балансиране на витло на безпилотен самолет върху балансиращ стенд.

Намаляване на вибрациите на дроновете: Разбиране на значението на динамичните балансиращи витла

Въведение Тъй като квадрокоптерите, известни като дронове, се издигат в небето и се превръщат в неразделен инструмент в различни области - от фотографията до селското стопанство, осигуряването на оптималната им работа става от първостепенно значение. Основен фактор за тази оптимална работа е динамичното балансиране на витлата. В тази статия се разглеждат сложните Прочетете повече...

процес на динамично балансиране в две равнини за промишлен радиален вентилатор. Целта на процедурата е да се премахнат вибрациите и дисбалансът в работното колело на вентилатора. Balanset-1 Vibromera

Динамично балансиране на ротора на място за промишлени вентилатори

Въведение Важността на динамичното балансиране във въртящите се машини, особено в системите на вентилаторите, се разбира добре от специалистите в бранша. Небалансираните ротори на въздуходувките могат да доведат до множество усложнения, включително повишено износване, шумово замърсяване и висока консумация на енергия. Целта на настоящата статия е да се задълбочи в специфичните проблеми, свързани с повишените Прочетете повече...

процес на динамично балансиране в две равнини за промишлен радиален вентилатор. Целта на процедурата е да се премахнат вибрациите и дисбалансът в работното колело на вентилатора. Balanset-1 Vibromera

Значението на балансирането на вентилаторите при поддръжката на индустриалното оборудване

Въведение Балансирането на вентилатора е една от най-търсените процедури при поддръжката на оборудването. Това се дължи на високата чувствителност на вентилаторите към дисбаланс; дори най-малкото отклонение може да доведе до значителни вибрации. Дисбалансът възниква, когато има разминаване между геометричния център на вала и центъра Прочетете повече...

Фиг.3 Динамичен дисбаланс на ротора. Силите Fc1 и Fc2 създават момент, насочен към разбалансиране на ротора.

Въведение в балансирането на ротора

Роторът е тяло, което се върти около някаква ос и се държи от лагерните си повърхности в опорите. Лагерните повърхности на ротора предават натоварванията към опорите чрез търкалящи се или плъзгащи се лагери. Лагерните повърхности са повърхностите на царгите или повърхностите, които заместват Прочетете повече...

Фигура 1. Основен работен прозорец на програмата Balanset.

Подобряване на качеството на микровентилаторите чрез прецизно балансиране

Въведение Микровентилаторите, известни като охладители, са неразделна част от различни електронни системи, включително персонални компютри и медицински устройства. Един от критичните показатели за оценка на качеството им е нивото на вибрациите и шума, които генерират. В тази статия се обсъжда експеримент, насочен към намаляване на нивата на вибрации Прочетете повече...

Машина за балансиране на вентилатори, базирана на анализатора на вибрации Balanset-1A.

Балансиране на роторите на електрически двигатели.

Балансиране на роторите на електрическите двигатели: Въведение Функционалността и дълготрайността на електродвигателите се влияят в голяма степен от баланса на техните ротори. Особено след ремонтни интервенции тези ротори могат да проявят дисбаланси, които да намалят ефективността и продължителността на живота на двигателите. Предприятията, които са специализирани в ремонта на двигатели, често Прочетете повече...

Балансиране на вентилатора с преносим балансьор, вибрационен анализатор Balanset-1A.

Икономическа ефективност на устройствата Balanset: Революция в балансирането на ротора и намаляването на вибрациите

Въведение Балансирането на роторите е централен въпрос в много отрасли, особено в тези, които произвеждат и експлоатират вентилатори. Въпреки че необходимостта от прецизност и надеждност е от първостепенно значение, рентабилността също е важен фактор. Серията устройства Balanset се превърна в революционна сила в този контекст, предлагайки Прочетете повече...

Прости, но ефективни стойки за балансиране

В редица случаи за балансиране на различни ротори се създават сравнително прости стендове, които позволяват да се осигури качествено балансиране на роторни механизми с различно предназначение с минимални разходи. По-долу са представени няколко такива стойки, изработени на базата на плоска плоча (или рамка), монтирана върху цилиндричен Прочетете повече...

Балансиране на работното колело на изпускателния вентилатор

Балансиране на вентилаторите

Въведение В сложния пейзаж на производството и експлоатацията на вентилатори балансирането на ротора е процедура от първостепенно значение. Осигуряването на стабилността и оптимизираната работа на вентилаторите е пряко свързано с прецизното балансиране на техните ротори. Серията балансиращи устройства Balancet се превърна в крайъгълен камък в тази област, предлагайки не само Прочетете повече...

Balanset-1 за балансиране на охладители

Охладителите са неразделна част от съвременните електронни устройства - от персонални компютри до специализирано медицинско оборудване. Един от ключовите показатели за работата на тези охладители са техните нива на вибрации и шум, които могат пряко да повлияят на качеството и надеждността на електронното оборудване, в което са монтирани. По-ниска Прочетете повече...

Български