Bærbar feltbalanceringsenhed "Balanset-1A"

1. Indledning

Balanset-1A er en bærbar dynamisk afbalanceringsenhed, der er designet til at afbalancere stive rotorer i deres egne lejer (in-situ) eller fungere som et målesystem i afbalanceringsmaskiner. Den tilbyder både dynamisk afbalancering i et og to planer til en række roterende maskiner, herunder ventilatorer, slibehjul, spindler, knusere og pumper. Den medfølgende afbalanceringssoftware giver automatisk den korrekte afbalanceringsløsning til både afbalancering i et og to plan.

Brugervenlighed

Balanset-1A er designet til at være enkel at bruge, selv for dem, der ikke er vibrationseksperter.

Afbalanceringsprocedure

Afbalanceringsproceduren anvender en 3-run-metode, der omfatter tilføjelse af en testmasse ved hvert balancepunkt, også kendt som Influence Coefficient-metoden. Softwaren beregner automatisk afbalanceringsvægtene og deres placering (vinkel), viser resultaterne i en tabel og gemmer dem i en arkivfil.

Rapportering og datavisualisering

Systemet gør det muligt at udskrive en afbalanceringsrapport. Derudover er bølgeforms- og vibrationsspektrumdiagrammer tilgængelige for mere dybdegående analyse.

Balanset-1A er en omfattende løsning til dynamisk afbalanceringog tilbyder en række funktioner, der sikrer nøjagtig og effektiv afbalancering af roterende maskiner. Dets brugervenlige interface og avancerede software gør det til et ideelt valg for både eksperter og ikke-eksperter inden for Vibrationsanalyse.

Komponenter medfølger:

-Interface-enhed
-To vibrationssensorer
-Optisk sensor (laseromdrejningstæller) med magnetisk stativ
-Skala
-Software (Bemærk: Notebook medfølger ikke, kan bestilles som ekstraudstyr)
-Plastkuffert til transport

Specifikationer:

-Vibrationssensorer: To vibroaccelerometre med en kabellængde på 4 m (10 m fås som ekstraudstyr).
Optisk sensor (laser-tachometer): Afstandsområde fra 50 til 500 mm med en kabellængde på 4 m (10 m fås som ekstraudstyr).
USB-grænseflademodul: Leveres med software til pc-tilslutning.
-Softwarefunktioner: Måler vibrationer, fasevinkel og beregner værdien og vinklen af den korrigerende masse.

Detaljerede specifikationer:

-Vibrationsområde for amplitude: 0,05-100 mm/sek
-Vibrationsfrekvensområde: 5 - 300 Hz
-Nøjagtighed: 5% af fuld skala
-Korrektionsplaner: 1 eller 2
-Måling af rotationshastighed: 150-60000 rpm
-Nøjagtighed ved måling af fasevinkel: ±1 grad
-Strøm: 140- 220VAC 50Hz
-Vægt: 4 KG

Balanset-1A er en omfattende løsning til dynamisk afbalancering, som tilbyder en række funktioner, der sikrer nøjagtig og effektiv afbalancering af roterende maskiner.

2. Forberedelse til balancering af to fly med Balanset-1A

2.1. Installation af driver og software

 1. Installer driverne og Balanset-1A-softwaren fra installationsflashdisken.
 2. Sæt USB-kablet i computerens USB-port. Interfacemodulet får strøm fra USB-porten.
 3. Brug genvejen til at køre programmet.

2.2. Installation af sensor

 1. Monter sensorerne som vist i figur 1, 2 og 3.
Tilslutning af kabler

-Tilslut vibrationssensorerne til stikkene X1 og X2.
-Tilslut faselasersensoren til stik X3.

Vibromera dynamisk afbalanceringsapparat Balanset-1A. Montering og installation af accelerometre
fig.1 Balanceringsskema med to planer

-Monter et reflektormærke på rotoren.
Kontrollér RPM-værdien på fasesensoren, når rotoren roterer.

