Under balanseringen av Fecons skogsmulcher med FAE-fästet spelade vår specialist in korta videor av rotorbalanseringsprocessen.

I den här videon används en bärbar balanseringsenhet, ArBalance vibrationsanalysator. Balanseringsprocessen liknar processen med Balanset-1A-enheten. Enhetens tekniska egenskaper är likartade, och vibrationssensorer och en lasertakometer är lämpliga för båda enheterna. Om så önskas kan ArBalance även användas som mätsystem för maskiner.

Den största skillnaden är att ArBalance är helt autonom och inte behöver anslutas till en extern strömkälla eller en bärbar dator. Batteriladdningen är tillräcklig för kontinuerlig drift i ca 10-12 timmar.

Ytterligare funktioner - vibrationsdiagram, spektralanalys gör det möjligt att utvärdera mekanismens tekniska skick och identifiera orsakerna till defekter.

ArBalance-enheten har två kanaler för vibrationsmätning, vilket gör att mätningar kan göras i två plan samtidigt. Detta ökar produktiviteten avsevärt vid dynamisk rotorbalansering jämfört med enheter med en enda kanal.

Den algoritm som används i anordningarna för bearbetning av vibrationssignalen gör det möjligt att få stabila indikationer på vibrationens amplitud och fas mot bakgrund av betydande vibrationsstörningar.

 

Bärbar vibrometer-balansvåg ArBalance

Bärbar vibrometer-balansvåg ArBalance

Bärbar vibrometer-balansvåg ArBalance

Bärbar vibrometer-balansvåg ArBalance

Bärbar vibrometer-balansvåg ArBalance

Bärbar vibrometer-balansvåg ArBalance

Svenska