Hård- och mjuklagrad Rotorbalanseringsmaskin.

Två anmärkningar om rimligheten i kundkrav för tillverkare av balanseringsmaskiner

Inledning Under de senaste ett och ett halvt åren har vårt företag fått mer än 30 förfrågningar om inköp av olika typer av balanseringsmaskiner. En analys av de tekniska specifikationerna som bifogats dessa förfrågningar visar att de flesta innehåller ett antal egenskaper som avsevärt påverkar maskinernas produktionstider och kostnader och även minimerar listan över potentiella leverantörer. Bland dessa sticker två krav ut: Kravet på att säkerställa en specifik restobalans, som inte får överstiga 0,1 g*mm/kg (µm). Kravet på att balanseringsmaskinen ska ingå i registret över mätinstrument. Låt oss analysera Läs mer på...

Instruktion för dynamisk axelbalansering

Innehållsförteckning Vad är skillnaden mellan statisk och dynamisk balansering? Statisk balans Dynamisk balans Dynamisk axelbalansering Instruktion Foto 1: Initial vibrationsmätning Foto 2: Installera kalibreringsvikten och mäta vibrationsförändringar Foto 3: Flytta kalibreringsvikten och mäta vibrationen igen Foto 4: Installera de slutliga vikterna och kontrollera balansen Beskrivning av vinkelmätningsprocessen för installation av korrigeringsvikter Beräkning av provvikten Massakorrigeringsplan i förhållande till installerade vibrationssensorer Dynamisk balansering av en fläkt i två plan Bestämning av plan och installation av sensorer Balanseringsprocess Vinkelmätning Vad är skillnaden mellan statisk och dynamisk Läs mer på...

Förebyggande är bättre än botande: Hur regelbunden balansering av centrifuger hjälper till att undvika kostsamma haverier

Centrifuger är oumbärlig utrustning i många branscher, från medicin till kemisk industri. De används för att separera vätskeblandningar baserat på komponenternas densitetsskillnad. Men som all roterande utrustning är centrifuger benägna att vibrera, vilket kan leda till ett antal problem. Vad är vibrationer? Vibration är den oscillerande rörelse som uppstår när rotorn i en centrifug roterar. Det kan orsakas av olika faktorer, t.ex: Rotorobalans: ojämn fördelning av massan över rotorn. Rotordeformationer: böjningar, skevheter. Lagerspel: slitage, felaktig installation. Asymmetri hos rotorelement: felaktig form, hålplacering. Yttre påverkan: Läs mer på...

Dynamisk balansering av centrifugen.

Dynamisk balansering av rotorer för slagklippare och mulcher för skogsbruk

I den här artikeln kommer vi att förklara processen med att balansera rotorerna på slagklippare och skogsmulcher i enkla termer. Vi kommer att besvara vanliga frågor och ge flera användbara tips. Låt oss börja med att förstå vad vibration är, dess faror, vad balansering är, varför det är nödvändigt och hur det kan göras oberoende. Rotorbalansering är en process där man justerar rotorns massfördelning för att minska eller eliminera vibrationer som uppstår under rotationen. Korrekt utförd balansering förlänger mekanismens livslängd, minskar buller och vibrationer och förhindrar förtida slitage av lager och andra maskinkomponenter. Läs mer på...

Minska vibrationerna från drönare: Förstå vikten av dynamiskt balanserade propellrar

Introduktion När quadcopters, allmänt kända som drönare, svävar genom skyn och blir ett integrerat verktyg inom olika områden, allt från fotografering till jordbruk, blir det viktigt att säkerställa deras optimala prestanda. En central faktor i denna optimala drift är den dynamiska balanseringen av propellrarna. I den här artikeln går vi igenom de invecklade nyanser som är förknippade med konsekvenserna av ökade vibrationer och det efterföljande behovet av dynamisk propellerbalansering. Problem som härrör från förhöjda vibrationer 1. Försämrad bildkvalitet Medan de fångade bilderna är nästan perfekta när en quadcopter svävar stationärt, introducerar laterala rörelser eller höjdjusteringar anomalier. Denna "jello-effekt" och sporadiska skakningar kan Läs mer på...

Dynamisk balansering av en drönarpropeller på en balanseringsbänk.
Dynamisk balansering på plats av gummerade axlar med hjälp av en svarv

Dynamisk balansering av gummerade axlar på en svarv

Introduktion En av våra uppskattade kunder driver en anläggning som designar och konstruerar avfallssorteringskomplex, omlastningsstationer för avfall och tillverkar olika utrustning för sortering och återvinning av fast kommunalt avfall. Anläggningen sträcker sig över 14 hektar och har en produktionsyta på över 20.000 kvadratmeter. Deras infrastruktur omfattar en modern maskinpark, stora målningskammare och direkt tillgång till järnvägslinjer. Intressant nog är deras behov av balanseringstjänster sporadiskt. Eftersom de saknar egen specialutrustning för detta ändamål kallas vårt expertteam ofta till platsen för dynamiska balanseringsuppgifter. I den här artikeln kommer jag att beskriva vår erfarenhet och metodik Läs mer på...

sv_SESwedish