Úvod

Dôležitosť dynamického vyvažovania v rotačných strojoch, najmä v dúchadlových systémoch, si odborníci v tomto odvetví dobre uvedomujú. Nevyvážené rotory dúchadiel môžu viesť k mnohým komplikáciám vrátane zvýšeného opotrebovania, hlučnosti a vysokej spotreby energie. Cieľom tohto článku je preniknúť do špecifických problémov týkajúcich sa zvýšených vibrácií v rôznych typoch dúchadiel - klietka s veveričkou, rotory dúchadiel, kolesá dúchadiel, turbínové typy, rotačné lopatky, lopatkové a odstredivé dúchadlá - a diskutovať o procese vyvažovania pomocou prenosného analyzátora vibrácií Balanset-1A.

Problémy spojené so zvýšenými vibráciami v dúchadlových systémoch

 1. Únava komponentov: Nadmerné vibrácie namáhajú materiál, čo vedie k predčasnému zlyhaniu a únave.
 2. Prevádzková neefektívnosť: Nevyvážený rotor má za následok vyššiu spotrebu energie a nižšiu priepustnosť.
 3. Zrýchlené opotrebovanie ložísk: Zvýšené vibrácie vedú k zvýšenému opotrebovaniu ložísk, čo si vyžaduje častú údržbu alebo výmenu.
 4. Znečistenie hlukom: Nerovnováha rotora vedie k zvýšenej hladine hluku, ktorá by mohla byť na pracovisku nebezpečná.
 5. Štrukturálna rezonancia: Vysoké úrovne vibrácií môžu viesť k rezonancii, ktorá spôsobuje ďalšie zvyšovanie úrovní vibrácií a hrozí katastrofická porucha.
proces dynamického vyvažovania priemyselného radiálneho ventilátora v dvoch rovinách. Cieľom postupu je odstrániť vibrácie a nevyváženosť obežného kolesa ventilátora. Balanset-1 Vibromera

proces dynamického vyvažovania priemyselného radiálneho ventilátora v dvoch rovinách. Cieľom postupu je odstrániť vibrácie a nevyváženosť obežného kolesa ventilátora. Balanset-1 Vibromera

Proces dynamického vyvažovania pomocou Balanset-1A

 1. Počiatočné diagnostické hodnotenie: Pomocou snímačov vibrácií a rýchlosti otáčania Balanset-1A sa merajú počiatočné úrovne vibrácií na stanovenie základnej úrovne.
 2. Vyvažovanie na mieste: Hlavnou výhodou použitia Balanset-1A je možnosť vyvažovania vo vlastných ložiskách stroja, čím sa eliminuje potreba demontáže rotora.
 3. Skúšobné upevnenie závažia: Na miestach na rotore sa pripevnia malé závažia, aby sa zmerala reakcia systému a softvér mohol vypočítať korekčné faktory.
 4. Analýza údajov a výpočty: Balanset-1A spracúva získané údaje na výpočet presnej hmotnosti a uhlovej polohy závaží potrebných na dosiahnutie rovnováhy.
 5. Záverečné overenie: Po dokončení inštalácie korekčného závažia sa vykoná záverečná skúška, aby sa zabezpečilo účinné zmiernenie vibrácií.
prenosný dynamický vyvažovač, analyzátor vibrácií "Balanset-1A"

prenosný dynamický vyvažovač, analyzátor vibrácií "Balanset-1A"

Výhody vyvažovania in situ pomocou Balanset-1A

 1. Časová a nákladová efektívnosť: Eliminuje potrebu demontáže a opätovnej montáže rotora, čím sa ušetria značné prestoje a súvisiace náklady.
 2. Odstránenie chýb pri opätovnej montáži: Tým, že sa zabráni demontáži, sa eliminujú možné chyby pri opätovnej montáži alebo chyby spôsobené prepravou.
 3. Presnosť: Snímače s vysokým rozlíšením balansetky Balanset-1A poskytujú presné údaje, čo umožňuje presnejšie nastavenie hmotnosti.

Záver

Dynamické vyvažovanie je neodmysliteľným protokolom údržby pre rôzne typy dúchadlových systémov, aby sa zabezpečila optimálna účinnosť a dlhá životnosť. Pomocou moderných prenosných analyzátorov vibrácií, ako je Balanset-1A, možno vyvažovanie na mieste vykonať bez potreby demontáže rotora, čo prináša značné úspory času a nákladov. Vzhľadom na celý rad komplikácií spojených s nevyváženosťou rotora je investícia do takýchto špecializovaných metód vyvažovania bezpečným a ekonomicky rozumným rozhodnutím.

Prenosný vyvažovač, analyzátor vibrácií

Prenosný vyvažovač, analyzátor vibrácií

 

Slovenčina