Inleiding: Het belang van evenwicht

Onbalans in roterende apparatuur kan niet alleen het gevolg zijn van slijtage, maar ook van onderhoudswerkzaamheden zoals het vervangen van messen, het vervangen van lagers en laswerkzaamheden. Daarom is het balanceren van de rotoren van mulchers en landbouwmachines slechts een kwestie van tijd.

De gevolgen van onbalans

Trillingen die het gevolg zijn van onbalans leiden niet alleen tot snelle uitval van lagers en aangrenzende componenten, maar hebben ook een negatieve invloed op de gezondheid van de operator. Daarom is het van cruciaal belang om de conditie van roterende apparatuur te bewaken en tijdig te balanceren.

Soorten apparatuur die we balanceren

Onze specialisten voeren balanceerwerkzaamheden uit aan diverse roterende elementen van maaidorsers, waaronder:

  • Rotoren
  • Slijpassen
  • Trommels dorsen
  • Grondboren - transport, afvoer en oogstmachine
  • Kloppers
  • Zelfrijdende, hangende, roterende en schijvenmulchers voor houthakmateriaal
  • Apparatuur voor het reinigen van wegbermen

Voorbereidingen voor het balanceren

Belangrijk! Alle reparatie-/onderhoudswerkzaamheden aan de rotor (controleren op slijtage en indien nodig vervangen van messen, tandhouders, lagers, assen en laswerkzaamheden) moeten vóór het balanceren worden uitgevoerd. Anders verstoren de werkzaamheden de balans die tijdens het balanceren van de rotor is bereikt.

Ter plaatse balanceren zonder demontage

Het werk wordt ter plaatse uitgevoerd zonder de apparatuur te demonteren. Dit maakt snel en zeer nauwkeurig balanceren mogelijk zonder onnodige ingrepen in de structuur van de machine.

Instrumenten en methodologie

Voor het meten van trillingsniveaus Bij het balanceren gebruiken we een draagbare balanceer- en trillingsanalysator, Balanset-1A.

Normen naleven

Tijdens het balanceringsproces streven we naar het volgende laagste resterende onbalans en houd je aan de balanceernauwkeurigheid volgens GOST ISO 1940-1-2007 voor de betreffende apparatuurcategorie.

Conclusie

Balanceren is niet zomaar een onderhoudstaak, maar een kritische bewerking die van invloed is op de levensduur en efficiëntie van uw machines. Met de juiste gereedschappen en expertise kan dit proces snel en effectief worden uitgevoerd, zodat de betrouwbaarheid van uw roterende apparatuur op de lange termijn wordt gegarandeerd.

Categorieën: Uncategorized

Nederlands