Bärbar multiplansbalanserare "Balanset-4"
1. Inledning

Balanset-4 är en portabel balanserare med 4 kanaler som används för att balansera styva rotorer i deras egna lager (in-situ) eller som mätsystem i balanseringsmaskiner. Den ger dynamisk balansering i (1..4)-plan för fläktar, slipskivor, spindlar, krossar, pumpar och andra roterande maskiner. Balanseringsprogramvaran ger automatiskt rätt balanseringslösning för balansering i (1..4)-plan. Balanset-4 är enkel att använda för icke-vibrationsexperter.
Bärbar flerplansbalanserare Balanset-4
Balanset-4 ingår:
 • Gränssnittsenhet
 • 4 vibrationsgivare
 • 1 optisk sensor (lasertakometer)+ magnetiskt stativ
 • skala
 • Programvara (notebook ingår ej - levereras mot tilläggsbeställning)

  Specifikationer:
  4x vibrationssensorer baserade på Analog Devices ADXL-serie.
  1 x optisk sensor (laser)
  1 x USB-gränssnittsmodul med programvara för PC-anslutning
  Programvaran ger mätning av vibration, fasvinkel, beräkning av värde och vinkel för korrigeringsmassan.

  Detaljer:
  Amplitud vibrationsområde 0,05-100 mm/sek
  Vibrationsfrekvensområde 5 - 300 Hz
  Noggrannhet - 5%
  Korrigeringsplan 1 eller 2 eller 3 eller 4
  Mätning av rotationshastighet 150-60000 rpm
  Mätnoggrannhet för fasvinkel +-1 grad
  Strömförsörjning - från datorns USB-port
  Vikt - 4 KG

2. Förbered för arbete. Mjuk- och hårdvaruuppsättning för multiplansbalansering.
2.1 Installation av drivrutiner
Installera drivrutiner och programvaran Balanset-4 från installationsminnet.
Sätt i USB-kabeln i datorns USB-port. Gränssnittsmodulen strömförsörjs från USB-porten.
Användning   genväg för att köra programmet.

2.2 Installation av sensorer
Installera sensorerna enligt fig. 1,2

Anslut kablar
- vibrationsgivare till anslutningarna X1,X2,X3,X4
- faslasersensor till kontakt X5

System för balansering av flera plan
fig.1 Balanseringssystem för flera plan

Montera reflektormärket på rotorn och kontrollera varvtalsvärdet på fasgivaren när rotorn roterar.

Balansering av rotor med flera plan. Inställningar för fasgivare  
 
fig.2 Inställningar för fasgivare
Tabell 1 Balansering i flera plan. Steg-för-steg-guide
Kör 0 - Uppstart utan testvikt.
 • Kör maskinen på dess drifthastighet (se till att drifthastigheten är långt ifrån konstruktionens resonansfrekvens)
 • Klicka på F9-Start och mät vibrationsnivå och fasvinkel i tur och ordning utan testvikt. Mätningen kan pågå i 2-10 sekunder.

fig.3 Fönster för balansering i flera plan. Ursprunglig vibration

Kör 1-4 - Testa vikt i plan 1-4
 • Montera en provvikt av lämplig storlek i plan 1(2,3,4).
 • Starta maskinen igen, klicka på F9-Runoch mät vibrationsnivån och fasvinkeln en gång till.
 • Stoppa maskinen och ta bort testvikten
Steg 4 - Beräkning
 • Värdena för de korrektionsvikter och vinklar som krävs kommer att beräknas automatiskt och visas i popup-form.
Balansering i flera plan. Beräkning av korrigeringsvikter
 
fig.4 Balansering i flera plan. Beräkning av korrigeringsvikter
Balansering i flera plan. Montering av korrigeringsvikt
 
fig.5 Balansering i flera plan. Montering av korrigeringsvikt

RunC
 • Montera korrigeringsvikterna (balansvikterna) på de positioner som anges i popup-formuläret med samma radie som testvikterna (som visas i figuren i höger kolumn).
 • Starta maskinen igen och mät den kvarvarande obalansen i rotorn för att se hur väl balanseringsjobbet har lyckats.
  Efter balansering kan du spara balansering av påverkanskoefficienter (F8- Koefficienter) och annan information (F9- Lägg till i arkiv) och använda dem senare. (se 4.3, 4.4)
4. Andra egenskaper
4.1 Vibrometer-läge.
För att välja Vibrometer-läge klicka på "F5- Vibrometer" knappen i huvudfönstret för flerplansbalansering (fig.1)
För att starta mätprocessen klicka på "F9-Run"
V1s-V4s - sammanfattande vibrationer i plan 1-4 (medelkvadrat) V1o-V4o - 1x vibrationer i plan 1-4 (1x harmoniskt värde)
4.2 Inverkan av balanserande koefficienter 
Om du sparar resultaten från tidigare balanseringskörningar kan du eliminera testviktskörningen och balansera maskinen med hjälp av de sparade koefficienterna. Välj "Sekundär" i fönstret "Typ av balansering" och klicka på knappen "F2 Välj" för att välja föregående maskintyp från listan.
För att spara koefficienter efter balansering klicka på "F8-coefficients" i popup-fönstret för balanseringsresultat (se Tab.1) och klicka sedan på knappen "F9-Save". Ange maskintyp ("Namn") och annan information i tabellen.
4.3 Rotorbalansering - fräschiver och rapporter.
För att spara balanseringsinformationen klicka på "F9- Lägg till i arkiv" i popup-fönstret för balanseringsresultatet (se Tab.1). Ange maskintyp ("Namn") och annan information i tabellen.
För att öppna tidigare sparade arkiv klicka på "F6-Report" i huvudfönstret.
För att skriva ut rapporten klicka på "F9-Report"
4.4 Diagram 
För att se vibrationsdiagram klicka på "F8-Diagrams"
Två typer av diagram tillgängliga "Total vibration" och "Vibration på rotorvarvfrekvens" (till exempel, för 3000 varv / min frekvens är lika med 50Hz)
 

0 Kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för avatar
Svenska