Inleiding

Het belang van dynamisch balanceren in roterende machines, met name in blowersystemen, wordt door professionals in de industrie goed begrepen. Ongebalanceerde rotoren van blowers kunnen leiden tot tal van complicaties, waaronder verhoogde slijtage, geluidsoverlast en een hoog energieverbruik. Dit artikel wil dieper ingaan op de specifieke problemen met betrekking tot verhoogde trillingen in verschillende types blowers - eekhoornkooi, blowerrotors, blowerwielen, turbinetype, draaischoep-, lobben- en centrifugaalblowers - en bespreekt het uitbalanceringsproces met behulp van de draagbare trillingsanalysator. Balanset-1A.

Problemen met verhoogde trillingen in ventilatorsystemen

 1. Vermoeidheid van onderdelen: Overmatige trillingen belasten het materiaal, wat leidt tot voortijdig falen en vermoeidheid.
 2. Operationele inefficiëntie: Een ongebalanceerde rotor leidt tot een hoger energieverbruik en een lagere verwerkingscapaciteit.
 3. Versnelde lagerslijtage: Verhoogde trillingen leiden tot verhoogde lagerslijtage, waardoor frequent onderhoud of vervanging nodig is.
 4. Geluidsoverlast: Onbalans in de rotor leidt tot hogere geluidsniveaus, wat gevaarlijk kan zijn in een werkomgeving.
 5. Structurele resonantie: Hoge trillingsniveaus kunnen leiden tot een resonantiefenomeen, waardoor de trillingsniveaus nog verder toenemen en catastrofale storingen kunnen optreden.
een dynamisch balanceerproces op twee vlakken voor een industriële radiaalventilator. De procedure is gericht op het elimineren van trillingen en onbalans in de waaier van de ventilator. Balanset-1 Vibromera

een dynamisch balanceerproces op twee vlakken voor een industriële radiaalventilator. De procedure is gericht op het elimineren van trillingen en onbalans in de waaier van de ventilator. Balanset-1 Vibromera

Proces van dynamisch balanceren met Balanset-1A

 1. Eerste diagnostische beoordeling: Met behulp van de trillings- en draaisnelheidssensoren van de Balanset-1A worden de initiële trillingsniveaus gemeten om een basislijn vast te stellen.
 2. In-Situ balanceren: Het belangrijkste voordeel van het gebruik van de Balanset-1A is de mogelijkheid om te balanceren in de lagers van de machine zelf, waardoor de rotor niet gedemonteerd hoeft te worden.
 3. Proefgewicht bevestiging: Kleine gewichten worden op punten op de rotor bevestigd om te meten hoe het systeem reageert, zodat de software correctiefactoren kan berekenen.
 4. Gegevensanalyse en berekeningen: Balanset-1A verwerkt de verkregen gegevens om de exacte massa en hoekpositie van de gewichten te berekenen die nodig zijn om evenwicht te bereiken.
 5. Eindcontrole: Na voltooiing van de correctieve gewichtsinstallaties wordt een laatste test uitgevoerd om te controleren of de trillingen effectief zijn verminderd.
Draagbare dynamische balancer, trillingsanalysator "Balanset-1A".

Draagbare dynamische balancer, trillingsanalysator "Balanset-1A".

Voordelen van in-situ balanceren met Balanset-1A

 1. Tijd- en kostenefficiëntie: De rotor hoeft niet meer verwijderd en opnieuw geïnstalleerd te worden, waardoor aanzienlijke stilstandtijd en bijbehorende kosten bespaard worden.
 2. Eliminatie van hermontagefouten: Door demontage te vermijden, worden mogelijke fouten bij het opnieuw monteren of defecten door transport geëlimineerd.
 3. Precisie: De hoge-resolutiesensoren van de Balanset-1A leveren nauwkeurige metingen, waardoor nauwkeuriger gewichtsaanpassingen mogelijk zijn.

Conclusie

Dynamisch balanceren is een onderhoudsprotocol waar niet aan te tornen valt voor verschillende soorten ventilatorsystemen om een optimale efficiëntie en een lange levensduur te garanderen. Met behulp van geavanceerde draagbare trillingsanalysatoren zoals de Balanset-1A kan in-situ balanceren worden uitgevoerd zonder dat de rotor hoeft te worden verwijderd, wat resulteert in aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen. Gezien de vele complicaties die gepaard gaan met onbalans van de rotor, is investeren in dergelijke gespecialiseerde balanceermethoden zowel een veilige als economisch verantwoorde beslissing.

Draagbare balancer, trillingsanalysator

Draagbare balancer, trillingsanalysator

 

Nederlands