Murskaimen tasapainotus Balanset-1A-tärinäanalysaattorilla. Murskaimen tärinän poistaminen.

Roottorin tasapainotus murskauskoneissa

Roottorin tasapainotus on kriittinen näkökohta murskainten kunnossapidossa ja käytössä. Tässä artikkelissa selvitetään roottorin tasapainottamisen menetelmiä ja hyötyjä, ja siinä keskitytään erityisesti Balanset-1A-kannettavan tasapainotuslaitteen käyttöön. Johdanto: Murskainkoneet ovat alttiita värähtelyille, jotka voivat johtaa ennenaikaiseen mekaaniseen vikaantumiseen ja toiminnan tehottomuuteen. Roottorin tasapainottaminen on näin ollen olennaisen tärkeää tärinävoimien lieventämiseksi, toiminnan tehokkuuden optimoimiseksi ja koneen osien, erityisesti laakereiden ja moottorin, käyttöiän pidentämiseksi. Menetelmä: Roottorin dynaaminen tasapainotus Balanset-1A:n avulla Alkuperäinen värähtelymittaus: Nykyiset tärinätasot mitataan aluksi Balanset-1A-laitteella. Lue lisää...

Puimureiden ja pyörivien osien tasapainottaminen leikkuupuimureissa ja sadonkorjuukoneissa

Johdanto: Epätasapainoa pyörivissä laitteissa voi esiintyä kulumisen lisäksi myös kunnossapitotoimien, kuten terien vaihdon, laakerien vaihdon ja hitsaustöiden seurauksena. Siksi multaajien ja maatalouskoneiden roottorien tasapainottamisen tarve on vain ajan kysymys. Epätasapainon seuraukset Epätasapainosta johtuva tärinä ei johda ainoastaan laakereiden ja niihin liittyvien osien nopeaan rikkoutumiseen, vaan sillä on myös kielteinen vaikutus käyttäjän terveyteen. Siksi on ratkaisevan tärkeää seurata pyörivien laitteiden kuntoa ja suorittaa tasapainotus ajoissa. Laitetyypit Lue lisää...

Nordic mulcherin roottorin tasapainotus. Balanset-1
Sentrifugin tasapainotus. Kuinka tasapainottaa teollisen pesukoneen roottori.

Centrifugien tasapainottamisen välttämättömyys teollisessa toiminnassa

Johdanto Sentrifugien tasapainotus on kriittinen osa teollisuuskoneiden kunnossapitoa, erityisesti kun otetaan huomioon suuret pyörimisnopeudet. Sentrifugin käyttäminen epätasapainotilassa aiheuttaa merkittäviä riskejä, joita ovat mm: Tuotteen laadun heikkeneminen ja jätteen lisääntyminen Laakereiden ja käyttökomponenttien nopeutunut kuluminen ja vaurioituminen Kohonnut melutaso Muut tärinään liittyvät ongelmat Mitä suurempi on sentrifugin pyörimisnopeus, sitä selvemmiksi nämä ongelmat tulevat. Siksi jatkuva seuranta ja tarkka tasapainotus ovat välttämättömiä sentrifugin luotettavan ja pitkäaikaisen toiminnan kannalta. Paikan päällä tapahtuvan dynaamisen tasapainotuksen merkitys Sentrifugien dynaaminen tasapainotus suoritetaan paikan päällä koneen omilla laakereilla. Tämä lähestymistapa mahdollistaa Lue lisää...

