Η συσκευή βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση δοκιμών.

Θα είναι διαθέσιμο για αγορά σύντομα.

Ο φορητός αναλυτής δονήσεων - εξισορροπητής "Arbalans" έχει σχεδιαστεί για τη δυναμική εξισορρόπηση του συναρμολογημένου βιομηχανικού εξοπλισμού στα δικά του έδρανα.
Τα Arbalans παρέχουν υψηλή ποιότητα και απόδοση δυναμικής εξισορρόπησης τεχνολογικού εξοπλισμού σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με τα ανάλογα.
Χαρακτηριστικό της συσκευής είναι η ευκολία χρήσης της - η επίλυση του προβλήματος εξισορρόπησης πραγματοποιείται προγραμματιστικά σε αυτοματοποιημένη λειτουργία και δεν απαιτεί τη συμμετοχή του χρήστη στους υπολογισμούς.

Πρόσθετες λειτουργίες - γραφήματα δονήσεων, φασματική ανάλυση - σας επιτρέπουν να αξιολογείτε την τεχνική κατάσταση του μηχανισμού και να εντοπίζετε τις αιτίες των ελαττωμάτων.
Η συσκευή Arbalance διαθέτει δύο κανάλια μέτρησης κραδασμών, τα οποία επιτρέπουν μετρήσεις κραδασμών σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα. Αυτό βελτιώνει σημαντικά την απόδοση της δυναμικής εξισορρόπησης ρότορα σε σύγκριση με τα όργανα ενός καναλιού.
Ο αλγόριθμος επεξεργασίας σήματος κραδασμών που χρησιμοποιείται στο "ArBalance" καθιστά δυνατή τη λήψη σταθερών μετρήσεων του πλάτους και της φάσης των κραδασμών παρά το υπόβαθρο σημαντικών παρεμβολών κραδασμών.
Η συσκευή είναι εντελώς αυτόνομη και δεν απαιτεί τη χρήση φορητού υπολογιστή για τη λειτουργία της, γεγονός που μπορεί να είναι βολικό για την εξισορρόπηση εξοπλισμού σε δυσπρόσιτα σημεία ή στο πεδίο.

Ελληνικά