Enheten befinner sig för närvarande i testfasen.

Kommer att finnas tillgänglig för köp inom kort.

Bärbar vibrationsanalysator - balanserare "Arbalans" är konstruerad för dynamisk balansering av monterad industriell utrustning i sina egna lager.
Arbalans ger hög kvalitet och prestanda för dynamisk balansering av teknisk utrustning till ett betydligt lägre pris jämfört med analoga produkter.
En egenskap hos enheten är dess användarvänlighet - lösningen av balanseringsproblemet utförs programmatiskt i ett automatiserat läge och kräver inte att användaren deltar i beräkningarna.

Ytterligare funktioner - vibrationsdiagram, spektralanalys gör att du kan utvärdera mekanismens tekniska skick och identifiera orsakerna till defekter.
Arbalance-enheten har två kanaler för vibrationsmätning, vilket möjliggör vibrationsmätningar i två plan samtidigt. Detta förbättrar avsevärt prestandan vid dynamisk rotorbalansering jämfört med instrument med en kanal.
Den algoritm för bearbetning av vibrationssignaler som används i "ArBalance" gör det möjligt att få stabila avläsningar av vibrationens amplitud och fas mot bakgrund av betydande vibrationsstörningar.
Enheten är helt autonom och kräver ingen bärbar dator för att fungera, vilket kan vara praktiskt vid balansering av utrustning på svåråtkomliga platser eller på fältet.

sv_SESvenska