VANLIGE SPØRSMÅL

VANLIGE SPØRSMÅL

Etter bestilling skjer forsendelsen av Balanset-1A eller Balanset-4 vanligvis i løpet av noen få virkedager. Leveringstiden kan variere avhengig av hvor du befinner deg og hvilken forsendelsesmetode du har valgt. For mer presis informasjon anbefaler vi at du kontakter vår kundeservice.

Balanset-1A og Balanset-4 leveres med 1 års garanti. Ved tekniske problemer i garantiperioden sørger vi for reparasjon eller utskifting av enheten.

Balanset-apparater er kjent for sin høye kvalitet og pålitelighet. Driftsforstyrrelser er sjeldne og oftest forbundet med feil bruk av enheten. Når alle driftsbetingelser er oppfylt, er sannsynligheten for havari minimal.

Hvis enheten går i stykker i løpet av garantiperioden, må du kontakte vår supporttjeneste for å organisere reparasjon eller utskifting av enheten. Etter at garantiperioden er utløpt, tilbyr vi betalte reparasjonstjenester.

Ja, du kan oppgradere din gamle balanseringsmaskin ved å installere vårt målesystem på den. Dette vil forbedre nøyaktigheten og effektiviteten i balanseringsprosessen.

Når du står overfor en situasjon der balanseringsenheten viser feil verdier eller ikke utfører balanseringen på riktig måte, bør du kontrollere mekaniske problemer, sørge for riktig montering av sensorer og eliminere ytre påvirkninger. Vurder å sjekke lagrene, rotormontasjen, sensorinstallasjonen og identifisering av resonansfrekvenser.

Hvis enheten viser stabile verdier mens den roterer, men endrer seg etter at den har stoppet og startet på nytt, kan det skyldes at det er vann eller granulat i rotoren. Slike materialer kan endre massesenteret og skape ubalanse. Kontroller om det er vann eller granulat i rotoren, og rengjør eller tørk den om nødvendig.

Dette skjer ofte når utstyret brukes med en frekvens nær resonansfrekvensen, noe som forsterker vibrasjonene. For å løse dette problemet kan du sjekke driftsfrekvensen, vurdere å justere utstyret eller bruke dempere.

Kontroller at vektene legges i riktig retning i henhold til apparatets anbefalinger. Kontroller stabiliteten til avlesningene i vibrometermodus og eventuelle mekaniske problemer som lagerslitasje eller feiljustering av rotoren.

Standardsettet inneholder alt som er nødvendig for balansering, bortsett fra vekter og en bærbar PC. Du kan trenge ekstra tilbehør som vibrasjonssensorer, en optisk sensor (laserturteller), elektroniske vekter og et magnetisk stativ.

Nei, det kreves ingen månedlige betalinger når du kjøper en Balanset-enhet. Du betaler for enheten og det valgte tilbehøret én gang uten bruksbegrensninger.

Alle bærbare PC-er med Windows 7 eller nyere operativsystem kan brukes med enheten.

Programvaren for Balanset-enheter er tilgjengelig på engelsk og russisk.

Ja, vår Balanset-1A-enhet er egnet for balansering av et bredt spekter av rotorer, inkludert knusere, vifter, kardanaksler, sentrifuger, turbiner, aksler, trinser, elektriske motorrotorer, pumper, kompressorer, propeller, mulchmaskiner, skurtreskere og mange andre typer utstyr.

Balanset-1A er en tokanals enhet for balansering av rotorer montert på to lagre, egnet for utstyr som knusere, vifter, skruer osv. Balanset-4 er konstruert for balansering av rotorer, for eksempel kardanaksler, som er montert på fire lagre, og kan også brukes til rotorer på to lagre. Arbalance er en bærbar tokanals enhet for balansering som ikke krever tilkobling til en bærbar PC.

Hvis turtelleren ikke viser noen verdier, må du kontrollere om den er for langt unna eller for nær refleksmerket, eller om laserbanen er blokkert. Prøv å plassere turtelleren i en annen vinkel. Kontroller at det er et tydelig reflekterende merke på overflaten av det roterende objektet og at turtelleren er riktig innstilt for å registrere det. Forsikre deg om at det ikke er noen reflekterende elementer på rotoren som kan gjenkjennes av turtelleren som et reflekterende merke.

Rotoren kan ha ustabile rotasjoner. I programvareinnstillingene finner du punktet "Unevenness" og stiller inn en høyere verdi. Turtelleren kan fange opp refleksjoner på rotoren. Plasser den i en annen vinkel, finn et sted for refleksmerket der laseren ikke fanger opp refleksjoner.

Før du utfører balansering, må du forsikre deg om følgende

 • Rotorfeste: Mekanismen er sikkert festet til fundamentet uten slark.
 • Lagerets tilstand: Lagrene inspiseres for slitasje eller skader, ettersom defekte lagre kan føre til ekstra vibrasjoner. Lagerspill er et hyppig forekommende problem.
 • Sensorens funksjonalitet: Alle vibrasjons- og turtallssensorer er i drift og korrekt installert. Unngå å montere sensorer på ustabile konstruksjonsdeler.
 • Eksterne faktorer: Det finnes ingen eksterne vibrasjonskilder som kan påvirke målingene, for eksempel andre roterende maskiner på samme ramme.
 • Foringsrørets integritet: Mekanismens kappe er fri for sprekker.
 • Resonansfrekvenser: Identifiser resonansfrekvenser, da balansering ved disse frekvensene ikke er mulig.

Vanlige feil og korrigeringer av disse er blant annet

 • Strukturell resonans: Kontroller om det finnes resonansfrekvenser ved å endre rotorhastigheten og observere vibrasjonsendringer. Forsterk eller modifiser strukturen for å endre egenfrekvensene om nødvendig.
 • Defekte lagre: Skift ut slitte eller skadede lagre for å redusere vibrasjoner.
 • Vedlegg til stiftelsen: Sørg for at rotoren er godt festet til fundamentet, og trekk til alle festeelementene på riktig måte.
 • Avstand mellom rotor og struktur: Kontroller at det er tilstrekkelig klaring mellom rotoren og de stasjonære delene for å forhindre kontaktinduserte vibrasjoner.
 • Akselens retthet: Bruk måleinstrumenter eller andre egnede metoder for å kontrollere om akselen er feiljustert eller bøyd, og korriger etter behov.
 • Turteller Stabilitet: Turtelleren bør monteres godt for å unngå at den beveger seg under målingene.
 • Riktig plassering av vekten: Sørg for at vektene plasseres nøyaktig i henhold til enhetens indikasjoner for effektiv balansering.
 • Fjerning av prøvevekter: Fjern alltid prøvevektene etter hvert balanseringstrinn for å unngå feilaktige avlesninger.

Testvektmassen beregnes ved hjelp av den empiriske formelen:

MA = (K * Mp) / (RA * (N/100)^2)

hvor:

 • MA - testvektens masse, i gram (g)
 • Mp - balansert rotormasse, i gram (g)
 • RA - testvektens installasjonsradius, i centimeter (cm)
 • N - rotorhastighet, i omdreininger per minutt (rpm)
 • K - koeffisient fra 1 til 5, med tanke på forholdene i den balanserte rotorinstallasjonen.
Norsk bokmål