Vibromera bærbar afbalanceringsenhed Balanset-1A. Montering og installation af fasesensor  Vibromera dynamisk afbalanceringsapparat Balanset-1A. Montering og installation af fasesensor

 

fig.2 Indstillinger for fasesensor

 

3. Balanceringsprocedure med Balanset-1A

 

Vibromera bærbar dynamisk afbalanceringsapparat Balanset-1A. Hovedvindue til afbalancering i to planer
fig.3 Hovedvindue til afbalancering i to planer

 

Opsætning af balanceringsparametre

 1. Når du har installeret sensorerne, skal du klikke på knappen "F7 - Balancering".
 2. Indstil balanceringsparametrene efter behov.
 3. Klik på "F9-Næste" for at fortsætte.

 

Vibromera dynamisk afbalanceringsmaskine Balanset-1A. Indstillinger for 2-plans afbalancering

 

fig.4 Indstillinger for afbalancering

 

 

Tabel 1: Trin-for-trin operationer til balancering

Indledende kørsel (kørsel 0) - opstart uden testvægt
 1. Kør maskinen ved dens driftshastighed (sørg for, at hastigheden er langt fra konstruktionens resonansfrekvens).
 2. Klik på F9-Start for at måle vibrationsniveauet og fasevinklen uden en testvægt.
 3. Måleprocessen kan vare mellem 2-10 sekunder.

Vibromera bærbar dynamisk afbalanceringsapparat Balanset-1A. 2-plans afbalanceringsvindue. Original vibration

 

fig.7 Afbalanceringsvindue med to planer. Oprindelig vibration

Første kørsel (kørsel 1) - Testvægt i plan 1
 1. Stop maskinen, og monter en testvægt af passende størrelse vilkårligt i plan 1.
 2. Start maskinen, klik på F9-Run, og mål det nye vibrationsniveau og fasevinklen.
 3. Måleprocessen kan vare mellem 2-10 sekunder.
 4. Stop maskinen, og Fjern testvægten.
Anden kørsel (kørsel 2) - Testvægt i plan 2
 1. Monter en prøvevægt af passende størrelse i plan 2.
 2. Start maskinen igen, klik på F9-Run, og mål vibrationsniveauet og fasevinklen en gang til.
 3. Stop maskinen, og Fjern testvægten.
Beregningstrin (trin 4)
 1. Korrektionsvægtene og -vinklerne beregnes automatisk og vises i en popup-formular.

Dynamisk feltbalanceringsapparat Balanset-1A. 2-plans balancering vindue. 2-plans balancering. Beregning af korrektionsvægte

 

fig.5 Afbalancering i to planer. Beregning af korrektionsvægte
Dynamisk feltbalanceringsapparat Balanset-1A. 2-plans balancering vindue. 2-plans afbalancering. Montering af korrektionsvægte

 

fig.6 Afbalancering i to planer. Montering af korrektionsvægt

Korrektionskørsel (RunC)
 1. Monter korrektionsvægtene på de positioner, der er angivet i popup-formularen, i samme radius som testvægtene.
 2. Start maskinen igen, og mål den resterende ubalance i rotoren for at vurdere, om afbalanceringen er lykkedes.
Handlinger efter afbalancering
 1. Efter afbalancering kan du gemme afbalancering af påvirkningskoefficienter (F8-koefficienter) og andre oplysninger (F9-Tilføj til arkiv) til fremtidig brug.

Ved at følge disse trinvise fremgangsmåder kan du opnå præcis afbalancering og reducere vibrationsniveauet i dit roterende maskineri betydeligt.

Afbalanceringsprocedure - video.

Afbalancering af marken


 

4. Yderligere funktioner i Balanset-1A

4.1. Vibrometer-tilstand

Aktivering af Vibrometer-tilstand
 • -For at aktivere Vibrometer-tilstanden skal du klikke på knappen "F5-Vibrometer" i hovedvinduet for afbalancering i to planer (eller et plan).
 • -For at starte måleprocessen skal du klikke på "F9-Kør".
Forståelse af vibrometermålinger

-V1s (V2s): Repræsenterer den sammenfattende vibration i plan 1 (eller plan 2) beregnet som middelkvadrat.
-V1o (V2o): Angiver 1x vibration i plan 1 (eller plan 2).

Spektrum-vindue

-I højre side af grænsefladen kan du se spektrumvinduet, som giver en grafisk fremstilling af vibrationsfrekvenserne.

