Φορητός εξισορροπητής πολλαπλών επιπέδων "Balanset-4"
1. Εισαγωγή

Το Balanset-4 είναι ένας φορητός ζυγοστάτης 4 καναλιών που χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση άκαμπτων ρότορων στα δικά τους έδρανα (επί τόπου) ή ως σύστημα μέτρησης στις μηχανές εξισορρόπησης. Παρέχει υπηρεσίες δυναμικής εξισορρόπησης (1..4)-επιπέδων για ανεμιστήρες, τροχούς λείανσης, άτρακτους, σπαστήρες, αντλίες και άλλα περιστρεφόμενα μηχανήματα. Το λογισμικό εξισορρόπησης παρέχει αυτόματα τη σωστή λύση εξισορρόπησης για εξισορρόπηση (1..4)-επιπέδου. Το Balanset-4 είναι απλό στη χρήση για μη ειδικούς σε θέματα κραδασμών.
Φορητή ζυγαριά πολλαπλών επιπέδων Balanset-4
Το Balanset-4 περιλαμβάνει:
 • Μονάδα διασύνδεσης
 • 4 αισθητήρες δόνησης
 • 1 οπτικός αισθητήρας (στροφόμετρο λέιζερ) + μαγνητική βάση
 • κλίμακα
 • Λογισμικό (δεν περιλαμβάνεται φορητός υπολογιστής - παρέχεται με πρόσθετη παραγγελία)

  Προδιαγραφές:
  Αισθητήρες δόνησης 4x με βάση τη σειρά ADXL της Analog Devices.
  1 x οπτικός αισθητήρας (λέιζερ)
  1 x μονάδα διασύνδεσης USB με λογισμικό για σύνδεση με υπολογιστή
  Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της δόνησης, της γωνίας φάσης, του υπολογισμού της τιμής και της γωνίας της διορθωτικής μάζας.

  Λεπτομέρειες:
  Εύρος δονήσεων πλάτους 0,05-100 mm/sec
  Εύρος συχνοτήτων δόνησης 5 - 300 Hz
  Ακρίβεια - 5%
  Επίπεδα διόρθωσης 1 ή 2 ή 3 ή 4
  Μέτρηση ταχύτητας περιστροφής 150-60000 στροφές ανά λεπτό
  Ακρίβεια μέτρησης γωνίας φάσης +-1 μοίρα
  Τροφοδοσία ρεύματος - από θύρα USB του υπολογιστή
  Ζύγισμα - 4 KG

2. Προετοιμαστείτε να εργαστείτε. Ρύθμιση λογισμικού και υλικού για εξισορρόπηση πολλαπλών επιπέδων.
2.1 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό Balanset-4 από το δίσκο flash εγκατάστασης.
Εισάγετε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή. Η μονάδα διασύνδεσης τροφοδοτείται από τη θύρα USB.
Χρήση   συντόμευση για να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

2.2 Εγκατάσταση αισθητήρων
Εγκαταστήστε τους αισθητήρες όπως φαίνεται στην εικ. 1,2.

Συνδέστε τα καλώδια
- αισθητήρες κραδασμών στους συνδέσμους X1,X2,X3,X4
- αισθητήρα λέιζερ φάσης στον σύνδεσμο X5

Σύστημα εξισορρόπησης πολλαπλών επιπέδων
Σχ.1 Σχέδιο εξισορρόπησης πολλαπλών επιπέδων

Τοποθετήστε το σήμα του ανακλαστήρα στο ρότορα και ελέγξτε την τιμή RPM στον αισθητήρα φάσης όταν περιστρέφεται ο ρότορας.

Εξισορρόπηση ρότορα πολλαπλών επιπέδων. Ρυθμίσεις αισθητήρα φάσης  
 
εικ.2 Ρυθμίσεις αισθητήρα φάσης
Πίνακας 1 Εξισορρόπηση πολλαπλών επιπέδων. Οδηγός βήμα προς βήμα
Εκτέλεση 0 - Έναρξη λειτουργίας χωρίς βάρος δοκιμής.
 • Τρέξτε το μηχάνημα στην ταχύτητα λειτουργίας του (βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα λειτουργίας απέχει πολύ από τη συχνότητα συντονισμού της κατασκευής).
 • Κάντε κλικ στο F9-Start και μετρήστε το επίπεδο δόνησης και τη γωνία φάσης με τη σειρά χωρίς βάρος δοκιμής. Η διάρκεια της διαδικασίας μέτρησης μπορεί να ανέρχεται σε 2-10 δευτερόλεπτα.

