Puhaltimen tasapainotus

Tuulettimen tasapainotus (Tiedot ovat peräisin standardista ISO 31350-2007 VIBRATION. TEOLLISUUSPUHALTIMET. TUOTETUN TÄRINÄN JA TASAPAINOTUKSEN LAADUN VAATIMUKSET) Puhaltimen tuottama tärinä on yksi sen tärkeimmistä teknisistä ominaisuuksista. Se osoittaa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen laadun. Lisääntynyt tärinä voi viitata puhaltimen virheelliseen asennukseen, Lue lisää...

Dynaaminen akselin tasapainotusohje

Sisällysluettelo Mitä eroa on staattisella ja dynaamisella tasapainolla? Staattinen tasapainotus Dynaaminen tasapainotus Dynaaminen akselipainotus Ohje Kuva 1: Alkuperäinen tärinämittaus Kuva 2: Kalibrointipainon asentaminen ja tärinämuutosten mittaaminen Kuva 3: Kalibrointipainon siirtäminen ja tärinän uudelleen mittaaminen Kuva 4: Lopullisten painojen asentaminen. Lue lisää...

Lennokin potkurin dynaaminen tasapainotus tasapainotuspenkillä.

Drone-tärinän vähentäminen: Potkurien dynaamisen tasapainottamisen tärkeyden ymmärtäminen.

Johdanto Kun nelikopterit, jotka tunnetaan yleisesti droneina, nousevat taivaalle ja niistä tulee olennainen väline eri aloilla valokuvauksesta maatalouteen, niiden optimaalisen suorituskyvyn varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Keskeinen tekijä optimaalisen toiminnan kannalta on potkurien dynaaminen tasapainotus. Tässä artikkelissa perehdytään monimutkaiseen Lue lisää...

kahden tason dynaaminen tasapainotusprosessi teolliselle radiaalipuhaltimelle. Menettelyllä pyritään poistamaan tuulettimen juoksupyörän tärinä ja epätasapaino. Balanset-1 Vibromera

Teollisuuspuhaltimien roottorin dynaaminen tasapainotus paikan päällä

Johdanto Alan ammattilaiset ymmärtävät hyvin dynaamisen tasapainotuksen merkityksen pyörivissä koneissa, erityisesti puhallinjärjestelmissä. Epätasapainoiset puhallinroottorit voivat aiheuttaa lukuisia komplikaatioita, kuten lisääntynyttä kulumista, melusaastetta ja suurta energiankulutusta. Tässä asiakirjassa pyritään tarkastelemaan erityiskysymyksiä, jotka liittyvät kohonneeseen Lue lisää...

kahden tason dynaaminen tasapainotusprosessi teolliselle radiaalipuhaltimelle. Menettelyllä pyritään poistamaan tuulettimen juoksupyörän tärinä ja epätasapaino. Balanset-1 Vibromera

Puhaltimien tasapainottamisen merkitys teollisuuslaitteiden kunnossapidossa

Johdanto Puhaltimien tasapainotus on yksi halutuimmista menettelyistä laitteiden kunnossapidossa. Tämä johtuu siitä, että puhaltimet ovat erittäin herkkiä epätasapainolle; pienikin poikkeama voi johtaa merkittäviin tärinöihin. Epätasapaino syntyy, kun akselin geometrisen keskipisteen ja keskipisteen välillä on epäsymmetria. Lue lisää...

Johdanto roottorin tasapainottamiseen

Dynaamiset tasapainotuslaitteet akseleille ja konelaitteille Balanset-1A hintaan 1751 €. Roottori on kappale, joka pyörii jonkin akselin ympäri ja jota sen laakeripinnat pitävät tukipinnoissa. Roottorin laakeripinnat siirtävät kuormitukset tukiin vierintä- tai liukulaakereiden välityksellä. Laakeri Lue lisää...

Kuva 1. Balanset-ohjelman pääikkuna.

Mikropuhaltimien laadun parantaminen tarkan tasapainotuksen avulla

Lääkinnällisten laitteiden jäähdyttimien tasapainottaminen 100 jäähdyttimen erän tasapainottaminen Vastauksena erään lääkinnällisten laitteiden valmistajan pyyntöön teimme 100 jäähdyttimen erän tasapainottamisen. Prosessimme osoittautui erittäin tarkaksi ja tehokkaaksi, ja se vähensi tärinätasoja merkittävästi. Jäähdyttimien tasapainottamiseen tarkoitetun jalustan rakentaminen To Lue lisää...

Balanset-1A-tärinäanalysaattoriin perustuva puhaltimen tasapainotuskone.

Sähkömoottoreiden roottoreiden tasapainottaminen.

Sähkömoottorin roottorien tasapainottaminen: Sähkömoottoreiden toimivuuteen ja pitkäikäisyyteen vaikuttaa merkittävästi niiden roottoreiden tasapainotus. Etenkin korjaustoimenpiteiden jälkeen roottoreissa voi esiintyä epätasapainoa, joka voi vähentää moottoreiden tehokkuutta ja käyttöikää. Moottoreiden korjaukseen erikoistuneet yritykset usein Lue lisää...

Puhaltimen tasapainotus kannettavalla tasapainotuslaitteella, Balanset-1A-tärinäanalysaattorilla.

Balanset-laitteiden kustannustehokkuus: Roottorin tasapainottamisen ja tärinän vähentämisen vallankumouksellisuus

Roottoreiden tasapainotus on keskeinen kysymys monilla teollisuudenaloilla, erityisesti puhaltimia valmistavilla ja käyttävillä aloilla. Vaikka tarkkuuden ja luotettavuuden tarve on ensiarvoisen tärkeää, myös kustannustehokkuus on merkittävä näkökohta. Balanset-laitesarja on noussut tässä yhteydessä mullistavaksi voimaksi, sillä se tarjoaa ainutlaatuisen Lue lisää...

Yksinkertaiset mutta tehokkaat tasapainotustelineet

Useissa tapauksissa erilaisten roottorien tasapainottamista varten luodaan suhteellisen yksinkertaisia jalustoja, joiden avulla voidaan suorittaa eri tarkoituksiin tarkoitettujen roottorimekanismien laadullinen tasapainotus mahdollisimman pienin kustannuksin. Jäljempänä on esitetty useita tällaisia jalustoja, jotka on valmistettu sylinterimäiseen kehykseen kiinnitetyn litteän levyn (tai kehyksen) pohjalta. Lue lisää...

fiFinnish