.

.

.

.

                                                                               

.

.

.

                         


.

.

PŘENOSNÝ BALANCER "Balanset-1A"

.

Dvoukanálový
Dynamický vyvažovací systém na bázi počítače

.

.

.

NÁVOD K OBSLUZE
rev. 1.56 květen 2023

.

.

                

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2023

Estonsko, Narva

.

OBSAH

.

.

1.

PŘEHLED VYVAŽOVACÍHO SYSTÉMU

3

2.

SPECIFIKACE

4

3.

KOMPONENTY A DODACÍ SADA

5

4.

ZÁSADY ROVNOVÁHY

6

5.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

9

6.

NASTAVENÍ SOFTWARU A HARDWARU

8

7.

VYROVNÁVÁNÍ SOFTWARE

13

.

7.1

Obecné

Počáteční okno.................................................................
F1-About"....................................................................
F2-"Jednoplošný", F3-"Dvouplošný" .....................................
F4 - "Nastavení" ..............................................................
F5 - "Měřič vibrací"....................................................
F6 - "Zprávy".
F7 - "Vyvažování"
F8 - "Grafy"

13

13

15

16

17

18

18

18

18

.

7.2

Režim "Měřič vibrací"

19

.

7.4

Vyvažování v jedné rovině (statické)

27

.

7.5

Vyvažování ve dvou rovinách (dynamické)

38

.

7.6

Režim "Grafy"

49

8.

Obecné pokyny k obsluze a údržbě zařízení

55

.

Příloha 1 Vyvažování v provozních podmínkách

61

.

                                                           

.

.

.

.

.

.

1.  BPŘEHLED VYVAŽOVACÍHO SYSTÉMU

.

Balancér Balanset-1A poskytuje jednoduché a dvaletadlo dynamický vyvažování služby pro ventilátory, brusné kotouče, vřetena, drtiče, čerpadla a další rotační stroje.

.

Balancér Balanset-1A obsahuje dva vibrosenzory (akcelerometry), laserový fázový senzor (tachometr), dvoukanálovou jednotku rozhraní USB s předzesilovači, integrátory a získaným modulem ADC a balancovací software založený na systému Windows.

Balanset-1A vyžaduje notebook nebo jiný počítač kompatibilní se systémem Windows (WinXP...Win11, 32 nebo 64bit).

Vyvažovací software automaticky poskytuje správné řešení vyvažování pro jednoplošné a dvouplošné vyvažování.  Balanset-1A je jednoduchý na používání i pro ty, kteří nejsou odborníky na vibrace.

.

Všechny výsledky bilancování se ukládají do archivu a lze je použít k vytváření sestav.

.

Vlastnosti:

- Snadné použití
- Ukládání neomezeného množství dat pro vyvažování
- Uživatelem volitelná zkušební hmotnost
- Výpočet dělené hmotnosti, výpočet vrtáku
- Zkušební hromadná platnost automaticky vyskakovací zpráva
- Měření otáček, amplitudy a fáze vibrací celkově a 1x vibrace
- Spektrum FFT
- Dvoukanálový simultánní sběr dat
- Zobrazení tvaru vlny a spektra
- Ukládání hodnot vibrací a průběhů a spekter vibrací
- Vyvažování pomocí uložených koeficientů vlivu
- Vyvážení trimů
- Výpočet excentricity vyvažovacího trnu
- Odstranění nebo ponechání zkušebních závaží
- Výpočet tolerance vyvážení (třídy G podle ISO 1940)
- Změna výpočtů korekčních rovin
- Polární graf
- Ruční zadávání dat
- Grafy RunDown (experimentální možnost)
2. SPECIFIKACE

Rozsah měření střední kvadratické hodnoty (RMS) rychlosti vibrací, mm/s (pro 1x vibrace)  

od 0,02 do 100

Frekvenční rozsah měření efektivní hodnoty rychlosti vibrací, Hz

od 5 do 200

Počet korekčních rovin

.

1 nebo 2

Rozsah měření frekvence otáčení, ot./min.

100 - 100000

.

.

Rozsah měření fáze vibrací, úhlové stupně

od 0 do 360

Chyba měření fáze vibrací, úhlové stupně

± 1

Rozměry (v pevném pouzdře), cm,

39*33*13

Mass, kg

<5

Celkové rozměry vibračního senzoru, mm, max   

25*25*20

Hmotnost vibrační senzor, kg, max

0.04

- Teplotní rozsah: od 5 °C do 50 °C
- Relativní vlhkost: < 85%, nenasycená
- Bez silného elektromagnetického pole a silného nárazu

.

.

3. BALÍČEK

.

Balancér Balanset-1A obsahuje dva jednoosý akcelerometry, laser referenční značka fáze (digitální otáčkoměr), dvoukanálová jednotka rozhraní USB s předzesilovači, integrátory a získaným modulem ADC a vyvažovací software založený na systému Windows.
.

Dodací sada

.

Popis

Číslo

Poznámka

Jednotka rozhraní USB

1

.

Laserový fázový referenční marker (tachometr)

1

.

Jednoosý akcelerometry

2

.

Magnetický stojan

1

.

Digitální váhy

1

.

Pevné pouzdro pro přepravu

1

.

"Balanset-1A". Uživatelská příručka.

1

.

Flash disk s vyvažovacím softwarem

1

.

.

.

.

cs_CZCzech