Innledning: Betydningen av balanse

Ubalanse i roterende utstyr kan oppstå ikke bare på grunn av slitasje, men også som følge av vedlikeholdsaktiviteter som utskifting av kniver, lagerbytte og sveisearbeid. Derfor er det bare et spørsmål om tid før det blir nødvendig å balansere rotorene på jordfresere og landbruksmaskiner.

Konsekvensene av ubalanse

Vibrasjoner som følge av ubalanse fører ikke bare til rask svikt i lagre og tilstøtende komponenter, men har også en negativ innvirkning på operatørens helse. Derfor er det avgjørende å overvåke tilstanden til roterende utstyr og utføre balansering i tide.

Typer av utstyr vi balanserer

Våre spesialister utfører balanseringsarbeid på ulike roterende elementer i skurtreskere, blant annet:

  • Rotorer
  • Kvernaksler
  • Tresketrommer
  • Skruer - transport, tømming og innhøsting
  • Vispere
  • Selvgående, opphengte, roterende og skivekverner for hogstutstyr
  • Utstyr for rengjøring av veikanter

Forberedelser før balansering

Viktig! Alt reparasjons-/vedlikeholdsarbeid på rotoren (kontroll av slitasje og eventuelt utskifting av kniver, tannholdere, lagre, aksler og sveisearbeid) bør være utført før balanseringen. Ellers vil arbeidet forstyrre balansen som oppnås under rotorbalanseringen.

Balansering på stedet uten demontering

Arbeidet utføres på stedet uten å demontere utstyret. Dette muliggjør rask og svært nøyaktig balansering uten unødvendige inngrep i maskinens struktur.

Verktøy og metodikk

For måling av vibrasjonsnivåer Når vi utfører balanseringen, bruker vi en bærbar balanserings- og vibrasjonsanalysator, Balanset-1A.

Overholdelse av standarder

I løpet av balanseringsprosessen har vi som mål å oppnå følgende laveste gjenværende ubalanse og overholde nøyaktighetskravene for balansering i henhold til GOST ISO 1940-1-2007 for den aktuelle utstyrsklassen.

Konklusjon

Balansering er ikke bare en vedlikeholdsoppgave, men en kritisk operasjon som påvirker maskinens levetid og effektivitet. Med de rette verktøyene og den rette ekspertisen kan denne prosessen utføres raskt og effektivt, noe som sikrer langsiktig pålitelighet for det roterende utstyret.

Norsk bokmål