Arkivering af data

-Alle måledatafiler kan gemmes i arkivet til fremtidig reference eller analyse.

Software til Balanset-1A bærbar afbalancerings- og vibrationsanalysator. Vibrometer-tilstand.

Software til Balanset-1A bærbar afbalancerings- og vibrationsanalysator. Vibrometer-tilstand.

Indflydelseskoefficienter (4.2)

Brug af gemte koefficienter til afbalancering

-Hvis du har gemt resultaterne af tidligere balanceløbkan du springe testvægtkørslen over og afbalancere maskinen direkte ved hjælp af de gemte koefficienter.
-For at gøre dette skal du vælge "Sekundær" i vinduet "Type af balancering", og klik på knappen "F2 Vælg" knappen for at vælge den forrige maskintype fra listen.

Lagring af koefficienter efter balancering

-Når du har afsluttet afbalanceringen, skal du klikke på "F8-Coefficients" i pop op-vinduet med afbalanceringsresultatet (se Tab.1).
-Klik derefter på knappen "F9-Gem".
-Du vil blive bedt om at indtaste maskintypen ("Navn") og andre relevante oplysninger i tabellen.

Ved at bruge indflydelseskoefficienterne kan du strømline afbalanceringsproceduren og gøre den mere effektiv og mindre tidskrævende. Denne funktion er især nyttig til maskiner, der kræver hyppig afbalancering, hvilket giver mulighed for hurtigere opsætning og mindre nedetid.

4.3. Arkiver og rapporter

Lagring af balanceringsoplysninger i arkiver

-Hvis du vil gemme balanceringsoplysningerne, skal du klikke på "F9-Add to Archive" i pop op-vinduet med balanceringsresultatet (se Tab.1).
-Du vil derefter blive bedt om at indtaste maskintypen ("Navn") og andre relevante oplysninger i tabellen.

Adgang til gemte arkiver

-Hvis du vil have adgang til tidligere gemte arkiver, skal du klikke på "F6-Report" i hovedvinduet.

Udskrivning af rapporter

-For at udskrive balanceringsrapporten skal du blot klikke på "F9-Rapport".

Ved effektivt at bruge arkiv- og rapportfunktionerne kan du opretholde en omfattende registrering af alle afbalanceringsaktiviteter. Det er uvurderligt til at spore dine maskiners ydeevne over tid, lette fremtidige afbalanceringsprocedurer og levere dokumentation til kvalitetskontrol og vedligeholdelsesplanlægning.

Dynamisk afbalanceringsmaskine Balanset-1A. Rapport om afbalancering
Bærbar dynamisk afbalanceringsenhed Balanset-1A. Arkiv til balancering på to planer.


To fly balancerer arkivet.

4.4. Diagrammer

Visning af vibrationsdiagrammer

-For at se vibrationsdiagrammer skal du klikke på "F8-Diagrammer".

Typer af tilgængelige diagrammer

Tre typer diagrammer er tilgængelige til din analyse:

 1. Almindelige vibrationer: Dette diagram giver et overblik over de generelle vibrationsniveauer.
 2. Vibration ved rotorens omdrejningsfrekvens (1x vibration): Dette diagram fokuserer på de vibrationer, der opstår ved rotorens omdrejningsfrekvens.
 3. Spektrum: Dette diagram giver en frekvensbaseret analyse af vibrationerne. For eksempel vil frekvensen for en rotorhastighed på 3000 omdr/min være 50 Hz.

Ved at bruge disse diagrammer kan du få en dybere forståelse af vibrationsegenskaberne i dit maskineri. Det er afgørende for at diagnosticere problemer, planlægge vedligeholdelse og sikre optimal ydeevne.

Bærbar dynamisk afbalanceringsenhed Balanset-1A. Almindeligt vibrationsdiagram
Almindeligt vibrationsdiagram

Bærbar dynamisk afbalanceringsenhed Balanset-1A. 1x vibrationsdiagram

1x vibrationsdiagram.

Bærbar dynamisk afbalanceringsenhed Balanset-1A. Diagrammer over vibrationsspektrum
Diagrammer over vibrationsspektrum.

0 Kommentarer

Efterlad et svar

da_DKDansk