en dynamisk balanseringsprosess i to plan for en industriell radialvifte. Prosedyren tar sikte på å eliminere vibrasjoner og ubalanse i viftehjulet. Balanset-1 Vibromera

Dynamisk rotorbalansering på stedet for industrielle blåsere

Innledning Fagfolk i bransjen er klar over hvor viktig det er med dynamisk balansering av roterende maskiner, spesielt i viftesystemer. Ubalanserte vifterotorer kan føre til en rekke komplikasjoner, blant annet økt slitasje, støyforurensning og høyt energiforbruk. Denne artikkelen tar for seg de spesifikke problemene knyttet til forhøyede vibrasjoner i ulike typer vifter - ekornbur, vifterotorer, viftehjul, turbiner, lameller, lober og sentrifugalvifter - og diskuterer balanseringsprosessen ved hjelp av den bærbare vibrasjonsanalysatoren Balanset-1A. Problemer forbundet med høye vibrasjoner i blåseranlegg Utmatting av komponenter: For høye vibrasjoner belaster materialet, noe som fører til for tidlig svikt og utmattelse. Driftsmessig Les mer...

Rotorbalansering i knusemaskiner

Rotorbalansering er et kritisk aspekt ved vedlikehold og drift av knusemaskiner. Denne artikkelen tar for seg metodikken og fordelene ved rotorbalansering, med særlig fokus på bruken av det bærbare balanseringsapparatet Balanset-1A. Innledning: Knusere er utsatt for vibrasjoner, noe som kan føre til for tidlig mekanisk svikt og ineffektiv drift. Balansering av rotoren er derfor viktig for å redusere vibrasjonskreftene, optimalisere driftseffektiviteten og forlenge levetiden til maskinkomponentene, spesielt lagrene og motoren. Metode: Dynamisk rotorbalansering med Balanset-1A Innledende vibrasjonsmåling: De eksisterende vibrasjonsnivåene måles innledningsvis ved hjelp av Balanset-1A-enheten. Les mer...

Balansering av knuseren ved hjelp av vibrasjonsanalysatoren Balanset-1A. Eliminering av knuserens vibrasjoner.
Balansering av rotoren til Nordic-klipperen. Balanset-1

Balansering av mulchmaskiner og roterende elementer i skurtreskere og høstemaskiner

Innledning: Betydningen av balansering Ubalanse i roterende utstyr kan oppstå ikke bare på grunn av slitasje, men også som følge av vedlikeholdsaktiviteter som utskifting av kniver, lagerbytte og sveisearbeid. Derfor er det bare et spørsmål om tid før det blir nødvendig å balansere rotorene på jordfresere og landbruksmaskiner. Konsekvensene av ubalanse Vibrasjoner som følge av ubalanse fører ikke bare til at lagrene og tilstøtende komponenter raskt svikter, men har også en negativ innvirkning på operatørens helse. Derfor er det avgjørende å overvåke tilstanden til roterende utstyr og utføre balansering i tide. Typer av utstyr Les mer...

Nødvendigheten av balansering av sentrifuger i industriell drift

Balansering av sentrifuger: Nøkkelen til effektivitet og holdbarhet Innledning Sentrifuger er uunnværlige i mange bransjer, blant annet innen kjemisk industri, næringsmiddelindustrien, olje- og gassindustrien og farmasøytisk industri. For å sikre uavbrutt drift ved høye hastigheter er det viktig med nøye balansering. Ubalanse i en sentrifuge kan føre til en rekke problemer: Redusert produktkvalitet og økt svinn: Ustabil sentrifugedrift svekker komponentseparasjonen, noe som påvirker produksjonen negativt og øker avfallsmengden. Økt slitasje: Overdreven vibrasjon sliter ut lagre, aksler, koblinger og andre komponenter raskere, noe som fører til hyppige reparasjoner. Økte støynivåer: Sterke vibrasjoner skaper et støyende og potensielt skadelig arbeidsmiljø for de ansatte. Andre vibrasjonsrelaterte problemer: Ubalanse kan Les mer...

Balansering av sentrifuger. Slik balanserer du rotoren på en industriell vaskemaskin.
en dynamisk balanseringsprosess i to plan for en industriell radialvifte. Prosedyren tar sikte på å eliminere vibrasjoner og ubalanse i viftehjulet. Balanset-1 Vibromera

Betydningen av viftebalansering ved vedlikehold av industrielt utstyr

Innledning Viftebalansering er en av de mest etterspurte prosedyrene innen vedlikehold av utstyr. Dette skyldes viftenes høye følsomhet for ubalanse; selv det minste avvik kan føre til betydelige vibrasjoner. Ubalanse oppstår når det er en feiljustering mellom det geometriske senteret på akselen og massesenteret. Jo høyere rotasjonshastighet viften har, desto mer presis må balanseringen være. Årsaker til og konsekvenser av ubalanse i viften De vanligste årsakene til ubalanse i viftene er blant annet Slitasje på viftebladene Ansamling av smuss på viftebladene Løs montering, feil innretting av viftehjulet i forhold til navet Les mer...

Prosess for balansering av mulcherrotoren

Derfor er det nødvendig å balansere rotoren på kompostkverner Balansering av rotoren på kompostkverner er ikke bare viktig for å redusere vibrasjoner og støy under drift, men også for å forhindre for tidlig slitasje på lagrene, redusere belastningen på drivverket og forlenge maskinens totale levetid. Ved å bruke en bærbar avbalanseringsmaskin kan man utføre balansering på stedet uten å måtte demontere mulchmaskinen og fjerne rotoren. Forberedelser til balansering Før du starter balanseringsprosessen, er det nødvendig å foreta en grundig inspeksjon av kompostkvernen. Det er viktig å sjekke lagrene for slark, inspisere huset for sprekker og sørge for at alle Les mer...

Prosess for balansering av mulcherrotoren
Balansering av sentrifuger. Slik balanserer du rotoren på en industriell vaskemaskin.

Balansering av sentrifuger. Slik balanserer du rotoren på en industriell vaskemaskin.

Denne artikkelen tar deg med på et besøk til en boligtekstilfabrikk der det produseres dunputer og -tepper. Vi fokuserer på balanseringsprosessen for maskinene som er involvert i produksjonen. Prosedyrer før balansering: Vibrometermålinger Første trinn Før du går videre med balanseringen, er det lurt å utføre målinger med vibrometermodus. Identifisere rotorens ubalanse Hvis verdien av den totale vibrasjonen er omtrent lik verdien av den motsatte komponenten, er det sannsynlig at den primære årsaken til maskinens vibrasjoner er en ubalanse i rotoren. I dette tilfellet kan du Les mer...

Norsk bokmål