Johdanto: Tasapainon merkitys

Epätasapaino pyörivissä laitteissa voi esiintyä kulumisen lisäksi myös kunnossapitotoimien, kuten terien vaihdon, laakerien vaihdon ja hitsaustöiden seurauksena. Siksi multaajien ja maatalouskoneiden roottorien tasapainottamisen tarve on vain ajan kysymys.

Epätasapainon seuraukset

Värähtelyt epätasapainosta johtuvat epätasapainotilat johtavat laakereiden ja niihin liittyvien osien nopeaan vikaantumiseen, mutta niillä on myös kielteinen vaikutus käyttäjän terveyteen. Siksi on ratkaisevan tärkeää seurata pyörivien laitteiden kuntoa ja suorittaa tasapainotus ajoissa.

Tasapainotetut laitetyypit

Asiantuntijamme suorittavat tasapainotustöitä yhdistelmien eri pyöriville osille, mukaan lukien:

  • Roottorit
  • Hiomakoneen akselit
  • Kyntörummut
  • Kuljetus-, purku- ja sadonkorjuukoneiden ruuvipyörät
  • Hakkurit
  • Itseliikkuvat, ripustetut, pyörivät ja kiekkomurskaimet hakkuukoneisiin.
  • Tienvarsialueiden puhdistuslaitteet

Tasapainotusta edeltävät valmistelut

Tärkeää! Kaikki roottorin korjaus- ja huoltotyöt (kulumisen tarkistaminen ja tarvittaessa terien, hammastukien, laakereiden ja akseleiden vaihtaminen sekä hitsaustyöt) on tehtävä ennen tasapainotusvaihetta. Muuten nämä työt häiritsevät roottorin tasapainotuksen aikana saavutettua tasapainoa.

Tasapainotus paikan päällä ilman purkamista

Työt tehdään paikan päällä laitteita purkamatta. Tämä mahdollistaa nopean ja erittäin tarkan tasapainotuksen ilman tarpeetonta puuttumista koneen rakenteeseen.

Työkalut ja menetelmät

Mittausta varten tärinätasot ja tasapainotuksen suorittamiseen käytämme kannettavaa tasapainotus- ja tärinäanalysaattoria, Balanset-1A.

Standardien noudattaminen

Tasapainotusprosessin aikana pyrimme saavuttamaan seuraavat tavoitteet pienin jäljellä oleva epätasapaino ja noudattaa tasapainotustarkkuutta seuraavasti GOST ISO 1940-1-2007 kyseisen laiteluokan osalta.

Päätelmä

Tasapainotus ei ole pelkkä huoltotehtävä, vaan kriittinen toimenpide, joka vaikuttaa koneesi pitkäikäisyyteen ja tehokkuuteen. Oikeilla työkaluilla ja asiantuntemuksella tämä prosessi voidaan suorittaa nopeasti ja tehokkaasti, mikä takaa pyörivien laitteidesi pitkän aikavälin luotettavuuden.

Suomi