εικ.3 Παράθυρο εξισορρόπησης πολλαπλών επιπέδων. Αρχική δόνηση

Εκτέλεση 1-4 - Βάρος δοκιμής στο επίπεδο 1-4
 • Τοποθετήστε ένα δοκιμαστικό βάρος κατάλληλου μεγέθους στο επίπεδο 1(2,3,4).
 • Εκκινήστε ξανά το μηχάνημα, κάντε κλικ στο F9-Runκαι μετρήστε ξανά το επίπεδο δόνησης και τη γωνία φάσης.
 • Σταματήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το βάρος δοκιμής
Βήμα 4 - Υπολογισμός
 • Οι τιμές των απαιτούμενων διορθωτικών βαρών και γωνιών θα υπολογιστούν αυτόματα και θα εμφανιστούν σε αναδυόμενη μορφή.
Εξισορρόπηση πολλαπλών επιπέδων. Υπολογισμός διορθωτικών βαρών
 
Σχ.4 Εξισορρόπηση πολλαπλών επιπέδων. Υπολογισμός διορθωτικών βαρών
Εξισορρόπηση πολλαπλών επιπέδων. Τοποθέτηση βάρους διόρθωσης
 
Σχ.5 Εξισορρόπηση πολλαπλών επιπέδων. Τοποθέτηση διορθωτικού βάρους

RunC
 • Τοποθετήστε τα βάρη διόρθωσης (ισορροπίας) στις θέσεις που υποδεικνύονται στο αναδυόμενο έντυπο στην ίδια ακτίνα με τα βάρη δοκιμής (όπως φαίνεται στο σχήμα στη δεξιά στήλη).
 • Εκκινήστε ξανά τη μηχανή και μετρήστε την ποσότητα της υπολειπόμενης ανισορροπίας στο ρότορα, για να διαπιστώσετε πόσο επιτυχής ήταν η εργασία εξισορρόπησης.
  Μετά την εξισορρόπηση μπορείτε να αποθηκεύσετε την εξισορρόπηση των συντελεστών επιρροής (F8- συντελεστές) και άλλες πληροφορίες (F9- Προσθήκη στο αρχείο) και να τις χρησιμοποιήσετε αργότερα. (βλέπε 4.3, 4.4)
4. Άλλα χαρακτηριστικά
4.1 Λειτουργία δονησιμέτρου.
Για να επιλέξετε τη λειτουργία δονησιμέτρου κάντε κλικ στο κουμπί "F5- Δονησιόμετρο" στο κύριο παράθυρο για την εξισορρόπηση πολλαπλών επιπέδων (εικ. 1).
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μέτρησης κάντε κλικ στο "F9-Run".
V1s-V4s - συνοπτική δόνηση στα επίπεδα 1-4 (μέσο τετράγωνο) V1o-V4o - 1x δόνηση στα επίπεδα 1-4 (1x αρμονική τιμή)
4.2 Συντελεστές εξισορρόπησης επιρροής 
Εάν αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα προηγούμενων εκτελέσεων ζυγοστάθμισης, μπορείτε να εξαλείψετε την εκτέλεση δοκιμαστικού βάρους και να ζυγοστάθμιση του μηχανήματος χρησιμοποιώντας τους αποθηκευμένους συντελεστές. Επιλέξτε "Secondary" στο παράθυρο "Type of balancing" (Τύπος ζυγοστάθμισης) και κάντε κλικ στο κουμπί "F2 Select" (Επιλογή F2) για να επιλέξετε τον προηγούμενο τύπο μηχανής από τη λίστα.
Για να αποθηκεύσετε τους συντελεστές μετά την εξισορρόπηση κάντε κλικ στο κουμπί "F8-coefficients" στο αναδυόμενο παράθυρο αποτελεσμάτων εξισορρόπησης (βλ. καρτέλα 1) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "F9-Save". Εισάγετε τον τύπο του μηχανήματος ("Name") και άλλες πληροφορίες στον πίνακα.
4.3 Αρχεία και εκθέσεις εξισορρόπησης ρότορα.
Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες εξισορρόπησης κάντε κλικ στο "F9- Add to archive" στο αναδυόμενο παράθυρο αποτελεσμάτων εξισορρόπησης (βλ. καρτέλα 1). Εισάγετε τον τύπο του μηχανήματος ("Name") και άλλες πληροφορίες στον πίνακα.
Για να ανοίξετε προηγούμενα αποθηκευμένα αρχεία κάντε κλικ στο "F6-Report" στο κύριο παράθυρο.
Για να εκτυπώσετε την αναφορά κάντε κλικ στο "F9-Report".
4.4 Διαγράμματα 
Για να δείτε διαγράμματα δονήσεων κάντε κλικ στο "F8-Diagrams"
Δύο είδη διαθέσιμων διαγραμμάτων "Συνολική δόνηση" και "Δόνηση στη συχνότητα περιστροφής του ρότορα" (για παράδειγμα, για 3000 rev\min η συχνότητα είναι ίση με 50Hz)
 

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Avatar placeholder
Ελληνικά