Inledning: Vikten av balansering

Obalans i roterande utrustning kan uppstå inte bara på grund av slitage utan också som ett resultat av underhållsaktiviteter som byte av blad, lagerbyten och svetsarbeten. Därför är behovet av att balansera rotorerna på mulchers och jordbruksmaskiner bara en tidsfråga.

Konsekvenserna av obalans

Vibrationer som uppstår till följd av obalans leder inte bara till att lager och intilliggande komponenter snabbt går sönder, utan har även en negativ inverkan på operatörens hälsa. Därför är det viktigt att övervaka den roterande utrustningens skick och utföra balansering i rätt tid.

Typer av utrustning som vi balanserar

Våra specialister utför balanseringsarbeten på olika roterande element på skördetröskor, inklusive

  • Rotorer
  • Axlar för slipmaskiner
  • Skränande trummor
  • Skruvar - transport, utmatning och skördare
  • Slagverkare
  • Självgående, upphängda, roterande och skivmulcher för avverkningsutrustning
  • Utrustning för rengöring av vägkanter

Förberedelser inför balansering

Viktigt! Allt reparations-/underhållsarbete på rotorn (kontroll av slitage och vid behov byte av blad, tandhållare, lager, axlar samt svetsarbeten) bör vara avslutat före balanseringen. I annat fall kommer arbetet att störa den balans som uppnåtts under rotorbalanseringsprocessen.

Balansering på plats utan demontering

Arbetet utförs på plats utan att utrustningen behöver demonteras. Detta möjliggör snabb och mycket noggrann balansering utan onödiga ingrepp i maskinens struktur.

Verktyg och metodik

För mätning av vibrationsnivåer När vi utför balanseringen använder vi en bärbar balanserings- och vibrationsanalysator, Balanset-1A.

Överensstämmelse med standarder

Under balanseringsprocessen strävar vi efter att uppnå lägsta kvarvarande obalans och följa balanseringens noggrannhet enligt  ISO 1940-1-2007 för respektive utrustningsklass.

Slutsats

Balansering är inte bara en underhållsuppgift utan en kritisk operation som påverkar livslängden och effektiviteten hos dina maskiner. Med rätt verktyg och expertis kan denna process utföras snabbt och effektivt, vilket säkerställer den långsiktiga tillförlitligheten hos din roterande utrustning.

sv_SESwedish