Pokyny k dynamickému vyvažování hřídele

Obsah Jaký je rozdíl mezi statickou a dynamickou rovnováhou? Statické vyvážení Dynamické vyvážení Dynamické vyvážení Pokyny pro vyvažování hřídele Foto 1: Počáteční měření vibrací Foto 2: Instalace kalibračního závaží a měření změn vibrací Foto 3: Přesunutí kalibračního závaží a opětovné měření vibrací Foto 4: Instalace konečného závaží Přečtěte si více...

Dynamické vyvažování vrtule dronu na vyvažovací stolici.

Snížení vibrací dronů: Pochopení významu dynamického vyvážení vrtulí

Úvod Vzhledem k tomu, že kvadrokoptéry, obecně známé jako bezpilotní letouny, se vznášejí po obloze a stávají se nedílným nástrojem v různých oblastech od fotografování až po zemědělství, je zajištění jejich optimálního výkonu prvořadé. Klíčovým faktorem tohoto optimálního provozu je dynamické vyvážení vrtulí. Tento článek se zabývá složitým Přečtěte si více...

dvourovinný dynamický proces vyvažování průmyslového radiálního ventilátoru. Cílem postupu je odstranit vibrace a nevyváženost oběžného kola ventilátoru. Balanset-1 Vibromera

Dynamické vyvažování rotorů průmyslových dmychadel in situ

Úvod Důležitost dynamického vyvažování u rotačních strojů, zejména u dmychadel, je odborníkům v oboru dobře známa. Nevyvážené rotory dmychadel mohou vést k mnoha komplikacím, včetně zvýšeného opotřebení, hlučnosti a vysoké spotřeby energie. Cílem tohoto článku je proniknout do specifických problémů týkajících se zvýšeného Přečtěte si více...

dvourovinný dynamický proces vyvažování průmyslového radiálního ventilátoru. Cílem postupu je odstranit vibrace a nevyváženost oběžného kola ventilátoru. Balanset-1 Vibromera

Význam vyvažování ventilátorů při údržbě průmyslových zařízení

Úvod Vyvažování ventilátorů je jedním z nejvyhledávanějších postupů při údržbě zařízení. Důvodem je vysoká citlivost ventilátorů na nevyváženost; i sebemenší odchylka může vést k výrazným vibracím. K nevyváženosti dochází, když je geometrický střed hřídele v nesouososti se středem ventilátoru. Přečtěte si více...

Úvod do vyvažování rotoru

Dynamické vyvažovací zařízení pro hřídele a strojní zařízení Balanset-1A za cenu 1751 €. Rotor je těleso, které se otáčí kolem určité osy a je drženo svými ložiskovými plochami v podpěrách. Ložiskové plochy rotoru přenášejí zatížení na podpěry prostřednictvím valivých nebo kluzných ložisek. Ložiska Přečtěte si více...

Vyvažování ventilátorů pomocí přenosné vyvažovačky, analyzátoru vibrací Balanset-1A.

Nákladová efektivita zařízení Balanset: Revoluce ve vyvažování rotorů a snižování vibrací

Vyvažování rotorů je ústředním tématem v mnoha průmyslových odvětvích, zejména v těch, která vyrábějí a provozují ventilátory. I když je potřeba přesnosti a spolehlivosti prvořadá, významným hlediskem je také nákladová efektivita. Řada zařízení Balanset se v tomto kontextu stala převratnou silou, která nabízí jedinečnou možnost Přečtěte si více...

Jednoduché, ale účinné vyvažovací stojany

V řadě případů jsou pro vyvažování různých rotorů vytvořeny poměrně jednoduché stojany, které umožňují kvalitativní vyvažování rotorových mechanismů různého určení s minimálními náklady. Níže je uvedeno několik takových stojanů vyrobených na základě ploché desky (nebo rámu) namontované na válcovém stojanu. Přečtěte si více...

Vyvážení oběžného kola výfukového ventilátoru

Vyvažování ventilátorů

Úvod Ve složitém prostředí výroby a provozu ventilátorů je vyvažování rotorů nejdůležitějším postupem. Zajištění stability a optimalizovaného výkonu ventilátorů přímo souvisí s přesností vyvažování jejich rotorů. Řada vyvažovacích zařízení Balancet se stala základním řešením v této oblasti, protože nabízí nejen Přečtěte si více...

cs_CZCzech