Puhaltimien tasapainottamisen merkitys teollisuuslaitteiden kunnossapidossa

Johdanto Puhaltimien tasapainotus on yksi halutuimmista menettelyistä laitteiden kunnossapidossa. Tämä johtuu siitä, että puhaltimet ovat erittäin herkkiä epätasapainolle; pienikin poikkeama voi johtaa merkittäviin tärinöihin. Epätasapaino syntyy, kun akselin geometrisen keskipisteen ja massakeskipisteen välillä on poikkeama. Mitä suurempi tuulettimen pyörimisnopeus on, sitä tarkempi tasapainotuksen on oltava. Puhaltimen epätasapainon syyt ja seuraukset Yleisimpiä puhaltimen epätasapainon syitä ovat mm. seuraavat: Puhaltimen siipien kuluminen Lian kertyminen puhaltimen siipiin Löysä kokoonpano, juoksupyörän virheellinen suuntaus suhteessa napaan. Lue lisää...

kahden tason dynaaminen tasapainotusprosessi teolliselle radiaalipuhaltimelle. Menettelyllä pyritään poistamaan tuulettimen juoksupyörän tärinä ja epätasapaino. Balanset-1 Vibromera
Niittokoneen roottorin tasapainotusprosessi

Niittokoneen roottorin tasapainotusprosessi

Roottorin tasapainotus on kriittinen prosessi tärinän minimoimiseksi ja pyörivien koneiden käyttöiän pidentämiseksi. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa kattava, vaiheittainen opas roottorin kaksitasoisen tasapainotuksen suorittamiseen Balanset-1A-laitteella. Tällä menetelmällä varmistetaan roottorin erittäin tarkka dynaaminen tasapainotus sen toimintatilassa. Vaiheittainen tasapainotusprosessi Alkuasetukset Asenna tärinäanturit: Aseta tärinäanturit kohtisuoraan roottorin pyörimisakselia vastaan. Varmista, että ne on kiinnitetty tukevasti, jotta tietojen kohina on mahdollisimman pieni. Asenna kierroslukumittari: Aseta kierroslukumittari magneettijalustalleen ja varmista, että se on linjassa roottorin kanssa. Heijastinnauha: Kiinnitä Lue lisää...

Sentrifugin tasapainotus. Kuinka tasapainottaa teollisen pesukoneen roottori.

Tässä artikkelissa kerrotaan äskettäisestä vierailustamme kodintekstiilitehtaaseen, jossa valmistetaan untuvatyynyjä ja peittoja. Keskitymme tuotantoon osallistuvien koneiden tasapainotusprosessiin. Tasapainotusta edeltävät menettelyt: Vibrometritilassa tehtävät mittaukset Ensimmäinen vaihe Ennen tasapainotuksen aloittamista on suositeltavaa suorittaa mittaukset vibrometritilassa. Roottorin epätasapainon tunnistaminen Jos kokonaistärinän arvo on suunnilleen sama kuin käänteisen komponentin arvo, on todennäköistä, että koneen tärinän ensisijainen syy on roottorin epätasapaino. Tässä tapauksessa voit Lue lisää...

Sentrifugin tasapainotus. Kuinka tasapainottaa teollisen pesukoneen roottori.
Vianmääritys leikkuupuimureiden tasapainotusprosessissa

Vianmääritys leikkuupuimureiden tasapainotusprosessissa

Johdanto Leikkuupuimurit ovat maatalouden elintärkeitä koneita, ja kuten kaikki monimutkaiset koneet, ne vaativat asianmukaista huoltoa, jotta ne toimisivat optimaalisesti. Yksi usein unohdettu mutta tärkeä osa tätä huoltoa on roottorin tasapainotus. Leikkuupuimureiden roottoreiden tasapainottaminen saattaa vaikuttaa samankaltaiselta yleiseltä tehtävältä kuin muiden pyörivien koneiden, kuten puhaltimien, murskainten ja sentrifugien, tasapainottaminen. Jokaisella koneella on kuitenkin omat vivahteensa, ja tässä artikkelissa perehdymme leikkuupuimureiden roottoreiden tasapainottamisen erityispiirteisiin. Roottoreiden tasapainottamisen tärkeys puimureissa Roottoreiden tasapainottaminen puimureissa on välttämätöntä useista syistä: Laakereiden kuluminen vähenee Lue lisää...

fiSuomi