Balanset-1 Fullständigt kit

1,751.00

Artikelnr: BS-1 Kategori:

Beskrivning

Funktioner/KomponenterBalanset-1A komplett satsBalanset-1A OEM
Gränssnittsenhet för Balanset-1A
Vibrationssensorer (x2)
Programvara
Optisk sensor (laser takometer)
Magnetiskt stativ
Skala
Transportväska i plast
 • "✅" indikerar att komponenten ingår i satsen.
 • "❌" indikerar att komponenten inte ingår i satsen.

Översikt över portabla balanserare

Balanset-1A är en tvåkanalig vibrationsbalanserings- och analysutrustning som är konstruerad för att arbeta med en mängd olika rotortyper, inklusive krossar, fläktar, mulchers, skruvar på skördetröskor, axlar, centrifuger, turbiner och många andra. Den ger hög precision och effektiv balansering tack vare en rad avancerade funktioner och tekniker.

 

  Funktioner:

  Balanset-1A-enheten erbjuder ett omfattande utbud av funktioner för rotorbalansering och vibrationsanalys:

  Vibrometerläge:

  • Varvräknare: Mäter noggrant rotationshastigheten (RPM).
  • Fas: Fastställer vibrationssignalens fasvinkel för exakt analys.
  • 1x Vibration: Analyserar den grundläggande frekvenskomponenten.
  • FFT-spektrum: Erbjuder detaljerad frekvensspektrumanalys av vibrationssignaler.
  • Övergripande vibrationer: Övervakar övergripande vibrationsnivåer.
  • Logg för mätning: Sparar mätdata för vidare analys.

  Balanseringsläge:

  • Balansering i ett plan: Minskar vibrationerna genom att balansera rotorerna i ett enda plan.
  • Balansering i två plan: Uppnår dynamisk balansering genom att balansera rotorerna i två plan.
  • Polargraf: Placerar vikter korrekt genom att visualisera obalans i ett polärt diagram.
  • Återställ senaste session: Återställer tidigare balanseringssessioner för enkelhetens skull.
  • Toleransberäknare (ISO 1940): Beräknar acceptabla balanseringstoleranser enligt ISO 1940.
  • Balansering av slipskivor: Använder 3 motvikter för balansering av slipskivor.

  Diagram:

  • Övergripande diagram: Visuell representation av övergripande vibrationer.
  • 1x Diagram: Visar vibrationsmönster för den grundläggande frekvenskomponenten.
  • Harmoniska diagram: Visar förekomst och påverkan av harmoniska frekvenser.
  • Spektrumdiagram: Grafisk representation av frekvensspektrumet för detaljerad analys.

  Ytterligare kapacitet:

  • Arkiv: Lagrar och hämtar tidigare balanseringssessioner.
  • Rapporter: Genererar detaljerade rapporter om balanseringsresultat.
  • Återbalansering: Underlättar upprepning av balanseringsprocessen med sparade data.
  • Balansering av serieproduktion: Lämplig för rotorbalansering i serieproduktion.

  Balanset-1A stöder också både det imperialistiska och det metriska systemet, vilket garanterar global kompatibilitet och bekvämlighet.

  Specifikationer:

  • 2x Vibrationssensorer (Vibro Accelerometers, kabellängd 4m, tillval 10m)
  • 1x optisk sensor (lasertachometer, avstånd: 50 till 500 mm, kabellängd 4 m, tillval 10 m)
  • 1x USB-gränssnittsmodul med programvara för PC-anslutning
  • Programvarans kapacitet: Mäter vibrationer, fasvinkel och beräknar värdet och vinkeln för korrigeringsmassan.

  Detaljer:

  • Vibrationsområde för amplitud: 0,05-100 mm/sek
  • Frekvensområde för vibrationer: 5 - 300 Hz
  • Noggrannhet: 5% av full skala
  • Korrigeringsplan: 1 eller 2
  • Mätning av rotationshastighet: 150-60 000 varv/min
  • Noggrannhet vid fasvinkelmätning: ±1 grad
  • Strömförsörjning: 140-220VAC, 50Hz
  • Vikt: 4 KG

  Läs manualen

  Läs FAQ

  Relaterade produkter