Инструкция за динамично балансиране на вала

Съдържание Каква е разликата между статично и динамично равновесие? Инструкция за статично балансиране Динамично балансиране Динамично балансиране на вала Снимка 1: Първоначално измерване на вибрациите Снимка 2: Инсталиране на калибровъчната тежест и измерване на промените във вибрациите Снимка 3: Преместване на калибровъчната тежест и повторно измерване на вибрациите Снимка 4: Инсталиране на крайните тежести Прочетете повече...

Динамично балансиране на центрофугата.

Превенцията е по-добра от лечението: Как редовното балансиране на центрофугите помага да се избегнат скъпоструващи повреди

Центрофугите са незаменимо оборудване в много отрасли - от медицината до химическата промишленост. Те се използват за разделяне на течни смеси въз основа на разликата в плътността на компонентите. Като всяко въртящо се оборудване обаче центрофугите са склонни към вибрации, които могат да доведат до редица проблеми. Какво представляват вибрациите? Вибрации Прочетете повече...

Динамично балансиране на ротори на косачки с перка и горски мулчери

В тази статия ще обясним по прост начин процеса на балансиране на роторите на косачките с перки и мулчерите за горско стопанство. Ще отговорим на често задавани въпроси и ще дадем няколко полезни съвета. Нека започнем с разбирането на това какво представляват вибрациите, какви са опасностите от тях, какво представлява балансирането, защо е необходимо и как се Прочетете повече...

Динамично балансиране на място на гумирани валове с помощта на стругова машина

Динамично балансиране на гумирани валове на стругова машина

Въведение Един от нашите уважавани клиенти управлява предприятие, което проектира и изгражда комплекси за сортиране на отпадъци, станции за претоварване на отпадъци и произвежда различно оборудване за сортиране и рециклиране на твърди битови отпадъци. Съоръжението се простира на огромна площ от 14 хектара, като разполага с над 20 000 квадратни метра производствена площ. Инфраструктурните им постижения включват Прочетете повече...

Балансиране на центрофугата. Как се балансира роторът на промишлена перална машина.

Наложителното балансиране на центрофуги в промишлените операции

Балансиране на центрофугата: Въведение Центрофугите са незаменими в много индустрии, включително химическата, хранително-вкусовата, нефтената и газовата, както и фармацевтичната. За да се осигури непрекъснатата им работа при високи скорости, от съществено значение е щателното балансиране. Дисбалансът в центрофугата може да доведе до различни проблеми: Намалено качество на продукта и повишена Прочетете повече...

Процес на балансиране на ротора на мулчера

Процес на балансиране на ротора на мулчера

Защо е необходимо балансиране на ротора на мулчерите Балансирането на ротора на мулчерите е от съществено значение не само за намаляване на вибрациите и шума по време на работа, но и за предотвратяване на преждевременното износване на лагерите, намаляване на натоварването върху задвижването и удължаване на цялостния живот на машината. Използването на преносим балансьор позволява Прочетете повече...

Балансиране на центрофугата. Как се балансира роторът на промишлена перална машина.

Балансиране на центрофугата. Как се балансира роторът на промишлена перална машина.

Тази статия ви запознава с неотдавнашното ни посещение на фабрика за домашен текстил, в която се произвеждат пухени възглавници и одеяла. Фокусът ни ще бъде върху процеса на балансиране на машините, участващи в производството. Процедури за предварително балансиране: Преди да пристъпите към балансиране, е препоръчително Прочетете повече...

Отстраняване на неизправности в процеса на балансиране на комбайни

Отстраняване на неизправности в процеса на балансиране на комбайни

Въведение Комбайните са жизненоважни машини в селското стопанство и както всяка сложна машина, те изискват правилна поддръжка за оптимална работа. Един често пренебрегван, но изключително важен аспект на тази поддръжка е балансирането на ротора. Балансирането на роторите на комбайните може да изглежда като обща задача, подобна на тази на други ротационни машини, като Прочетете повече...

Фиг.3 Динамичен дисбаланс на ротора. Силите Fc1 и Fc2 създават момент, насочен към разбалансиране на ротора.

Въведение в балансирането на ротора

Устройства за динамично балансиране на валове и машинно оборудване Balanset-1A на цена от 1751 евро. Роторът е тяло, което се върти около някаква ос и се държи от лагерните си повърхности в опорите. Лагерните повърхности на ротора предават натоварванията към опорите чрез търкалящи се или плъзгащи се лагери. Лагерите Прочетете повече...

Модернизиране на стара машина за балансиране с опори за твърдо лагеруване. Използване на Balanset като измервателна система.

Модернизация на стара балансираща машина с опори с твърди лагери.

По-рано в статията описах модернизацията на стара балансираща машина с опори с меки лагери. За такива машини инсталираме балансиращото устройство Balanset-1A в случай на машини с две опори и Balanset-4 в случай на машини с повече опори. В тази статия ще разгледаме Прочетете повече...

Български