Vyvážení drtiče pomocí analyzátoru vibrací Balanset-1A. Eliminace vibrací drtiče.

Vyvažování rotorů u drtičů

Vyvažování rotorů je důležitým aspektem údržby a provozu drtičů. Tento článek objasňuje metodiku a výhody vyvažování rotorů se zvláštním zaměřením na využití přenosného vyvažovacího zařízení Balanset-1A. Úvod: Drticí stroje jsou náchylné k vibracím, které mohou mít za následek předčasné mechanické selhání a provozní neefektivitu. Vyvážení rotoru je proto nezbytné pro zmírnění vibračních sil, optimalizaci provozní účinnosti a prodloužení životnosti součástí stroje, zejména ložisek a motoru. Metodika: Dynamické vyvažování rotoru pomocí počátečního měření vibrací Balanset-1A: Stávající úrovně vibrací se nejprve změří pomocí zařízení Balanset-1A. Přečtěte si více...

Vyvažování mulčovačů a rotujících prvků v kombajnech a sklízecích mlátičkách

Úvod: Důležitost vyvažování K nevyváženosti rotačních zařízení může dojít nejen v důsledku opotřebení, ale také v důsledku činností údržby, jako je výměna lopatek, výměna ložisek a svařování. Proto je potřeba vyvažování rotorů mulčovačů a zemědělských strojů jen otázkou času. Důsledky nevyváženosti Vibrace způsobené nevyvážeností vedou nejen k rychlému selhání ložisek a přilehlých součástí, ale mají také negativní dopad na zdraví obsluhy. Proto je nezbytné sledovat stav rotujících zařízení a včas provádět jejich vyvažování. Typy zařízení Přečtěte si více...

Vyvážení rotoru mulčovače Nordic. Balanset-1
Vyvažování odstředivky. Jak vyvážit rotor průmyslové pračky.

Nutnost vyvažování odstředivek v průmyslových provozech

Úvod Vyvažování odstředivek je kritickým aspektem údržby průmyslových strojů, zejména s ohledem na vysoké otáčky. Provoz odstředivky v nevyváženém stavu představuje významná rizika, včetně: Snížená kvalita výrobků a zvýšený odpad Zrychlené opotřebení a poškození ložisek a součástí pohonu Zvýšená hladina hluku Další problémy související s vibracemi Čím vyšší jsou otáčky odstředivky, tím jsou tyto problémy výraznější. Proto je pro spolehlivý a dlouhodobý provoz odstředivky nezbytné neustálé sledování a přesné vyvažování. Důležitost dynamického vyvažování na místě Dynamické vyvažování odstředivek se provádí na místě pomocí vlastních ložisek stroje. Tento přístup umožňuje Přečtěte si více...

Význam vyvažování ventilátorů při údržbě průmyslových zařízení

Úvod Vyvažování ventilátorů je jedním z nejvyhledávanějších postupů při údržbě zařízení. Důvodem je vysoká citlivost ventilátorů na nevyváženost; i sebemenší odchylka může vést k výrazným vibracím. K nevyváženosti dochází při nesouososti geometrického středu hřídele a středu hmotnosti. Čím vyšší jsou otáčky ventilátoru, tím přesnější musí být vyvažování. Příčiny a důsledky nevyváženosti ventilátoru Mezi nejčastější příčiny nevyváženosti ventilátoru patří: Abrazivní opotřebení lopatek ventilátoru Hromadění nečistot na lopatkách ventilátoru Uvolněná montáž, nesouosost oběžného kola vůči náboji. Přečtěte si více...

dvourovinný dynamický proces vyvažování průmyslového radiálního ventilátoru. Cílem postupu je odstranit vibrace a nevyváženost oběžného kola ventilátoru. Balanset-1 Vibromera
Proces vyvažování rotoru mulčovače

Proces vyvažování rotoru mulčovače

Vyvažování rotorů je důležitým procesem pro minimalizaci vibrací a prodloužení životnosti rotujících strojů. Cílem tohoto článku je poskytnout komplexní návod krok za krokem, jak provést vyvažování rotoru ve dvou rovinách pomocí zařízení Balanset-1A. Tato metoda zajišťuje vysoce přesné dynamické vyvážení rotoru v provozním stavu. Postup vyvažování krok za krokem Úvodní nastavení Montáž snímačů vibrací: Umístěte snímače vibrací kolmo k ose otáčení rotoru. Ujistěte se, že jsou pevně připevněny, aby se minimalizoval šum v datech. Instalace tachometru: Umístěte tachometr na magnetický stojan a zajistěte, aby byl v jedné rovině s rotorem. Reflexní páska: Přiložte Přečtěte si více...

Vyvažování odstředivky. Jak vyvážit rotor průmyslové pračky.

Tento článek vás seznámí s naší nedávnou návštěvou továrny na výrobu bytového textilu, kde se vyrábějí péřové polštáře a přikrývky. Zaměříme se na proces vyvážení strojů, které se na výrobě podílejí. Postupy před vyvažováním: Před zahájením vyvažování je vhodné provést měření v režimu vibrometru. Identifikace nevyváženosti rotoru Pokud se hodnota celkových vibrací přibližně rovná hodnotě reverzní složky, je pravděpodobné, že hlavní příčinou vibrací stroje je nevyváženost rotoru. V tomto případě můžete Přečtěte si více...

Vyvažování odstředivky. Jak vyvážit rotor průmyslové pračky.
Řešení problémů s vyvažováním kombajnů

Řešení problémů s vyvažováním kombajnů

Úvod Kombajny jsou důležitými stroji v zemědělství a jako každý složitý stroj vyžadují pro optimální výkonnost řádnou údržbu. Jedním z často přehlížených, ale zásadních aspektů této údržby je vyvažování rotorů. Vyvažování rotorů kombajnů se může zdát jako obecný úkol podobný jiným rotačním strojům, jako jsou ventilátory, drtiče a odstředivky. Každý stroj má však své odlišné nuance a v tomto článku se ponoříme do specifik vyvažování rotorů u kombajnů. Význam vyvažování rotorů u sklízecích mlátiček Vyvažování rotorů u sklízecích mlátiček je nezbytné z několika důvodů: Snížení opotřebení ložisek Přečtěte si více...

cs_CZČeština