.

.

.

.

                                                                               

.

.

.

                         


.

.

BÆRBAR BALANSERINGSMASKIN "Balanset-1A"

.

En tokanals
PC-basert dynamisk balanseringssystem

.

.

.

BRUKSANVISNING
rev. 1.56 mai 2023

.

.

                

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2023

Estland, Narva

.

INNHOLDSFORTEGNELSE

.

.

1.

OVERSIKT OVER BALANSERINGSSYSTEMET

3

2.

SPESIFIKASJON

4

3.

KOMPONENTER OG LEVERINGSSETT

5

4.

PRINSIPPER FOR BALANSE

6

5.

SIKKERHETSTILTAK

9

6.

INNSTILLINGER FOR PROGRAMVARE OG MASKINVARE

8

7.

BALANSERING PROGRAMVARE

13

.

7.1

Generelt

Opprinnelig vindu.................................................................
F1-Om"....................................................................
F2-"Enkelt plan", F3-"To plan".....................................
F4 - "Innstillinger"..............................................................
F5 - "Vibrasjonsmåler"....................................................
F6 - "Rapporter".
F7 - "Balansering"
F8 - "Diagrammer"

13

13

15

16

17

18

18

18

18

.

7.2

Modus "Vibrasjonsmåler"

19

.

7.4

Balansering i ett plan (statisk)

27

.

7.5

Balansering i to plan (dynamisk)

38

.

7.6

"Diagrammer"-modus

49

8.

Generelle instruksjoner om betjening og vedlikehold av apparatet

55

.

Vedlegg 1 Balansering under driftsforhold

61

.

                                                           

.

.

.

.

.

.

1.  BOVERSIKT OVER BALANSERINGSSYSTEMET

.

Balanset-1A balanseringsenhet tilbyr enkelt- og tofly dynamisk balansering tjenester for vifter, slipeskiver, spindler, knusere, pumper og andre roterende maskiner.

.

Balanset-1A inkluderer to vibrasjonssensorer (akselerometre), laserfasesensor (turteller), 2-kanals USB-grensesnittenhet med forforsterkere, integratorer og ADC-modul samt Windows-basert balanseringsprogramvare.

Balanset-1A krever bærbar PC eller annen Windows-kompatibel PC (WinXP...Win11, 32 eller 64bit).

Balanseringsprogramvaren gir automatisk riktig balanseringsløsning for balansering i ett eller to plan.  Balanset-1A er enkel å bruke for ikke-vibrasjonseksperter.

.

Alle balanseringsresultater lagres i arkivet og kan brukes til å lage rapporter.

.

Funksjoner:

 Enkel å bruke
 Lagring av et ubegrenset antall balanseringsdata
 Brukervalgbar prøvemasse
 Beregning av delt vekt, beregning av bor
 Automatisk popup-melding om prøvemassens gyldighet
 Måling av turtall, amplitude og fase av vibrasjonshastigheten generelt og 1x vibrasjon
 FFT-spektrum
 Samtidig datainnsamling med to kanaler
 Bølgeform- og spektrumvisning
 Lagring av vibrasjonsverdier og vibrasjonskurver og -spektre
 Balansering ved hjelp av lagrede påvirkningskoeffisienter
 Balansering av trim
 Beregning av eksentrisitet for balanseringsdorn
 Fjern eller la prøvevektene ligge
 Beregning av balanseringstoleranse (ISO 1940 G-klasser)
 Endring av beregninger av korreksjonsplan
 Polargraf
 Manuell inntasting av data
 RunDown-diagrammer (eksperimentelt alternativ)
2. SPESIFIKASJON

Måleområde for middelkvadratverdien (RMS) av vibrasjonshastigheten, mm/sek (for 1x vibrasjon)  

fra 0,02 til 100

Frekvensområdet for RMS-måling av vibrasjonshastigheten, Hz

fra 5 til 200

Antall korreksjonsplan

.

1 eller 2

Område for måling av rotasjonsfrekvens, rpm

100 - 100000

.

.

Område for vibrasjonsfasemåling, i vinkelgrader

fra 0 til 360

Feil i vibrasjonsfasemålingen, vinkelgrader

± 1

Dimensjoner (i hardt etui), cm,

39*33*13

Masse, kg

<5

Overordnede dimensjoner på vibratorsensoren, mm, maks   

25*25*20

Masse av vibratorsensor, kg, maks

0.04

- Temperaturområde: fra 5 °C til 50 °C
- Relativ luftfuktighet: < 85%, umettet
- Uten sterkt elektrisk-magnetisk felt og sterk påvirkning

.

.

3. PAKKE

.

Balanset-1A-balansereren inneholder to enkeltakse akselerometre, laser fasereferansemarkør (digital turteller), 2-kanals USB-grensesnittenhet med forforsterkere, integratorer og ADC-modul og Windows-basert balanseringsprogramvare.
.

Leveringssett

.

Beskrivelse

Antall

Merknad

USB-grensesnittenhet

1

.

Laserfasereferansemarkør (turteller)

1

.

En-akset akselerometre

2

.

Magnetisk stativ

1

.

Digitale vekter

1

.

Hardt etui for transport

1

.

"Balanset-1A". Brukerhåndbok.

1

.

Flash-disk med balanseringsprogramvare

1

.

.

.

.

Norsk bokmål