Rys. 3 Dynamiczne niewyważenie wirnika. Siły Fc1 i Fc2 tworzą moment zmierzający do niewyważenia wirnika.

Wprowadzenie do wyważania wirników

Wirnik jest ciałem, które obraca się wokół pewnej osi i jest utrzymywane przez swoje powierzchnie nośne w podporach. Powierzchnie nośne wirnika przenoszą obciążenia na wsporniki za pośrednictwem łożysk tocznych lub ślizgowych. Powierzchnie nośne to powierzchnie czopów lub powierzchnie zastępujące łożyska ślizgowe. Dowiedz się więcej...

Stojak balansujący z miękkim podparciem.

Stojak balansujący z miękkim podparciem.

  Ilustracja przedstawia prosty stojak wyważający używany do wyważania kół zębatych. Główną cechą stojaków do wyważania z miękkim łożyskiem jest to, że mają one stosunkowo podatne podpory oparte na zawieszeniach sprężynowych, wózkach sprężynowych, płaskich lub cylindrycznych podporach sprężynowych itp. Naturalna częstotliwość drgań tych podpór Dowiedz się więcej...

pl_PLPolski