Under afbalanceringen af Fecons skovkværn med FAE-redskab optog vores specialist korte videoer af rotorafbalanceringsprocessen.

I denne video bruges en bærbar afbalanceringsenhed, ArBalance vibrationsanalysator. Afbalanceringsprocessen svarer til processen med Balanset-1A-enheden. Apparatets tekniske egenskaber er de samme, og vibrationssensorer og et lasertachometer er velegnede til begge apparater. Hvis det ønskes, kan ArBalance også bruges som et målesystem til maskiner.

Den største forskel er, at ArBalance er helt autonom og ikke kræver tilslutning til en ekstern strømkilde eller en bærbar computer. Batteriopladningen er tilstrækkelig til kontinuerlig drift i ca. 10-12 timer.

Yderligere funktioner - vibrationsgrafer, spektralanalyse gør det muligt at evaluere mekanismens tekniske tilstand og identificere årsagerne til defekter.

ArBalance-enheden har to vibrationsmålekanaler, hvilket gør det muligt at foretage målinger i to planer samtidigt. Det øger produktiviteten ved dynamisk rotorafbalancering betydeligt sammenlignet med enheder med én kanal.

Den algoritme, der bruges i enhederne til behandling af vibrationssignalet, gør det muligt at opnå stabile indikationer af vibrationsamplituden og -fasen på baggrund af betydelig vibrationsinterferens.

 

Bærbar vibrometer-balance ArBalance

Bærbar vibrometer-balance ArBalance

Bærbar vibrometer-balance ArBalance

Bærbar vibrometer-balance ArBalance

Bærbar vibrometer-balance ArBalance

Bærbar vibrometer-balance ArBalance

Dansk