Zariadenie je v súčasnosti vo fáze testovania.

Čoskoro bude k dispozícii na zakúpenie.

Prenosný analyzátor vibrácií - vyvažovač "Arbalans" je určený na dynamické vyvažovanie montovaných priemyselných zariadení vo vlastných ložiskách.
Arbalans poskytuje vysokú kvalitu a výkon dynamického vyvažovania technologických zariadení za výrazne nižšiu cenu v porovnaní s analógmi.
Charakteristickou črtou zariadenia je jeho jednoduché používanie - riešenie problému vyvažovania sa vykonáva programovo v automatizovanom režime a nevyžaduje účasť používateľa na výpočtoch.

Ďalšie funkcie - grafy vibrácií, spektrálna analýza umožňujú vyhodnotiť technický stav mechanizmu a identifikovať príčiny porúch.
Zariadenie Arbalance má dva kanály na meranie vibrácií, čo umožňuje meranie vibrácií v dvoch rovinách súčasne. To výrazne zlepšuje výkonnosť dynamického vyvažovania rotora v porovnaní s jednokanálovými prístrojmi.
Algoritmus spracovania vibračného signálu použitý v prístroji ArBalance umožňuje získať stabilné údaje o amplitúde a fáze vibrácií na pozadí výrazného rušenia vibráciami.
Zariadenie je úplne autonómne a na ovládanie nevyžaduje použitie prenosného počítača, čo môže byť výhodné pri vyvažovaní zariadení na ťažko prístupných miestach alebo v teréne.

Slovenčina