I forbindelse med balanseringen av Fecons skogsklipper med FAE-utstyr tok spesialisten vår opp korte videoer av rotorbalanseringsprosessen.

I denne videoen brukes et bærbart balanseringsapparat, vibrasjonsanalysatoren ArBalance. Balanseringsprosessen ligner på prosessen med Balanset-1A-enheten. Apparatets tekniske egenskaper er like, og vibrasjonssensorer og et laserturtallsmåler passer til begge apparatene. Om ønskelig kan ArBalance også brukes som målesystem for maskiner.

Hovedforskjellen er at ArBalance er helt autonom og ikke krever tilkobling til en ekstern strømkilde eller en bærbar datamaskin. Batteriladingen er tilstrekkelig for kontinuerlig drift i ca. 10-12 timer.

Ytterligere funksjoner - vibrasjonsgrafer og spektralanalyse - gjør det mulig å evaluere mekanismens tekniske tilstand og identifisere årsakene til feil.

ArBalance-enheten har to kanaler for vibrasjonsmåling, noe som gjør det mulig å foreta målinger i to plan samtidig. Dette øker produktiviteten ved dynamisk rotorbalansering betydelig sammenlignet med enheter med én kanal.

Algoritmen som brukes i enhetene for behandling av vibrasjonssignalet, gjør det mulig å få stabile indikasjoner på vibrasjonsamplitude og -fase på bakgrunn av betydelige vibrasjonsforstyrrelser.

 

Bærbar vibrometer-balansevekt ArBalance

Bærbar vibrometer-balansevekt ArBalance

Bærbar vibrometer-balansevekt ArBalance

Bærbar vibrometer-balansevekt ArBalance

Bærbar vibrometer-balansevekt ArBalance

Bærbar vibrometer-balansevekt ArBalance

Norsk bokmål