Inledning

Vikten av dynamisk balansering i roterande maskiner, särskilt i fläktsystem, är välkänd bland branschfolk. Obalanserade fläktrotorer kan leda till många komplikationer, bland annat ökat slitage, buller och hög energiförbrukning. Denna artikel syftar till att fördjupa sig i de specifika frågor som rör förhöjda vibrationer i olika typer av fläktar - ekorrburar, fläktrotorer, fläkthjul, turbintyp, roterande skovlar, lober och centrifugalfläktar - och diskutera balanseringsprocessen med hjälp av den portabla vibrationsanalysatorn Balanset-1A.

Problem i samband med förhöjda vibrationer i fläktsystem

 1. Utmattning av komponenter: Överdriven vibration stressar materialet, vilket leder till för tidiga fel och utmattning.
 2. Operativ ineffektivitet: En obalanserad rotor resulterar i högre energiförbrukning och minskad genomströmning.
 3. Påskyndat lagerförslitning: Förhöjda vibrationer leder till ökat lagerslitage, vilket kräver frekvent underhåll eller byte.
 4. Bullerföroreningar: Obalans i rotorn leder till ökade ljudnivåer, vilket kan vara farligt på en arbetsplats.
 5. Strukturell resonans: Höga vibrationsnivåer kan leda till ett resonansfenomen, vilket orsakar ännu högre vibrationsnivåer och riskerar att leda till katastrofala fel.
en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

en dynamisk balanseringsprocess i två plan för en industriell radialfläkt. Förfarandet syftar till att eliminera vibrationer och obalans i fläktens impeller. Balanset-1 Vibromera

Process för dynamisk balansering med hjälp av Balanset-1A

 1. Inledande diagnostisk bedömning: Med hjälp av Balanset-1A:s vibrations- och rotationshastighetssensorer mäts de initiala vibrationsnivåerna för att fastställa en baslinje.
 2. Balansering på plats: Den största fördelen med att använda Balanset-1A är möjligheten att utföra balanseringen i maskinens egna lager, vilket eliminerar behovet av demontering av rotorn.
 3. Vikt vid provning Fastsättning: Små vikter fästs på punkter på rotorn för att mäta hur systemet reagerar, vilket gör det möjligt för programvaran att beräkna korrigeringsfaktorer.
 4. Dataanalys och beräkningar: Balanset-1A bearbetar de insamlade data för att beräkna den exakta massan och vinkelpositionen för de vikter som krävs för att uppnå balans.
 5. Slutlig kontroll: När installationerna av korrigeringsvikter har slutförts utförs en slutkörning för att säkerställa att vibrationerna har dämpats effektivt.
bärbar dynamisk balanserare, vibrationsanalysator "Balanset-1A"

bärbar dynamisk balanserare, vibrationsanalysator "Balanset-1A"

Fördelar med in-situ balansering med Balanset-1A

 1. Tids- och kostnadseffektivitet: Eliminerar behovet av att ta bort och återinstallera rotorn, vilket sparar betydande stilleståndstid och tillhörande kostnader.
 2. Eliminering av fel vid återmontering: Genom att undvika demontering elimineras potentiella fel vid återmontering eller defekter på grund av transport.
 3. Precision: Balanset-1A:s högupplösta sensorer ger exakta avläsningar, vilket möjliggör mer exakta viktjusteringar.

Slutsats

Dynamisk balansering är ett icke förhandlingsbart underhållsprotokoll för olika typer av fläktsystem för att säkerställa optimal effektivitet och livslängd. Med hjälp av avancerade bärbara vibrationsanalysatorer som Balanset-1A kan balansering utföras på plats utan att rotorn behöver tas bort, vilket ger avsevärda tids- och kostnadsbesparingar. Med tanke på de många komplikationer som är förknippade med rotorobalans är det både ett säkert och ekonomiskt sunt beslut att investera i sådana specialiserade balanseringsmetoder.

Bärbar balanserare, vibrationsanalysator

Bärbar balanserare, vibrationsanalysator

 


0 Kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för avatar
Svenska