Inledning

Balansering av fläktar är ett av de mest eftertraktade förfarandena vid underhåll av utrustning. Detta beror på att fläktar är mycket känsliga för obalans; även den minsta avvikelse kan leda till betydande vibrationer. Obalans uppstår när det finns en förskjutning mellan axelns geometriska centrum och masscentrum. Ju högre fläktens rotationshastighet är, desto mer exakt måste balanseringen vara.

Orsaker och konsekvenser av obalans i fläkten

De vanligaste orsakerna till obalans i fläktsystemet är

 • Abrasivt slitage på fläktblad
 • Smutsansamlingar på fläktbladen
 • Lös montering, felinriktning av pumphjulet i förhållande till navet
 • Temperaturvariationer i fläkthuset eller på axeln
 • Förlust av balansvikt
 • Deformation av blad

Drift av en obalanserad fläkt resulterar i vibrationer som är farliga för den övergripande strukturen. Detta leder inte bara till ökad energiförbrukning utan också till att lagren (antingen axlar eller stödstrukturer) går sönder i förtid och till oplanerade driftstopp.

Omvänt gäller för en välbalanserad fläkt:

 • Gör utrustningen mer effektiv
 • Minskar belastningen på utrustningen
 • Förlänger livslängden på dina kullager
 • Gör fläktdriften tystare

Oavsett om det gäller en ny fläkt eller underhåll/reparationer av en gammal fläkt är det därför inte rekommenderat att försumma balanseringen av fläkten.

Viktigt! Obalans i fläkten är den vanligaste orsaken till ökad vibration. Men det finns även andra orsaker: strukturella fel eller förändringar, stora spel, problem med remdrift, feljusteringar, sprickor i rotorer och felaktiga lager. Därför är det viktigt att erfarna specialister på vibrationsdiagnostik fastställer orsaken till ökade vibrationer.

Specialistkommentar

Erfarenheten visar att människor söker balanseringstjänster när vibrationerna ökar. Balansering är dock det sista steget för att minska vibrationerna. Innan man går vidare till det vibrationsdiagnostik av utrustningens skick måste genomföras. Alla brister, t.ex. defekter i kopplingsanslutningar, bristande axeluppriktning eller bristande styvhet i stödsystemet, ska identifieras och åtgärdas. Först därefter bör du gå vidare till balanseringsfasen, om den fortfarande är relevant. Till exempel behövde en kund nyligen balansera en fläkt till en torktumlare. Våra vibrationsmätningar, särskilt vibrationshastighetsspektrumet, visade att det fanns mekaniska glapp. Vid ytterligare inspektion upptäcktes skador på fläktens stödsystem som fästs i fundamentet. Efter att ha fäst stöden i fundamentet och ställt en ny diagnos låg den kvarvarande obalansen inom acceptabla gränser. Följaktligen var balansering inte längre nödvändig. Dessa defekter förhindrar också balansering. Balansering utförs endast på tekniskt sunda maskiner.

Hur balansering av fläktar utförs

Våra specialister utför vanligtvis balansering av fläktar (antingen pumphjulet eller fläkthjulet) på plats med hjälp av fläktens egna lager. Detta ger maximal precision och hastighet utan demontering, vilket undviker onödiga ingrepp i utrustningens struktur.

I vårt arbete med balansering av fläktar strävar vi alltid efter att uppnå den lägsta kvarvarande obalansen och följer balanseringsnoggrannheten i enlighet med ISO 1940-1-2007 för respektive utrustningsklass. För detta ändamål använder vi en bärbar balanseringsanordning, vibrationsanalysator Balanset-1A.

Involverade steg:

Den balanseringsprocess består av flera steg. Antalet givare och deras placering kan bestämmas av tillverkaren. Generella riktlinjer rekommenderar att givarna placeras på fläktaxelns lager och på huset. Om detta inte är möjligt av tekniska eller konstruktionsmässiga skäl, placeras givarna på platser med kortast möjliga avstånd till lagren.

 

 1. Montera vibrationsgivarna vinkelrätt mot rotorns rotationsaxel.
  en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

  en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

  en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

  en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

 2. Montera varvräknaren på magnetstativet.
  en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

  en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

  en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

  en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

 3. Fäst reflextejp på remskivan och rikta varvtalssensorn mot tejpen.
 4. Anslut sensorerna till enheten och enheten till den bärbara datorn.

  en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

  en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

 5. Starta programmet.
 6. Välj balansering i två plan.

  Programvara för Balanset-1A portabelt balanseringsinstrument och vibrationsanalysator. Huvudmenyns skärm.

  Programvara för Balanset-1A portabelt balanseringsinstrument och vibrationsanalysator. Huvudmenyns skärm.

 7. Ange namnet på rotorn och dess placering.
 8. Väg provvikten och notera vikt och installationsradie.

  Programvara för Balanset-1A portabelt balanseringsinstrument och vibrationsanalysator. Inställning av dynamisk balansering.

  Programvara för Balanset-1A portabelt balanseringsinstrument och vibrationsanalysator. Inställning av dynamisk balansering.

 9. Börja rotera rotorn och mät den initiala vibrationsnivån.

  Programvara för Balanset-1A portabel balans- och vibrationsanalysator. Balanseringsfönster med två plan. Ursprunglig vibration

  Programvara för Balanset-1A portabel balans- och vibrationsanalysator. Balanseringsfönster med två plan. Ursprunglig vibration

 10. Installera testvikten i det första planet.
 11. Börja rotera rotorn och gör en andra mätning.
 12. Kontrollera att vibrationen eller fasen har ändrats med minst 20%.
 13. Ta bort provvikten från det första planet och placera den på det andra planet.
 14. Börja rotera rotorn och gör en tredje mätning.
 15. Programmet visar hur mycket vikt och i vilken vinkel som ska placeras i det första och andra planet.

  Programvara för Balanset-1A portabelt balanseringsinstrument och vibrationsanalysator. Balansering i två plan. Polärt diagram .

  Programvara för Balanset-1A portabelt balanseringsinstrument och vibrationsanalysator. Balansering i två plan. Polärt diagram .

 16. Ta bort testvikten.
 17. Väg korrigeringsviktens massa.
 18. Svetsa korrigeringsvikterna.

  bärbar dynamisk balanserare, vibrationsanalysator "Balanset-1A"

  bärbar dynamisk balanserare, vibrationsanalysator "Balanset-1A"

 19. Börja rotera rotorn och kontrollera att balanseringen lyckades.
 20. Om programvaran uppmanar dig att lägga till ytterligare vikt, lägg till den och kontrollera balansen igen.

Genom att följa denna sekvens säkerställer vi högsta precision vid balansering av fläktar, vilket bidrar till långsiktig effektivitet och tillförlitlighet hos din industriella utrustning.

sv_SESvenska