Bærbar balanseringsmaskin med flere plan "Balanset-4"
1. Innledning

Balanset-4 er en bærbar balanseringsmaskin med 4 kanaler som brukes til å balansere stive rotorer i egne lagre (in-situ) eller som målesystem i balanseringsmaskiner. Den tilbyr dynamisk balansering i (1..4)-plan for vifter, slipeskiver, spindler, knusere, pumper og andre roterende maskiner. Balanseringsprogramvaren gir automatisk den riktige balanseringsløsningen for balansering i (1..4)-plan. Balanset-4 er enkel å bruke for ikke-vibrasjonseksperter.
Bærbar balanseringsmaskin med flere plan Balanset-4
Balanset-4 inkluderer:
 • Grensesnitt
 • 4 vibrasjonssensorer
 • 1 optisk sensor (laserturteller) + magnetisk stativ
 • skala
 • Programvare (bærbar PC ikke inkludert - leveres ved tilleggsbestilling)

  Spesifikasjoner:
  4x vibrasjonssensorer basert på Analog Devices ADXL-serie.
  1 x optisk sensor (laser)
  1 x USB-grensesnittmodul med programvare for PC-tilkobling
  Programvaren sørger for måling av vibrasjoner, fasevinkel, beregning av verdi og vinkel på korreksjonsmassen.

  Detaljer:
  Vibrasjonsområde for amplitude 0,05-100 mm/sek.
  Vibrasjonsfrekvensområde 5 - 300 Hz
  Nøyaktighet - 5%
  Korreksjonsplan 1 eller 2 eller 3 eller 4
  Rotasjonshastighetsmåling 150-60000 o/min
  Nøyaktighet for måling av fasevinkel +-1 grad
  Strømforsyning - fra USB-porten på PC-en
  Vekt - 4 KG

2. Forbered deg på å jobbe. Programvare- og maskinvareoppsett for balansering i flere plan.
2.1 Driverinstallasjon
Installer drivere og Balanset-4-programvare fra installasjonsdisketten.
Sett USB-kabelen inn i datamaskinens USB-port. Grensesnittmodulen forsynes med strøm fra USB-porten.
Bruk   snarvei for å kjøre programmet.

2.2 Installasjon av sensorer
Installer sensorene som vist på fig. 1,2.

Koble til kabler
- vibrasjonssensorer til kontaktene X1,X2,X3,X4
- faselasersensor til kontakt X5

System for balansering i flere plan
fig.1 System for balansering i flere plan

Monter reflektormerket på rotoren og kontroller turtallsverdien på fasesensoren når rotoren roterer.

Rotorbalansering i flere plan. Innstillinger for fasesensor  
 
fig.2 Innstillinger for fasesensor
Tabell 1 Balansering i flere plan. Trinn-for-trinn-veiledning
Kjør 0 - Oppstart uten testvekt.
 • Kjør maskinen på driftshastighet (pass på at driftshastigheten er langt fra konstruksjonens resonansfrekvens).
 • Klikk på F9-Start og mål vibrasjonsnivået og fasevinkelen etter tur uten testvekt. Måleprosessen kan vare i 2-10 sekunder.

fig.3 Vindu for balansering i flere plan. Opprinnelig vibrasjon

Kjør 1-4 - Testvekt i plan 1-4
 • Monter en prøvevekt av passende størrelse i plan 1(2,3,4).
 • Start maskinen igjen, klikk på F9-Kjørog måle vibrasjonsnivået og fasevinkelen en gang til.
 • Stopp maskinen og fjerne testvekten
Trinn 4 - Beregning
 • Verdiene for nødvendige korreksjonsvekter og vinkler beregnes automatisk og vises i et popup-vindu.
Balansering i flere plan. Beregning av korreksjonsvekter
 
fig.4 Balansering i flere plan. Beregning av korreksjonsvekter
Balansering i flere plan. Montering av korreksjonsvekter
 
fig.5 Balansering i flere plan. Montering av korreksjonsvekt

RunC
 • Monter korreksjonsvektene (balanseringsvektene) på posisjonene som er angitt i popup-skjemaet, med samme radius som testvektene (som vist i figuren i høyre kolonne).
 • Start opp maskinen igjen og mål den gjenværende ubalansen i rotoren for å se hvor vellykket balanseringsjobben har vært.
  Etter balansering kan du lagre balansering av innflytelseskoeffisienter (F8- Koeffisienter) og annen informasjon (F9- Legg til i arkiv) og bruke den senere. (se 4.3, 4.4).
4. Andre funksjoner
4.1 Vibrometermodus.
For å velge Vibrometer-modus klikker du på knappen "F5- Vibrometer" i hovedvinduet for multiplanbalansering (fig.1).
Klikk på "F9-Kjør" for å starte måleprosessen.
V1s-V4s - summarisk vibrasjon i plan 1-4 (middelkvadrat) V1o-V4o - 1x vibrasjon i plan 1-4 (1x harmonisk verdi)
4.2 Koeffisienter for påvirkningsbalanse 
Hvis du lagrer resultatene fra tidligere balanseringskjøringer, kan du eliminere testvektkjøringen og balansere maskinen ved hjelp av de lagrede koeffisientene. Velg "Sekundær" i vinduet "Type balansering" og klikk på knappen "F2 Velg" for å velge forrige maskintype fra listen.
For å lagre koeffisienter etter balansering klikker du på "F8-koeffisienter" i popup-vinduet for balanseringsresultat (se Tab.1) og deretter på knappen "F9-Lagre". Skriv inn maskintype ("Navn") og annen informasjon i tabellen.
4.3 Rapporter om rotorbalansering og rapporter.
For å lagre balanseringsinformasjon klikker du på "F9- Legg til i arkiv" i popup-vinduet for balanseringsresultat (se Tab.1). Skriv inn maskintype ("Navn") og annen informasjon i tabellen.
For å åpne tidligere lagrede arkiver klikker du på "F6-Rapport" i hovedvinduet.
Klikk på "F9-rapport" for å skrive ut rapporten.
4.4 Diagrammer 
For å se vibrasjonsdiagrammer, klikk på "F8-Diagrammer".
To typer diagrammer er tilgjengelige: "Total vibrasjon" og "Vibrasjon på rotorens omdreiningsfrekvens" (for eksempel er frekvensen for 3000 omdreininger lik 50 Hz).
 

0 Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Plassholder for avatar
Norsk bokmål