malwr morthwyl cydbwyso

Cydbwyso mathrwyr wedi'u hadnewyddu.

Cyflwyniad: Mae peiriannau, yn enwedig rhai mor ganolog â mathrwyr, yn aml yn gofyn am ail-gydbwyso ar ôl cael eu hatgyweirio. Mae sicrhau eu gweithrediad gorau posibl ar ôl tasgau cynnal a chadw o'r fath yn hanfodol ar gyfer hirhoedledd berynnau. Gweithdrefn: Yn dilyn sesiwn atgyweirio diweddar, roedd angen adfer cydbwysedd y gwasgydd dan sylw. Er mwyn cyflawni hyn, roedd y malwr wedi'i angori'n gadarn i Read more…

cyWelsh