Динамично балансиране на витло на безпилотен самолет върху балансиращ стенд.

Намаляване на вибрациите на дроновете: Разбиране на значението на динамичните балансиращи витла

Въведение Тъй като квадрокоптерите, известни като дронове, се издигат в небето и се превръщат в неразделен инструмент в различни области - от фотографията до селското стопанство, осигуряването на оптималната им работа става от първостепенно значение. Основен фактор за тази оптимална работа е динамичното балансиране на витлата. В тази статия се разглеждат сложните Прочетете повече...

Динамично балансиране на място на гумирани валове с помощта на стругова машина

Динамично балансиране на гумирани валове на стругова машина

Въведение Един от нашите уважавани клиенти управлява предприятие, което проектира и изгражда комплекси за сортиране на отпадъци, станции за претоварване на отпадъци и произвежда различно оборудване за сортиране и рециклиране на твърди битови отпадъци. Съоръжението се простира на огромна площ от 14 хектара, като разполага с над 20 000 квадратни метра производствена площ. Инфраструктурните им постижения включват Прочетете повече...

процес на динамично балансиране в две равнини за промишлен радиален вентилатор. Целта на процедурата е да се премахнат вибрациите и дисбалансът в работното колело на вентилатора. Balanset-1 Vibromera

Динамично балансиране на ротора на място за промишлени вентилатори

Въведение Важността на динамичното балансиране във въртящите се машини, особено в системите на вентилаторите, се разбира добре от специалистите в бранша. Небалансираните ротори на въздуходувките могат да доведат до множество усложнения, включително повишено износване, шумово замърсяване и висока консумация на енергия. Целта на настоящата статия е да се задълбочи в специфичните проблеми, свързани с повишените Прочетете повече...

Балансиране на трошачката с помощта на вибрационния анализатор Balanset-1A. Елиминиране на вибрациите на трошачката.

Балансиране на ротора в трошачни машини

Балансирането на ротора е критичен аспект в поддръжката и експлоатацията на трошачките. Тази статия разяснява методологията и ползите от балансирането на ротора, като се обръща специално внимание на използването на преносимото балансиращо устройство Balanset-1A. Въведение: Дробилните машини са склонни към вибрации, които могат да доведат до преждевременни механични Прочетете повече...

Балансиране на центрофугата. Как се балансира роторът на промишлена перална машина.

Наложителното балансиране на центрофуги в промишлените операции

Въведение Балансирането на центрофугите е критичен аспект от поддръжката на промишлените машини, особено като се имат предвид високите скорости на въртене. Работата на центрофуга в небалансирано състояние крие значителни рискове, включително: Понижено качество на продукта и увеличен обем на отпадъците Ускорено износване и повреда на лагерите и компонентите на задвижването Повишени нива на шума Други проблеми, свързани с вибрациите Прочетете повече...

процес на динамично балансиране в две равнини за промишлен радиален вентилатор. Целта на процедурата е да се премахнат вибрациите и дисбалансът в работното колело на вентилатора. Balanset-1 Vibromera

Значението на балансирането на вентилаторите при поддръжката на индустриалното оборудване

Въведение Балансирането на вентилатора е една от най-търсените процедури при поддръжката на оборудването. Това се дължи на високата чувствителност на вентилаторите към дисбаланс; дори най-малкото отклонение може да доведе до значителни вибрации. Дисбалансът възниква, когато има разминаване между геометричния център на вала и центъра Прочетете повече...

Процес на балансиране на ротора на мулчера

Процес на балансиране на ротора на мулчера

Балансирането на ротора е важен процес за минимизиране на вибрациите и удължаване на живота на въртящите се машини. Тази статия има за цел да предостави изчерпателно ръководство стъпка по стъпка за провеждане на операция по балансиране на ротор в две равнини с помощта на устройството Balanset-1A. Този метод осигурява високопрецизно динамично балансиране на ротора в неговото работно състояние. Стъпка по стъпка Прочетете повече...

Балансиране на центрофугата. Как се балансира роторът на промишлена перална машина.

Балансиране на центрофугата. Как се балансира роторът на промишлена перална машина.

Тази статия ви запознава с неотдавнашното ни посещение на фабрика за домашен текстил, в която се произвеждат пухени възглавници и одеяла. Фокусът ни ще бъде върху процеса на балансиране на машините, участващи в производството. Процедури за предварително балансиране: Преди да пристъпите към балансиране, е препоръчително Прочетете повече...

Отстраняване на неизправности в процеса на балансиране на комбайни

Отстраняване на неизправности в процеса на балансиране на комбайни

Въведение Комбайните са жизненоважни машини в селското стопанство и както всяка сложна машина, те изискват правилна поддръжка за оптимална работа. Един често пренебрегван, но изключително важен аспект на тази поддръжка е балансирането на ротора. Балансирането на роторите на комбайните може да изглежда като обща задача, подобна на тази на други ротационни машини, като Прочетете повече...

Фиг.3 Динамичен дисбаланс на ротора. Силите Fc1 и Fc2 създават момент, насочен към разбалансиране на ротора.

Въведение в балансирането на ротора

Роторът е тяло, което се върти около някаква ос и се държи от лагерните си повърхности в опорите. Лагерните повърхности на ротора предават натоварванията към опорите чрез търкалящи се или плъзгащи се лагери. Лагерните повърхности са повърхностите на царгите или повърхностите, които заместват Прочетете повече...

bg_BGБългарски