Balansering av krossen med hjälp av vibrationsanalysatorn Balanset-1A. Eliminering av krossvibrationer.

Balansering av rotorer i krossmaskiner

Rotorbalansering är en kritisk aspekt vid underhåll och drift av krossmaskiner. I den här artikeln beskrivs metoden och fördelarna med rotorbalansering, med särskilt fokus på användningen av den bärbara balanseringsenheten Balanset-1A. Inledning: Krossmaskiner är utsatta för vibrationer, vilket kan leda till för tidigt mekaniskt fel och ineffektiv drift. Balansering av rotorn är därför avgörande för att minska vibrationskrafterna, optimera driftseffektiviteten och förlänga livslängden på maskinkomponenterna, särskilt lagren och motorn. Metodik: Dynamisk rotorbalansering med hjälp av Balanset-1A Initial vibrationsmätning: De befintliga vibrationsnivåerna mäts initialt med hjälp av Balanset-1A-enheten. Läs mer...

Balansering av mulcher och roterande element i skördetröskor och skördare

Inledning: Vikten av balansering Obalans i roterande utrustning kan uppstå inte bara på grund av slitage utan också som ett resultat av underhållsaktiviteter som byte av knivar, lagerbyten och svetsarbeten. Därför är behovet av att balansera rotorerna på mulchers och jordbruksmaskiner bara en tidsfråga. Konsekvenserna av obalans Vibrationer till följd av obalans leder inte bara till snabba fel på lager och intilliggande komponenter, utan har också en negativ inverkan på operatörens hälsa. Därför är det viktigt att övervaka den roterande utrustningens skick och utföra balansering i rätt tid. Typer av utrustning Läs mer...

Balansering av rotor på nordisk mulcher. Balanset-1
Balansering av centrifug. Hur man balanserar rotorn på en industriell tvättmaskin.

Nödvändigheten av balansering av centrifuger i industriell verksamhet

Inledning Balansering av centrifuger är en viktig del av underhållet av industrimaskiner, särskilt med tanke på de höga rotationshastigheterna. Att köra en centrifug i obalanserat tillstånd innebär betydande risker, bland annat Minskad produktkvalitet och ökat avfall Snabbare slitage och skador på lager och drivkomponenter Förhöjda ljudnivåer Andra vibrationsrelaterade problem Ju högre centrifugens rotationshastighet är, desto mer uttalade blir dessa problem. Därför är konstant övervakning och exakt balansering avgörande för centrifugens tillförlitliga och långsiktiga drift. Vikten av dynamisk balansering på plats Dynamisk balansering av centrifuger utförs på plats med hjälp av maskinens egna lager. Detta tillvägagångssätt möjliggör Läs mer...

Vikten av fläktbalansering vid underhåll av industriell utrustning

Inledning Balansering av fläktar är en av de mest eftertraktade procedurerna inom underhåll av utrustning. Detta beror på fläktarnas höga känslighet för obalans; även den minsta avvikelsen kan leda till betydande vibrationer. Obalans uppstår när det finns en förskjutning mellan axelns geometriska centrum och masscentrum. Ju högre fläktens rotationshastighet är, desto mer exakt måste balanseringen vara. Orsaker till och konsekvenser av fläktobalans De vanligaste orsakerna till fläktobalans är bl.a: Slitage på fläktbladen Smutsansamling på fläktbladen Lös montering, felriktning av pumphjulet i förhållande till navet Läs mer...

en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera
Balanseringsprocess för mulcherrotor

Balanseringsprocess för mulcherrotor

Rotorbalansering är en kritisk process för att minimera vibrationer och förlänga livslängden på roterande maskiner. Denna artikel syftar till att ge en omfattande, steg-för-steg-guide för att genomföra en rotorbalansering i två plan med Balanset-1A-enheten. Denna metod säkerställer dynamisk balansering med hög precision av rotorn i dess drifttillstånd. Steg-för-steg balanseringsprocess Initial inställning Montera vibrationsgivarna: Placera vibrationsgivarna vinkelrätt mot rotorns rotationsaxel. Se till att de är ordentligt fastsatta för att minimera brus i data. Installation av takometer: Placera varvräknaren på dess magnetiska stativ och se till att den är i linje med rotorn. Reflekterande tejp: Applicera en Läs mer...

Balansering av centrifug. Hur man balanserar rotorn på en industriell tvättmaskin.

Den här artikeln tar dig igenom vårt senaste besök på en hemtextilfabrik där dunkuddar och filtar tillverkas. Vårt fokus kommer att ligga på balanseringsprocessen av de maskiner som är involverade i produktionen. Procedurer före balansering: Mätningar med vibrometerläge Första steget Innan balanseringen påbörjas är det lämpligt att utföra mätningar med vibrometerläge. Identifiera obalans i rotorn Om värdet på den totala vibrationen är ungefär lika med värdet på den omvända komponenten, är det troligt att den primära orsaken till maskinens vibrationer är en obalans i rotorn. I detta fall kan du Läs mer...

Balansering av centrifug. Hur man balanserar rotorn på en industriell tvättmaskin.
Felsökning av balanseringsprocessen för skördetröskor

Felsökning av balanseringsprocessen för skördetröskor

Introduktion Skördetröskor är viktiga maskiner inom jordbruket, och som alla komplexa maskiner kräver de korrekt underhåll för optimal prestanda. En ofta förbisedd men avgörande aspekt av detta underhåll är rotorbalansering. Balansering av rotorer på skördetröskor kan tyckas vara en allmän uppgift som liknar andra roterande maskiner som fläktar, krossar och centrifuger. Men varje maskin har sina egna nyanser, och i den här artikeln går vi igenom detaljerna kring balansering av rotorer i skördetröskor. Vikten av rotorbalansering i skördetröskor Balansering av rotorerna i skördetröskor är absolut nödvändigt av flera skäl: Minskat slitage på lagren Läs mer...

sv_SESvenska