Bærbar multiplan-balancer "Balanset-4"
1. Indledning

Balanset-4 er en bærbar afbalanceringsenhed med 4 kanaler, der bruges til at afbalancere stive rotorer i deres egne lejer (in-situ) eller som målesystem i afbalanceringsmaskiner. Den leverer (1..4)-plans dynamisk afbalancering til ventilatorer, slibeskiver, spindler, knusere, pumper og andre roterende maskiner. Afbalanceringssoftwaren giver automatisk den korrekte afbalanceringsløsning til (1..4)-plansafbalancering. Balanset-4 er enkel at bruge for ikke-vibrationseksperter.
Bærbar multiplan-afbalanceringsenhed Balanset-4
Balanset-4 inkluderer:
 • Interface-enhed
 • 4 vibrationssensorer
 • 1 optisk sensor (lasertachometer) + magnetisk stativ
 • skala
 • Software (notebook medfølger ikke - leveres ved ekstra bestilling)

  Specifikationer:
  4x vibrationssensorer baseret på Analog Devices ADXL-serie.
  1 x optisk sensor (laser)
  1 x USB-grænseflademodul med software til pc-tilslutning
  Softwaren giver mulighed for at måle vibrationer, fasevinkel, beregning af værdi og vinkel på korrektionsmassen.

  Detaljer:
  Vibrationsområde med amplitude 0,05-100 mm/sek.
  Vibrationsfrekvensområde 5 - 300 Hz
  Nøjagtighed - 5%
  Korrektionsplan 1 eller 2 eller 3 eller 4
  Måling af rotationshastighed 150-60000 rpm
  Nøjagtighed af fasevinkelmåling +-1 grad
  Strømforsyning - fra pc'ens USB-port
  Vejer - 4 KG

2. Forbered dig på at arbejde. Software- og hardwareopsætning til multiplansbalancering.
2.1 Installation af driver
Installer drivere og Balanset-4-software fra installationsflashdisken.
Sæt USB-kablet i computerens USB-port. Interface-modulet forsynes med strøm fra USB-porten.
Brug   genvej til at køre programmet.

2.2 Installation af sensorer
Installer sensorer som vist på fig. 1,2

Tilslut kabler
- vibrationssensorer til stik X1,X2,X3,X4
- faselasersensor til stik X5

System til balancering af flere planer
fig.1 Balanceringsplan for flere planer

Monter reflektormærket på rotoren, og kontroller RPM-værdien på fasesensoren, når rotoren roterer.

Multiplan rotorafbalancering. Indstillinger for fasesensor  
 
fig.2 Indstillinger for fasesensor
Tabel 1 Multiplan-afbalancering. Trin-for-trin guide
Kørsel 0 - Opstart uden testvægt.
 • Kør maskinen ved dens driftshastighed (sørg for, at driftshastigheden er langt fra konstruktionens resonansfrekvens).
 • Klik på F9-Start, og mål vibrationsniveauet og fasevinklen uden testvægt. Måleprocessens varighed kan være 2-10 sek.

fig.3 Multiplan afbalanceringsvindue. Oprindelig vibration

Kørsel 1-4 - Testvægt i plan 1-4
 • Monter en prøvevægt af passende størrelse i plan 1(2,3,4).
 • Start maskinen igen, klik på F9-Kørog mål vibrationsniveauet og fasevinklen en gang til.
 • Stop maskinen, og Fjern testvægten
Trin 4 - Beregning
 • Værdierne for de nødvendige korrektionsvægte og vinkler beregnes automatisk og vises i popup-form.
Afbalancering i flere planer. Beregning af korrektionsvægte
 
fig.4 Multiplan afbalancering. Beregning af korrektionsvægte
Afbalancering i flere planer. Montering af korrektionsvægt
 
fig.5 Multiplan afbalancering. Montering af korrektionsvægt

RunC
 • Monter korrektionsvægtene (balancevægtene) på de positioner, der er angivet i popup-formularen, i samme radius som testvægtene (som vist i figuren i højre kolonne).
 • Start maskinen op igen, og mål den resterende ubalance i rotoren for at se, hvor vellykket afbalanceringen har været.
  Efter afbalancering kan du gemme afbalancering af indflydelseskoefficienter (F8- Koefficienter) og andre oplysninger (F9- Tilføj til arkiv) og bruge dem senere. (se 4.3, 4.4)
4. Andre funktioner
4.1 Vibrometer-tilstand.
Klik på knappen "F5- Vibrometer" i hovedvinduet for afbalancering i flere planer for at vælge Vibrometer-tilstand (fig.1).
Klik på "F9-Kør" for at starte måleprocessen.
V1s-V4s - summarisk vibration i plan 1-4 (middelkvadrat) V1o-V4o - 1x vibration i plan 1-4 (1x harmonisk værdi)
4.2 Påvirkning af balanceringskoefficienter 
Hvis du gemmer resultaterne af tidligere afbalanceringer, kan du fjerne testvægtkørslen og afbalancere maskinen ved hjælp af de gemte koefficienter. Vælg "Secondary" i vinduet "Type of balancing", og klik på knappen "F2 Select" for at vælge den forrige maskintype fra listen.
For at gemme koefficienter efter afbalancering skal du klikke på "F8-coefficients" i pop op-vinduet med afbalanceringsresultatet (se Tab.1) og derefter klikke på knappen "F9-Save". Indtast maskintype ("Navn") og andre oplysninger i tabellen.
4.3 Rotorafbalancering - arkiver og rapporter.
For at gemme afbalanceringsoplysninger skal du klikke på "F9- Tilføj til arkiv" i pop op-vinduet med afbalanceringsresultater (se Tab.1). Indtast maskintype ("Navn") og andre oplysninger i tabellen.
For at åbne tidligere gemte arkiver skal du klikke på "F6-Report" i hovedvinduet.
Klik på "F9-Rapport" for at udskrive rapporten.
4.4 Diagrammer 
Klik på "F8-Diagrammer" for at se diagrammer over vibrationer.
Der findes to slags diagrammer: "Total vibration" og "Vibration på rotorens omdrejningsfrekvens" (for eksempel er frekvensen for 3000 omdrejninger lig med 50 Hz).
 

0 Kommentarer

Skriv et svar

Avatar-pladsholder
Dansk