VANLIGA FRÅGOR

VANLIGA FRÅGOR

Efter beställning sker leveransen av Balanset-1A eller Balanset-4 vanligtvis inom några arbetsdagar. Leveranstiden kan variera beroende på var du befinner dig och vilken fraktmetod du valt. För mer exakt information rekommenderar vi att du kontaktar vår supporttjänst.

Enheterna Balanset-1A och Balanset-4 levereras med 1 års garanti. Om tekniska problem uppstår under garantiperioden kommer vi att reparera eller byta ut enheten.

Balansetapparater är kända för sin höga kvalitet och tillförlitlighet. Haverier är sällsynta och beror oftast på felaktig användning av enheten. Om alla driftvillkor är uppfyllda är sannolikheten för ett haveri minimal.

Om enheten går sönder under garantiperioden måste du kontakta vår supporttjänst för att organisera reparation eller utbyte av enheten. Efter att garantiperioden löpt ut erbjuder vi betalda reparationstjänster.

Ja, du kan uppgradera din gamla balanseringsmaskin genom att installera vårt mätsystem på den. Detta kommer att förbättra noggrannheten och effektiviteten i balanseringsprocessen.

I en situation där balanseringsenheten visar felaktiga värden eller inte utför balanseringen på rätt sätt bör man kontrollera mekaniska problem, säkerställa korrekt installation av sensorer och eliminera yttre påverkan. Överväg att kontrollera lager, rotormontering, sensorinstallation och identifiering av resonansfrekvenser.

Om enheten visar stabila värden medan den roterar men ändras efter stopp och omstart kan det bero på att det finns vatten eller granulärt material i rotorn. Sådana material kan ändra masscentrum och skapa obalans. Kontrollera om det finns vatten eller granulat i rotorn och rengör eller torka vid behov.

Detta inträffar ofta när utrustningen arbetar med en frekvens som ligger nära dess resonansfrekvens, vilket förstärker vibrationerna. För att lösa problemet kan du kontrollera driftfrekvensen, överväga att ställa in utrustningen på nytt eller använda dämpningsanordningar.

Säkerställ korrekt riktning på vikttillskottet i enlighet med enhetens rekommendationer. Kontrollera mätvärdenas stabilitet i vibrometerläge och eventuella mekaniska problem som lagerslitage eller felinställning av rotorn.

Standardsatsen innehåller allt som behövs för balansering förutom vikter och en anteckningsbok. Du kan behöva ytterligare tillbehör som vibrationssensorer, en optisk sensor (lasertakometer), elektroniska vågar och ett magnetiskt stativ.

Nej, det krävs inga månatliga betalningar när du köper en Balanset-enhet. Du betalar för enheten och valda tillbehör en gång utan några begränsningar för användning.

Alla bärbara datorer med operativsystemet Windows 7 eller senare fungerar med enheten.

Programvaran för Balanset-enheter finns tillgänglig på engelska och ryska.

Ja, vår Balanset-1A-enhet är lämplig för balansering av ett brett spektrum av rotorer, inklusive krossar, fläktar, kardanaxlar, centrifuger, turbiner, axlar, remskivor, elmotorrotorer, pumpar, kompressorer, propellrar, mulchers, skördetröskor och många andra typer av utrustning.

Balanset-1A är en tvåkanalig enhet för balansering av rotorer monterade på två lager, lämplig för utrustning som krossar, fläktar, skruvar etc. Balanset-4 är avsedd för balansering av rotorer, t.ex. kardanaxlar, monterade på fyra lager och kan även användas för rotorer på två lager. Arbalance är en bärbar tvåkanalig enhet för balansering som inte kräver anslutning till en bärbar dator.

Om varvräknaren inte visar några värden, kontrollera om den är för långt ifrån eller för nära reflexmärket eller om laserstrålen är blockerad. Försök att placera varvräknaren i en annan vinkel. Se till att det finns ett väl synligt reflexmärke på ytan av det roterande föremålet och att varvräknaren är korrekt inställd för att detektera det. Se till att det inte finns några reflekterande element på rotorn som kan uppfattas av varvräknaren som ett reflekterande märke.

Rotorn kan ha instabila rotationer. I programvaruinställningarna, leta upp punkten "Unevenness" och ställ in ett högre värde. Varvräknaren kan fånga upp reflexer på rotorn. Placera den i en annan vinkel, hitta en plats för det reflekterande märket där lasern inte fångar upp reflektioner.

Innan balansering utförs, säkerställ:

 • Fäste för rotor: Mekanismen är säkert fäst vid fundamentet utan något glapp.
 • Lagringens skick: Lagren inspekteras för slitage eller skador eftersom defekta lager kan ge upphov till ytterligare vibrationer. Lagerspel är ett vanligt problem.
 • Sensorfunktionalitet: Alla vibrations- och varvtalsgivare är funktionsdugliga och korrekt installerade. Undvik att montera givare på instabila konstruktionsdelar.
 • Externa faktorer: Det finns inga externa vibrationskällor som kan påverka mätningarna, t.ex. andra roterande maskiner på samma ram.
 • Höljets integritet: Mekanismens hölje är fritt från sprickor.
 • Resonansfrekvenser: Identifiera resonansfrekvenser eftersom balansering vid dessa frekvenser inte är möjlig.

Vanliga fel och deras korrigeringar inkluderar:

 • Strukturell resonans: Kontrollera om det finns resonansfrekvenser genom att ändra rotorhastigheten och observera vibrationsförändringar. Förstärk eller modifiera strukturen för att flytta dess naturliga frekvenser om det behövs.
 • Felaktiga lager: Byt ut slitna eller skadade lager för att minska vibrationerna.
 • Anslutning till stiftelse: Se till att rotorn är ordentligt fastsatt i fundamentet och dra åt alla fästelement ordentligt.
 • Avstånd mellan rotor och struktur: Kontrollera att det finns tillräckligt med spel mellan rotorn och de stationära delarna för att förhindra kontaktinducerade vibrationer.
 • Rakhet hos axeln: Använd mätklockor eller andra lämpliga metoder för att kontrollera om axeln är feljusterad eller böjd och korrigera vid behov.
 • Takometer Stabilitet: Varvräknaren bör monteras stadigt för att undvika rörelser under mätningen.
 • Korrekt placering av vikten: Se till att vikterna placeras korrekt enligt enhetens indikationer för effektiv balansering.
 • Avlägsnande av provvikter: Ta alltid bort provvikterna efter varje balanseringssteg för att undvika felaktiga avläsningar.

Testviktens massa beräknas med hjälp av den empiriska formeln:

MA = (K * Mp) / (RA * (N/100)^2)

var:

 • MA - testviktens massa, i gram (g)
 • Mp - balanserad rotormassa, i gram (g)
 • RA - provviktens installationsradie, i centimeter (cm)
 • N - rotorhastighet, i varv per minut (rpm)
 • K - koefficient från 1 till 5, med hänsyn till villkoren för den balanserade rotorinstallationen.
Svenska