Dynaaminen akselin tasapainotusohje

Sisällysluettelo Mitä eroa on staattisella ja dynaamisella tasapainolla? Staattinen tasapainotus Dynaaminen tasapainotus Dynaaminen akselipainotus Ohje Kuva 1: Alkuperäinen tärinämittaus Kuva 2: Kalibrointipainon asentaminen ja tärinämuutosten mittaaminen Kuva 3: Kalibrointipainon siirtäminen ja tärinän uudelleen mittaaminen Kuva 4: Lopullisten painojen asentaminen. Lue lisää...

Sentrifugin dynaaminen tasapainotus.

Ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito: Miten säännöllinen sentrifugien tasapainotus auttaa välttämään kalliita rikkoutumisia?

Sentrifugit ovat välttämättömiä laitteita monilla teollisuudenaloilla lääketieteestä kemianteollisuuteen. Niitä käytetään nesteseosten erottamiseen komponenttien tiheyseron perusteella. Kuten kaikki pyörivät laitteet, sentrifugit ovat kuitenkin alttiita tärinälle, joka voi aiheuttaa useita ongelmia. Mitä on tärinä? Tärinä Lue lisää...

Niittokoneen ja metsäkoneen roottorien dynaaminen tasapainotus

Tässä artikkelissa selitämme yksinkertaisin termein, miten ruohonleikkureiden ja metsäkoneiden roottorit tasapainotetaan. Vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin ja annamme useita hyödyllisiä vinkkejä. Aloitetaan ymmärtämällä, mitä tärinä on, sen vaarat, mitä tasapainottaminen on, miksi se on välttämätöntä ja miten se tapahtuu. Lue lisää...

Lennokin potkurin dynaaminen tasapainotus tasapainotuspenkillä.

Drone-tärinän vähentäminen: Potkurien dynaamisen tasapainottamisen tärkeyden ymmärtäminen.

Johdanto Kun nelikopterit, jotka tunnetaan yleisesti droneina, nousevat taivaalle ja niistä tulee olennainen väline eri aloilla valokuvauksesta maatalouteen, niiden optimaalisen suorituskyvyn varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Keskeinen tekijä optimaalisen toiminnan kannalta on potkurien dynaaminen tasapainotus. Tässä artikkelissa perehdytään monimutkaiseen Lue lisää...

Kumipintaisten akselien dynaaminen tasapainotus paikan päällä sorvilla

Kumipintaisten akselien dynaaminen tasapainotus sorvissa

Johdanto Yksi arvostetuista asiakkaistamme toimii laitoksessa, joka suunnittelee ja rakentaa jätteiden lajittelukomplekseja, jätteiden siirtokuormausasemia ja valmistaa erilaisia laitteita kiinteän yhdyskuntajätteen lajittelua ja kierrätystä varten. Laitoksen pinta-ala on 14 hehtaaria ja tuotantopinta-ala yli 20 000 neliömetriä. Yrityksen infrastruktuuriin kuuluu mm. Lue lisää...

kahden tason dynaaminen tasapainotusprosessi teolliselle radiaalipuhaltimelle. Menettelyllä pyritään poistamaan tuulettimen juoksupyörän tärinä ja epätasapaino. Balanset-1 Vibromera

Teollisuuspuhaltimien roottorin dynaaminen tasapainotus paikan päällä

Johdanto Alan ammattilaiset ymmärtävät hyvin dynaamisen tasapainotuksen merkityksen pyörivissä koneissa, erityisesti puhallinjärjestelmissä. Epätasapainoiset puhallinroottorit voivat aiheuttaa lukuisia komplikaatioita, kuten lisääntynyttä kulumista, melusaastetta ja suurta energiankulutusta. Tässä asiakirjassa pyritään tarkastelemaan erityiskysymyksiä, jotka liittyvät kohonneeseen Lue lisää...

Murskaimen tasapainotus Balanset-1A-tärinäanalysaattorilla. Murskaimen tärinän poistaminen.

Roottorin tasapainotus murskauskoneissa

Roottorin tasapainotus on kriittinen näkökohta murskainten kunnossapidossa ja käytössä. Tässä artikkelissa selvitetään roottorin tasapainottamisen menetelmiä ja hyötyjä, ja siinä keskitytään erityisesti Balanset-1A-kannettavan tasapainotuslaitteen käyttöön. Johdanto: Murskainkoneet ovat alttiita värähtelyille, jotka voivat johtaa ennenaikaiseen mekaaniseen vaurioitumiseen. Lue lisää...

Nordic mulcherin roottorin tasapainotus. Balanset-1

Puimureiden ja pyörivien osien tasapainottaminen leikkuupuimureissa ja sadonkorjuukoneissa

Johdanto: Epätasapainoa pyörivissä laitteissa voi esiintyä kulumisen lisäksi myös kunnossapitotoimien, kuten terien vaihdon, laakerien vaihdon ja hitsaustöiden seurauksena. Siksi multaajien ja maatalouskoneiden roottoreiden tasapainottamisen tarve on vasta Lue lisää...

Sentrifugin tasapainotus. Kuinka tasapainottaa teollisen pesukoneen roottori.

Centrifugien tasapainottamisen välttämättömyys teollisessa toiminnassa

Sentrifugin tasapainotus: Johdanto Sentrifugit ovat välttämättömiä monilla teollisuudenaloilla, kuten kemian-, elintarvike-, öljy- ja kaasu- ja lääketeollisuudessa. Niiden keskeytymättömän toiminnan varmistaminen suurilla nopeuksilla edellyttää huolellista tasapainotusta. Epätasapaino sentrifugissa voi johtaa erilaisiin ongelmiin: Tuotteen laadun heikkenemiseen ja lisääntyneeseen Lue lisää...

kahden tason dynaaminen tasapainotusprosessi teolliselle radiaalipuhaltimelle. Menettelyllä pyritään poistamaan tuulettimen juoksupyörän tärinä ja epätasapaino. Balanset-1 Vibromera

Puhaltimien tasapainottamisen merkitys teollisuuslaitteiden kunnossapidossa

Johdanto Puhaltimien tasapainotus on yksi halutuimmista menettelyistä laitteiden kunnossapidossa. Tämä johtuu siitä, että puhaltimet ovat erittäin herkkiä epätasapainolle; pienikin poikkeama voi johtaa merkittäviin tärinöihin. Epätasapaino syntyy, kun akselin geometrisen keskipisteen ja keskipisteen välillä on epäsymmetria. Lue lisää...

Suomi